Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2501/B

Obchodné meno: 
Dial Telecom, a.s.
  (od: 17.07.2000 do: 31.12.2007)
Sídlo: 
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 19.03.2004 do: 31.12.2007)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (od: 20.11.2001 do: 18.03.2004)
Mudroňova 25
Bratislava 811 01
  (od: 17.07.2000 do: 19.11.2001)
IČO: 
35 792 191
  (od: 17.07.2000)
Deň zápisu: 
17.07.2000
  (od: 17.07.2000)
Deň výmazu: 
01.01.2008
  (od: 01.01.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.01.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.07.2000)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
prístup do siete Internet a prenos hlasu po sieti Internet
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
prenájom telekomunikačných okruhov pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
  (od: 20.11.2001 do: 02.04.2003)
prenájom telekomunikačných okruhov pre koncových užívateľov
  (od: 20.11.2001 do: 02.04.2003)
prenos dát s prepojovaním okruhov na celom území SR ako aj mimo územia SR
  (od: 20.11.2001 do: 02.04.2003)
prenos dát s prepojovaním paketov na celom území SR ako aj mimo územia SR
  (od: 20.11.2001 do: 02.04.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
prístup do siete Internet a prenos hlasu po sieti Internet
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
prenájom telekomunikačných okruhov
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
prenos dát
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.07.2000 do: 31.12.2007)
Peter Helexa - člen predstavenstva
Romanova 35
Bratislava
  (od: 17.07.2000 do: 27.05.2002)
PhDr. Martina Kvačková - člen predstavenstva
Miloslavov 426
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 26.10.2004 do: 31.12.2007)
Martina Mihalíková - člen predstavenstva
Donnerova 27
Bratislava
Vznik funkcie: 22.03.2002
  (od: 28.05.2002 do: 25.10.2004)
Martin Nagy - člen predstavenstva
Tupolevova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 25.07.2003
  (od: 17.07.2000 do: 15.02.2004)
Dkfm. Hartmut Flick - predseda predstavenstva
Praterstrasse 22/39
Viedeň
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Svetlá 4220/1
Bratislava
  (od: 17.07.2000 do: 18.12.2000)
David Bečvář - predseda predstavenstva
V Cibulkách 41
Praha 5 150 00
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Ružová dolina 22
Bratislava 821 09
  (od: 19.12.2000 do: 31.12.2007)
Aleš Zeman - člen predstavenstva
Sídliště 1087/27
Praha 5 - Radotín 153 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.07.2003
  (od: 16.02.2004 do: 31.12.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti môže konať a túto zaväzovať písomnými, či ústnymi prejavmi vôle samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje podpisom predsedu predstavenstva samostatne alebo dvoch členov predstavenstva spoločne.
  (od: 07.06.2007 do: 31.12.2007)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 17.07.2000 do: 06.06.2007)
Základné imanie: 
60 000 000 Sk
  (od: 17.07.2000 do: 31.12.2007)
Akcie: 
Počet: 60000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.07.2000 do: 31.12.2007)
Akcionár: 
DTEL, a. s.
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 06.12.2007 do: 31.12.2007)
Dozorná rada: 
Zuzana Rafajová - člen dozornej rady
Trenčianska 31
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.12.2002
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
Milan Tybus - člen dozornej rady
Palackého 781
Frýdlant v Čechách 464 01
Česká republika
Vznik funkcie: 28.03.2007
  (od: 07.06.2007 do: 31.12.2007)
Peter Toman - predseda dozornej rady
V Štíhlách 1311/3
Praha
Česká republika
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
Gabriela Trampotová - člen dozornej rady
Golfová 905/6
Praha
Česká republika
Skončenie funkcie: 11.12.2002
  (od: 17.07.2000 do: 02.04.2003)
Peter Toman - predseda dozornej rady
V Štíhlách 1311/3
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 17.07.2000 Skončenie funkcie: 28.03.2007
  (od: 07.06.2007 do: 06.06.2007)
Radek Brňák - predseda dozornej rady
Heleny Malířové 7
Praha 169 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2002
  (od: 07.06.2007 do: 31.12.2007)
Zdeněk Sivek - člen dozornej rady
Liliová 1252
Frýdlant
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2002
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
Peter Toman - predseda dozornej rady
V Štíhlách 1311/3
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 17.07.2000
  (od: 03.04.2003 do: 06.06.2007)
Radek Brňák - člen dozornej rady
Heleny Malířové 7
Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2002
  (od: 03.04.2003 do: 06.06.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica č. N 6880/2007, Nz 58505/2007, NCRls 58035/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti Dial Telecom, a.s. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou DTEL, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO : 36 853 429, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4302/B ako nástupníckou spoločnosťou. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 6881/2007, Nz 58514/2007, NCRls 58043/2007. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Dial Telecom, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO : 35 729 191, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 2501/B.
  (od: 01.01.2008)
Notárska zápisnica N 427/00, Nz 410/00 zo dňa 16.6.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (od: 17.07.2000 do: 31.12.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.11.2000.
  (od: 19.12.2000 do: 31.12.2007)
Notárska zápisnica N 386/01, nz 369/01 zo dňa 22.5.2001 z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti.
  (od: 20.11.2001 do: 31.12.2007)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 21. 3. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Peter Helexa dňa 21. 3. 2002.
  (od: 28.05.2002 do: 31.12.2007)
Notárska zápisnica č. N 1152/02, Nz 1091/02 zo dňa 11. 12. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 108/03, Nz 16374/03 zo dňa 5. 3. 2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám.
  (od: 03.04.2003 do: 31.12.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.7.2003.
  (od: 16.02.2004 do: 31.12.2007)
Notárska zápisnica N 64/04, Nz 17041/04 zo dňa 26.2.2004.
  (od: 19.03.2004 do: 31.12.2007)
Notárska zápisnica N 170/2007, Nz 13463/2007, NCRls 13444/2007 napísaná dňa 5.4.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.3.2007.
  (od: 07.06.2007 do: 31.12.2007)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2008)
Právny nástupca: 
DTEL, a.s.
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 01.01.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  19.01.2021
Dátum výpisu:  21.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR