Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  96488/B

Business name: 
iControl s. r. o.
  (from: 01/23/2014)
Registered seat: 
Mlynica 558/10
Báhoň 900 84
  (from: 03/31/2016)
Identification number (IČO): 
47 578 050
  (from: 01/23/2014)
Date of entry: 
01/23/2014
  (from: 01/23/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/23/2014)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/23/2014)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (from: 01/23/2014)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (from: 01/23/2014)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti vy´roby
  (from: 01/23/2014)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby
  (from: 01/23/2014)
Sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (from: 01/23/2014)
Vydavatelˇska´ cˇinnost
  (from: 01/23/2014)
Administrati´vne sluzˇby
  (from: 01/23/2014)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 01/23/2014)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/23/2014)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (from: 01/23/2014)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (from: 01/23/2014)
Sluzˇby su´visiace s produkciou filmov alebo videoza´znamov
  (from: 01/23/2014)
Projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni
  (from: 01/23/2014)
Monta´zˇ pomerovy´ch rozdelˇovacˇov na´kladov vykurovania
  (from: 01/23/2014)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci
  (from: 01/23/2014)
Partners: 
Ing. Igor Kožík
Balatónska 14
Hlohovec 920 01
  (from: 01/23/2014)
Ing. Stanislav Valent
Javornícka 1
Banská Bystrica 974 11
  (from: 03/31/2016)
Milica Tarabová
Mlynica 558/10
Báhoň 900 84
  (from: 12/14/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Kožík
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 1 700 EUR
  (from: 01/23/2014)
Ing. Stanislav Valent
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 1 700 EUR
  (from: 03/31/2016)
Milica Tarabová
Amount of investment: 1 700 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 700 EUR
  (from: 12/14/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/23/2014)
Ing. Igor Kožík
Balatónska 14
Hlohovec 920 01
From: 01/23/2014
  (from: 01/23/2014)
Milica Tarabová
Mlynica 558/10
Báhoň 900 84
From: 12/03/2018
  (from: 12/14/2018)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú spoločne.
  (from: 01/23/2014)
Capital: 
5 100 EUR Paid up: 5 100 EUR
  (from: 01/23/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/23/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2015.
  (from: 05/13/2015)
Date of updating data in databases:  12/14/2018
Date of extract :  12/17/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person