Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2637/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
MetLife SK, s. r. o.
  (od: 15.12.2016)
Sídlo: 
Pribinova 10
Bratislava 811 09
  (od: 01.04.2011)
IČO: 
35 803 525
  (od: 11.01.2001)
Deň zápisu: 
11.01.2001
  (od: 11.01.2001)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.12.2016)
Predmet činnosti: 
administratívne služby
  (od: 20.02.2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.02.2016)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 15.12.2016)
Ing. Milan Balcárek
Mýtna 2877/40
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016)
Ing. Marián Vaniak
Batkova 5
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 15.12.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne; za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripoja dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 15.12.2016)
Základné imanie: 
2 739 000 EUR Rozsah splatenia: 2 739 000 EUR
  (od: 15.12.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 20.10.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 276/2000 Nz 280/2000 zo dňa 20.10.2000 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákona a v súlade s ust. Z.č. 385/1999 v znení noviel. Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov je Československá obchodní banka, a.s., zahraničná pobočka v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava. Otvorené podielové fondy: AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s., zahraničný rastový, o.p.f. AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s., príjmový dlhopisový, o.p.f.
  (od: 11.01.2001)
Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 3.4.2001 číslo: UTF - 066/2001/KISS. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.5.2001.
  (od: 18.04.2002)
Notárska zápisnica N 162/2002 Nz 166/2002 zo dňa 10. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (od: 10.10.2002)
Notárska zápisnica N 79/03, Nz 42693/03 spísaná dňa 31.5.2003 notárom JUDr. Juríkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.6.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Bukovena sa končí dňom 10.6.2003.
  (od: 25.07.2003)
Notárska zápisnica č. N 689/03, Nz 71798/03 zo dňa 19.8.2003.
  (od: 06.10.2003)
Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 26.11.2003 číslo : GRUFT - 022/2003/KSPF. Otvorené podielové fondy: AMSLICO AIG Funds správ. spol., a.s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o. p. f.
  (od: 17.04.2004)
Notárska zápisnica č.N/37/2005, Nz 4156/2005, NCRls 4280/2005 zo dňa 31.01.2005 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného AMSLICO AIG funds správ.spol., a.s. na AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s.
  (od: 09.02.2005)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 26.01.2005 číslo: GRUFT-084/2005/KISS. Otvorené podielové fondy: AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., zahraničný rastový, o.p.f. AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., príjmový dlhopisový, o.p.f. AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 21.01.2005 číslo: GRUFT-082/2005/KISS. Otvorený podielový fond: AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., korunový peňažný, o.p.f.
  (od: 22.02.2005)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 31.1.2005. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 2.8.2005.
  (od: 20.08.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 10.04.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 11.04.2006, číslo: UDK-010/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f.
  (od: 19.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 327/2006, Nz 29316/2006, NCRls 29264/2006 zo dňa 26.07.2006.
  (od: 19.08.2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2006 č.k. 34 Exre/2043/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2006.
  (od: 08.12.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 22.8.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.8.2007, číslo : OPK-710/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom : AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., Český konzervativní, o.p.f.
  (od: 24.10.2007)
Notárska zápisnica N 2/2008, Nz 1305/2008, NCRls 1288/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca priebeh zasadania dozornej rady konanej dňa 8.1.2008.
  (od: 19.01.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.02.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.02.2008. Notárska zápisnica N 204/2008 Nz 8828/2008 zo dňa 03.03.2008 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene predmetu činnosti spoločnosti a prijatí nového úplého znenia stanov spoločnosti.
  (od: 18.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 56/2008, Nz 14346/2008, NCRls 14225/2008 zo dňa 07.04.2008 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady.
  (od: 22.04.2008)
Notárska zápisnica N 341/2008, NZ 34656/2008, NCRls 34303/2008 zo dňa 15.8.2008.
  (od: 26.08.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo: OPK-848-1/2009 zo dňa 14.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 21.07.2009, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom: AA CASH peňažný o.p.f., AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s.( ďalej len"podielový fond"). Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 15.08.2009)
Notárska zápisnica N 154/2009, Nz 34890/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z AIG Funds Central Europe správ.spol., a.s. na Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s.
  (od: 21.10.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14204-1/2009 zo dňa 22.10.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., korunový peňažný, o.p.f. na nový názov: EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-1/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., príjmový dlhopisový, o.p.f. na nový názov: EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-2/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový, o.p.f. na nový názov: CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-3/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., Český konzervativní, o.p.f. na nový názov: Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-4/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. na nový názov: Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-14637-5/2009 zo dňa 04.11.2009, na základe ktorého sa zmenil názov otvoreného podielového fondu z pôvodného názvu AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s., zahraničný rastový, o.p.f. na nový názov: Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s.
  (od: 20.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 77/2010 Nz 23361/2010 zo dňa 30.06.2010.
  (od: 23.07.2010)
Notárska zápisnica N 413/2011, Nz 7013/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2011 - zmena sídla spoločnosti
  (od: 01.04.2011)
Notárska zápisnica č. N 1194/2011, Nz 27689/2011, NCRls 28336/2011 zo dňa 28.07.2011.
  (od: 04.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.10.2012.
  (od: 31.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.08.2012
  (od: 01.11.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.02.2013
  (od: 20.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2013.
  (od: 06.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
  (od: 16.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2014.
  (od: 19.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2014.
  (od: 12.08.2014)
Notárska zápisnica č. N 84/2016, Nz 49251/2016, NCRls 50251/2016 zo dňa 30.11.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (od: 15.12.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  21.10.2020
Dátum výpisu:  22.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR