Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  27639/S

Obchodné meno: 
AGROSPINN, s.r.o.
  (od: 01.03.2016)
AGROSPINN, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
  (od: 09.06.2015 do: 29.02.2016)
AGROSPINN, s.r.o.
  (od: 24.12.2014 do: 08.06.2015)
ESpinn, s.r.o.
  (od: 05.08.2004 do: 23.12.2014)
Sídlo: 
Prachatická 9320/1A
Zvolen 960 01
  (od: 02.02.2018)
Bela IV. 915/9
Zvolen 960 01
  (od: 24.12.2014 do: 01.02.2018)
Mikulská 308
Želiezovce 937 01
  (od: 15.07.2014 do: 23.12.2014)
Petőfiho 102/29
Želiezovce 937 01
  (od: 01.09.2012 do: 14.07.2014)
SNP 131
Želiezovce 937 01
  (od: 05.08.2004 do: 31.08.2012)
IČO: 
36 562 696
  (od: 05.08.2004)
Deň zápisu: 
05.08.2004
  (od: 05.08.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.08.2004)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.08.2004)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 05.08.2004)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (od: 05.08.2004)
zváračské práce
  (od: 05.08.2004)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 05.08.2004)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 05.08.2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 05.08.2004)
operatívny leasing a leasing spojený s financovaním
  (od: 05.08.2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (od: 05.08.2004)
realizácia sadovníckych úprav, údržba zelene
  (od: 19.07.2007)
správa a údržba verejného osvetlenia
  (od: 19.07.2007)
správa trhoviska
  (od: 19.07.2007)
prevádzkovanie verejných WC
  (od: 19.07.2007)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 19.07.2007)
automatické spracovanie údajov
  (od: 19.07.2007)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 19.07.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 19.07.2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 19.07.2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 19.07.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 19.07.2007)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 19.07.2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (od: 19.07.2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 19.07.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom-zber, triedenie, zhromažďovanie komunálnych odpadov
  (od: 19.07.2007)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 24.12.2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 24.12.2014)
spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zelenimy
  (od: 24.12.2014)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 24.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 24.12.2014)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (od: 24.12.2014)
počítačové služby
  (od: 24.12.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 24.12.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 24.12.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 24.12.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 24.12.2014)
Spoločníci: 
1. aukčná, s.r.o.
Prachatická 9320/1A
Zvolen 960 01
  (od: 02.02.2018)
Peter Hrnčiar
E.B. Lukáča 30/18
Komárno 945 01
  (od: 05.08.2004 do: 01.02.2018)
Ing. Miroslav Opavský
Petöfiho 102/29
Želiezovce 937 01
  (od: 05.08.2004 do: 01.02.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
1. aukčná, s.r.o.
Vklad: 13 279 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 13 279 EUR
  (od: 02.02.2018)
Ing. Miroslav Opavský
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 05.08.2004 do: 23.03.2009)
Peter Hrnčiar
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 05.08.2004 do: 23.03.2009)
Ing. Miroslav Opavský
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 23.12.2014)
Peter Hrnčiar
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 23.12.2014)
Ing. Miroslav Opavský
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR
  (od: 24.12.2014 do: 01.02.2018)
Peter Hrnčiar
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 24.12.2014 do: 01.02.2018)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 02.02.2018)
konatelia
  (od: 05.08.2004 do: 01.02.2018)
Peter Hrnčiar
Petöfiho 102/29
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.08.2004
  (od: 05.08.2004 do: 23.12.2014)
Peter Hrnčiar
Petöfiho 102/29
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.08.2004 Skončenie funkcie: 04.07.2014
  (od: 24.12.2014 do: 23.12.2014)
Ing. Miroslav Opavský
Jilemnického 278/8
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.08.2004
  (od: 05.08.2004 do: 23.12.2014)
Ing. Miroslav Opavský
Petőfiho 102/29
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.08.2004 Skončenie funkcie: 01.01.2018
  (od: 14.02.2018 do: 13.02.2018)
Ing. Miroslav Opavský
Petőfiho 102/29
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.08.2004
  (od: 24.12.2014 do: 13.02.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti a zaväzujú spoločnosť každý samostatne. V písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti konajú takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí jeden z konateľov svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 05.08.2004)
Základné imanie: 
13 279 EUR Rozsah splatenia: 13 279 EUR
  (od: 24.12.2014)
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 23.12.2014)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 05.08.2004 do: 23.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmluva o zlúčení spoločností zo dňa 05.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 770/2014, Nz 52184/2014, NCRls 53045/2014
  (od: 24.12.2014)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.12.2014 o zlúčení spoločnosti AGROSPINN, s.r.o. so sídlom Mikulská 308, PSČ: 937 01 Želiezovce, IČO: 36 791 679 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20101/N so spoločnosťou ESpinn, s.r.o. so sídlom Mikulská 308, PSČ: 937 01 Želiezovce, IČO: 36 562 696 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15054/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 05.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 770/2014, Nz 52184/2014, NCRls 53045/2014 sa obchodná spoločnosť ESpinn, s.r.o. so sídlom Mikulská 308, PSČ: 937 01 Želiezovce, IČO: 36 562 696 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 15054/N, stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROSPINN, s.r.o. so sídlom Mikulská 308, PSČ: 937 01 Želiezovce, IČO: 36 791 679 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20101/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 24.12.2014.
  (od: 24.12.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 24.12.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
AGROSPINN, s.r.o.
Mikulská 308
Želiezovce 937 01
  (od: 24.12.2014)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 5.3.2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 R 2/2015 - 46 zo dňa 25. 02. 2015, právoplatným dňa 05. 03. 2015 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka AGROSPINN, s.r.o., Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 36 562 696 a za správcu ustanovil SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691.
  (od: 01.03.2016)
Povolenie konania: 5.3.2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 R 2/2015 - 46 zo dňa 25. 02. 2015, právoplatným dňa 05. 03. 2015 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka AGROSPINN, s.r.o., Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 36 562 696 a za správcu ustanovil SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691.
  (od: 09.06.2015 do: 29.02.2016)
Reštrukturalizačný správca: 
SKP, k. s.
Námestie SNP 74/28
Zvolen 960 01
Značka: S1359
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 09.06.2015 do: 29.02.2016)
SKP, k. s.
Námestie SNP 74/28
Zvolen 960 01
Značka: S1359
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 09.10.2015
  (od: 01.03.2016 do: 29.02.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 9.10.2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1R/2/2015-297 zo dňa 01. 10. 2015, právoplatným dňa 09. 10. 2015 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 09. 09. 2015 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka AGROSPINN, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen, IČO: 36 562 696.
  (od: 01.03.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2019
Dátum výpisu:  21.01.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR