Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10861/L

Business name: 
Misijné centrum Kráľova Lehota a. s. ( v skratke MCKL a.s. )
  (from: 05/30/2015)
Registered seat: 
Svarín 400
Kráľova Lehota 032 33
  (from: 05/30/2015)
Identification number (IČO): 
35 788 518
  (from: 05/30/2015)
Date of entry: 
05/22/2000
  (from: 05/30/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2015)
čistiace a upratovacie práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 05/30/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/30/2015)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2015)
administratívne práce
  (from: 05/30/2015)
factoring a forfaiting
  (from: 05/30/2015)
turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *
  (from: 05/30/2015)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/30/2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 05/30/2015)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 05/30/2015)
chov koní
  (from: 05/30/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2015)
Vlastislav Beňa - Predseda
Mokroluh 219
Rokytov 086 01
From: 05/30/2015
  (from: 06/29/2017)
Marian Lipovský - člen
Svarín 425
Kráľova Lehota 032 33
From: 05/30/2015
  (from: 06/29/2017)
Martin Poloha - Člen
Šarišská 1726/113
Veľký Šariš 082 21
From: 05/30/2015
  (from: 06/29/2017)
Vlastislav BEŇA - Predseda
Mokroluh 219
Rokytov 086 01
From: 05/30/2015
  (from: 05/30/2015 until: 06/28/2017)
?Marian LIPOVSKÝ - člen
Svarín 425
Kráľova Lehota 032 33
From: 05/30/2015
  (from: 05/30/2015 until: 06/28/2017)
?Martin POLOHA - Člen
Šarišská 1726/113
Veľký Šariš 082 21
From: 05/30/2015
  (from: 05/30/2015 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis a pečiatku spoločnosti
  (from: 05/30/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/30/2015)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Nie je
  (from: 05/30/2015)
Stockholder: 
Mládež pre Krista - Slovensko
Pavlovičovo námestie 45
Prešov 080 01
  (from: 01/13/2016)
MARIANNE TRUST
Longacre Circular Road West 3A
Holywood BT180AT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 05/30/2015 until: 01/12/2016)
Supervisory board: 
Bc. Slavomír POLOHA
Hurbanova 2
Banská Bystrica 974 01
From: 05/30/2015
  (from: 05/30/2015)
?Bc. Štefan BEŇA , 731015/9131
Svarín 439
Kráľova Lehota 032 33
From: 05/30/2015
  (from: 05/30/2015)
Zdenek DÁVID
Kremnička 3
Banská Bystrica 974 05
From: 05/30/2015
  (from: 05/30/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.4.2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/30/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2000.
  (from: 05/30/2015)
Notárska zápisnica č. N 84/02, NZ 83/02 zo dňa 14.5.2001 osvedčujúca zmenu obchodného mena z pôvodného "Rybársky raj" s. r. o. na : RANČ GABUROVCI s. r. o. a prijatie nového znenia zakladateľskej listiny.
  (from: 05/30/2015)
Date of updating data in databases:  12/11/2018
Date of extract :  12/12/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person