Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2489/B

Obchodné meno: 
ADIS a.s., v likvidácii
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
ADIS a.s.
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Sídlo: 
Kopčianska 92
Bratislava 852 03
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
Červeňova 28
Bratislava 811 03
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
IČO: 
35 791 373
  (od: 03.07.2000)
Deň zápisu: 
03.07.2000
  (od: 03.07.2000)
Deň výmazu: 
21.12.2011
  (od: 21.12.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 21.12.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.07.2000)
Predmet činnosti: 
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
prieskum trhu
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
vydavateľská činnosť
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu obrazu a zvuku
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, organizovanie módnych prehliadok a výstav
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
predstavenstvo
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Ing. Erika Bellová - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava 811 04
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Ing. Erika Bellová - člen predstavenstva
Drotárska 7
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.07.2000 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Helena Hulmanová - člen predstavenstva
Mlynarovičová 11
Bratislava 851 04
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Helena Hulmanová - člen predstavenstva
Mlynarovičová 11
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 03.07.2000 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Eva Majská - predseda predstavenstva
Budatínska 33
Bratislava 851 06
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Ing. Eva Majská - predseda predstavenstva
Budatínska 33
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 03.07.2000 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor je oprávnený vykonávať len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti podľa § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Základné imanie: 
33 193,91888 EUR
  (od: 31.03.2010 do: 20.12.2011)
1 000 000 Sk
  (od: 03.07.2000 do: 30.03.2010)
Akcie: 
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
  (od: 31.03.2010 do: 20.12.2011)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 03.07.2000 do: 30.03.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.1.2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.1.2007, sp.zn. 3K 249/2005-62. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2007, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu : ADIS a.s. v likvidácii, Kopčianska 92, Bratislava, IČO 35 791 373 .
  (od: 28.09.2007)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Róbert Baran
Novozámocká 224
Nitra 949 05
  (od: 28.09.2007)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Čerňan - člen dozornej rady
Vranovská 55
Bratislava 851 01
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Ing. Milan Čerňan - člen dozornej rady
Vranovská 55
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.07.2000 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Ladislav Hrnek - člen dozornej rady
Budatínska 33
Bratislava 851 03
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Ing. Ladislav Hrnek - člen dozornej rady
Budatínska 33
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 03.07.2000 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Ing. Jozef Štubňa - predseda dozornej rady
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (od: 03.07.2000 do: 27.07.2004)
Ing. Jozef Štubňa - predseda dozornej rady
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 03.07.2000 Skončenie funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 27.07.2004)
Stanislav Šipoš
Bazovského 2351/16
Topolčany 955 01
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
Petra Czafiková
Chopárna 9
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
Alena Podstavková
Florinová 7
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 09.06.2004 Skončenie funkcie: 19.11.2006
  (od: 02.10.2008 do: 01.10.2008)
Alena Podstavková
Florinová 7
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 01.10.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 9.6.2004
  (od: 28.07.2004)
 Likvidátor:
Ing. Marian Baran
Ambroseho 13
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Marian Baran
Ambroseho 13
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 09.06.2004
  (od: 28.07.2004 do: 28.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.10.2011, č.k. 33Exre/96/2011-6, právoplatné dňa 25.11.2011.
  (od: 21.12.2011)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou podpísanou dňa 4.4.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným vo forme notárskej zápisnice N 410/2000 Nz 404/2000 zo dňa 4.4.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.
  (od: 03.07.2000 do: 20.12.2011)
Notárska zápisnica N 389/2004, Nz 49716/2004 spísaná dňa 9.6.2004 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti a zrušení spoločnosti s likvidáciou. Funkcia členov predstavenstva Ing. E. Majskej, Ing. E. Bellovej, H. Hulmanovej sa končí dňom 9.6.2004. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Štubňu, Ing. M. Čerňana a Ing. L. Hrneka sa končí dňom 9.6.2004.
  (od: 28.07.2004 do: 20.12.2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.5.2008 č.k. 33Exre/95/2007, právoplatné dňa 23.6.2008.
  (od: 02.10.2008 do: 20.12.2011)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 249/2005-136, zo dňa 04.05.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2010 súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.01.2007 pod č. 3K 249/2005-62 po splnení rozvrhového uznesenia.
  (od: 27.10.2010 do: 20.12.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  19.09.2018
Dátum výpisu:  20.09.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR