Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  97426/B

Obchodné meno: 
Scholz Recycling s.r.o.
  (od: 14.08.2003)
Sídlo: 
Cintorínska 7
Bratislava 811 08
  (od: 18.01.2014)
Novozámocká cesta 2
Komárno 945 01
  (od: 28.02.2008 do: 17.01.2014)
Cintorínska 7
Bratislava 811 08
  (od: 19.06.2007 do: 27.02.2008)
Vajnorská 137
Bratislava 831 04
  (od: 13.01.2007 do: 18.06.2007)
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (od: 16.10.2004 do: 12.01.2007)
Pribinova 25
Bratislava 111 810 11
  (od: 14.04.2004 do: 15.10.2004)
Na Hrebienku 15
Bratislava 811 02
  (od: 14.08.2003 do: 13.04.2004)
IČO: 
35 866 187
  (od: 14.08.2003)
Deň zápisu: 
14.08.2003
  (od: 14.08.2003)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 14.08.2003)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 14.08.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.08.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 14.08.2003)
prenájom nákladných motorových vozidiel a strojných zariadení
  (od: 14.04.2004)
prenájom kontajnerov a šrotovacích nožníc
  (od: 14.04.2004)
sprostedkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 14.04.2004)
výkup a spracovanie použitých motorových vozidiel /len karosériía kovových častí/
  (od: 14.04.2004)
demontážne a demolačné práce technologických celkov, strojov a zariadení
  (od: 14.04.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 16.10.2004)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy s počtom motorových vozidiel 4 (štyri)
  (od: 29.10.2004)
Spoločníci: 
Scholz Recycling GmbH
Berndt - Ulrich - Scholz - Straße 1
Essingen 734 57
Nemecká spolková republika
  (od: 29.09.2016)
Scholz Recycling GmbH & Co. KG
Berndt - Ulrich - Scholz - Straße 1
Essingen 734 57
Nemecká spolková republika
  (od: 23.08.2016 do: 28.09.2016)
Scholz AG
Am Bahnhof
Essingen D-73457
Essingen
  (od: 14.08.2003 do: 22.08.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Scholz Recycling GmbH & Co. KG
  (od: 23.08.2016 do: 28.09.2016)
Scholz Recycling GmbH
Vklad: 33 194 EUR Splatené: 33 194 EUR
  (od: 29.09.2016)
Scholz AG
Vklad: 1 000 000 Sk Splatené: 1 000 000 Sk
  (od: 14.08.2003 do: 16.08.2010)
Scholz AG
Vklad: 33 194 EUR Splatené: 33 194 EUR
  (od: 17.08.2010 do: 22.08.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 18.01.2014)
konateľ
  (od: 14.08.2003 do: 17.01.2014)
Siegfried Wick
Ginsterweg 8
Essingen 734 57
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.10.2016
  (od: 24.11.2016)
Ing. Karol Hanzlíček
Na hrebienku 15
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.08.2003
  (od: 14.08.2003 do: 12.04.2004)
Ing. Karol Hanzlíček
Na hrebienku 15
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 14.08.2003 Skončenie funkcie: 28.10.2003
  (od: 13.04.2004 do: 12.04.2004)
Imre István Kertész
Bóbitás út. 56, 3. em. 23. a.,
Budapešť 1164
Maďarská republika
Vznik funkcie: 23.08.2010
  (od: 08.09.2010 do: 10.11.2016)
Imre István Kertész
Bóbitás út. 56, 3. em. 23. a.,
Budapešť 1164
Maďarská republika
Vznik funkcie: 23.08.2010 Skončenie funkcie: 26.10.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Ing. Rudolf Riják
Kuklovská 19
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.10.2003
  (od: 13.04.2004 do: 11.02.2005)
Ing. Rudolf Riják
Kuklovská 19
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.10.2003 Skončenie funkcie: 28.01.2005
  (od: 12.02.2005 do: 11.02.2005)
Frank Stiehl
Fernstraße 17
Pätz 157 41
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.08.2010
  (od: 08.09.2010 do: 10.11.2016)
Frank Stiehl
Fernstraße 17
Pätz 157 41
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.08.2010 Skončenie funkcie: 26.10.2016
  (od: 11.11.2016 do: 10.11.2016)
Siegried Wick
Gingsterweg 8
Essingen 734 57
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 26.10.2016
  (od: 11.11.2016 do: 23.11.2016)
