Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38663/N

Business name: 
E S A spoločnosť s ručením obmedzeným E S A spol. s.r.o. /strátený názov/
  (from: 10/15/1991)
Registered seat: 
248
Žikava 951 92
  (from: 02/11/2015)
Majerníkova 40
Bratislava 841 05
  (from: 05/17/1995 until: 02/10/2015)
Miletičova 14
Bratislava 821 00
  (from: 04/13/1994 until: 05/16/1995)
Bratislava
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Identification number (IČO): 
17 330 513
  (from: 10/15/1991)
Date of entry: 
10/15/1991
  (from: 10/15/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1991)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť-neperiodické publikácie
  (from: 04/13/1994)
obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/13/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/13/1994)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 12/15/2007)
ekonomické poradenstvo
  (from: 12/15/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2007)
administratívne práce
  (from: 12/15/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/15/2007)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/11/2015)
obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu /okrem tovarov na ktoré je potrebné osobitné povolenie/
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré je potrebné osobné povolenie
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
vydavateľská činnosť, vrátane expedície
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
reklamná, poradenská a agentúrna činnosť
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/15/2007 until: 02/10/2015)
Partners: 
Ladislav Kalinský
156
Žikava 951 92
  (from: 02/11/2015)
Soňa Bednáriková
Račianska 13
Bratislava
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Pavel Bizoň
Heyrovského 6
Bratislava
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava 841 05
  (from: 02/23/2008 until: 02/10/2015)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava
  (from: 03/23/1999 until: 12/14/2007)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava
  (from: 04/13/1994 until: 03/22/1999)
Mgr. Daniel Djemrovski
Tichá 4/2179
Bratislava 811 02
  (from: 12/15/2007 until: 02/22/2008)
Anna Martinková
K. Adlera 9
Bratislava
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Zlatko Topoľský
Hlaváčikova 19
Bratislava
  (from: 03/23/1999 until: 12/14/2007)
Zlatko Topoľský
Podzáhradná 43
Bratislava
  (from: 04/13/1994 until: 03/22/1999)
Miroslav Demák
Lole Ribara 118
Stara Pazova
Juhoslávia
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Contribution of each member: 
Ladislav Kalinský
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/11/2015)
Anna Martinková
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Soňa Bednáriková
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Miroslav Demák
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Pavel Bizoň
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Miroslav Demák
Amount of investment: 77 000 Sk Paid up: 77 000 Sk
  (from: 04/13/1994 until: 03/22/1999)
Zlatko Topoľský
Amount of investment: 23 000 Sk Paid up: 23 000 Sk
  (from: 04/13/1994 until: 03/22/1999)
Miroslav Demák
Amount of investment: 154 000 Sk Paid up: 154 000 Sk
  (from: 03/23/1999 until: 12/14/2007)
Zlatko Topoľský
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 03/23/1999 until: 12/14/2007)
Mgr. Daniel Djemrovski
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/15/2007 until: 02/22/2008)
Miroslav Demák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/23/2008 until: 12/07/2010)
Miroslav Demák
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 02/10/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/13/1994)
konatelia
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Zdenka Kunská
490/50
Krakovany 922 02
From: 12/08/2014
  (from: 06/29/2017)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava
  (from: 04/13/1994 until: 12/14/2007)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava
Until: 11/29/2007
  (from: 12/15/2007 until: 12/14/2007)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava 841 05
From: 02/19/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/10/2015)
Miroslav Demák
Majerníkova 40
Bratislava 841 05
From: 02/19/2008 Until: 12/08/2014
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Mgr. Daniel Djemrovski
Tichá 4/2179
Bratislava 811 02
From: 11/29/2007
  (from: 12/15/2007 until: 02/22/2008)
Mgr. Daniel Djemrovski
Tichá 4/2179
Bratislava 811 02
From: 11/29/2007 Until: 02/19/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Zdenka Halinkovičová
490/50
Krakovany 922 02
From: 12/08/2014
  (from: 02/11/2015 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene podpisuje konateľ.
  (from: 04/13/1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje riaditeľ Pavel B i z o ň.
  (from: 10/15/1991 until: 04/12/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/11/2015)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 02/10/2015)
200 000 Sk
  (from: 03/23/1999 until: 12/07/2010)
100 000 Sk
  (from: 10/15/1991 until: 03/22/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.10.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2827
  (from: 10/15/1991)
Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia spoločníkov konaného dňa 15.7.1993 na ktorom boli schvalené prevody obchodných podielov, spoločenská zmluva zo dňa 10.2.1994 prispôsobená ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 2827
  (from: 04/13/1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.01.1995, zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.02.1995. Stary spis: S.r.o. 2827
  (from: 05/17/1995)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 30.7.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1999. Zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. schválená na valnom zhromaždení dňa 8.3.1999.
  (from: 03/23/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2007.
  (from: 12/15/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2008.
  (from: 02/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2014.
  (from: 02/11/2015)
Date of updating data in databases:  10/18/2018
Date of extract :  10/20/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person