János Kocsis
Solonplatz 3
Berlin 130 88
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.02.2008
  (od: 28.02.2008 do: 07.09.2010)
János Kocsis
Solonplatz 3
Berlin 130 88
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.02.2008 Skončenie funkcie: 23.08.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Dipl.-Kfm. Markus König
Schillerstrasse 55
Mögglingen 735 63
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 07.09.2010)
Dipl.-Kfm. Markus König
Schillerstrasse 55
Mögglingen 735 63
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.10.2006 Skončenie funkcie: 23.08.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Ing. Martin Matějčný
Podlesí V 5409
Zlín 5 760 05
Česká republika
Vznik funkcie: 28.01.2005
  (od: 12.02.2005 do: 23.10.2006)
Ing. Martin Matějčný
Podlesí V 5409
Zlín 5 760 05
Česká republika
Vznik funkcie: 28.01.2005 Skončenie funkcie: 05.10.2006
  (od: 24.10.2006 do: 23.10.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je ustanovený jeden konateľ, koná za spoločnosť navonok samostatne. Ak sú ustanovení dvaja alebo viacerí konatelia, konajú za spoločnosť navonok dvaja konatelia spoločne.
  (od: 11.11.2016)
Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 23.08.2016 do: 10.11.2016)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je ustanovený jeden konateľ, koná za spoločnosť navonok samostatne. Ak sú ustanovení dvaja alebo viacerí konatelia, konajú za spoločnosť navonok dvaja konatelia spoločne.
  (od: 08.09.2010 do: 22.08.2016)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Konateľ samostatne zastupuje spoločnosť navonok v plnom rozsahu práv a povinností. To isté platí, ak je ustanovených viac konateľov. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (od: 28.02.2008 do: 07.09.2010)
Konateľ samostatne zastupuje spoločnosť navonok v plnom rozsahu práv a povinností. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 14.08.2003 do: 27.02.2008)
Prokúra: 
Ing. Martin Matějčný
Podlesí V 5409
Zlín 5 760 05
Česká republika
  (od: 13.04.2004 do: 11.02.2005)
Ing. Martin Matějčný
Podlesí V 5409
Zlín 5 760 05
Česká republika
Skončenie funkcie: 28.01.2005
  (od: 12.02.2005 do: 11.02.2005)
Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 13.04.2004 do: 11.02.2005)
Základné imanie: 
33 194 EUR Rozsah splatenia: 33 194 EUR
  (od: 17.08.2010)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 14.08.2003 do: 16.08.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 24.4.2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.04.2018 sp. zn. 37K/35/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.04.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Scholz Recycling s. r. o. , so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 866 187.
  (od: 30.05.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Viera Kubicová
Záhradnícka 68
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.04.2018
  (od: 30.05.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 1913/2003, Nz 13650/2003 dňa 4.6.2003 v znení zmeny spísanej do notárskej zápisnice č. N 2197/2003, Nz 63092/2003 dňa 24.7.2003 v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 14.08.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.10.2003. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 2550/2003, Nz 98162/2003 dňa 28.10.2003.
  (od: 13.04.2004)
Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 2878/2003, Nz 123161/2003 dňa 17.12.2003.
  (od: 14.04.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.10.2006.
  (od: 24.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2007.
  (od: 19.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2008.
  (od: 28.02.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  20.02.2020
Dátum výpisu:  24.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR