Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2839/B

Obchodné meno: 
Vegacom Slovakia, a.s.
  (od: 23.09.2002 do: 10.07.2008)
Vegacom SLOVAKIA, a.s.
  (od: 17.10.2001 do: 22.09.2002)
Sídlo: 
Letná 1
Bratislava 831 03
  (od: 23.09.2002 do: 10.07.2008)
Sekurisova 16
Bratislava 841 02
  (od: 17.10.2001 do: 22.09.2002)
IČO: 
35 822 511
  (od: 17.10.2001)
Deň zápisu: 
17.10.2001
  (od: 17.10.2001)
Deň výmazu: 
11.07.2008
  (od: 11.07.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 11.07.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.10.2001)
Predmet činnosti: 
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
poskytovanie a predaj hotových počítačových programov
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
leasingová činnosť
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
faktoring a forfaiting
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
nákup a predaj výpočtovej techniky a prvkov pre budovanie počítačových sietí
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, výpočtovej techniky
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, opravy, poradenstvo a predaj
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
montáž, opravy poplašných a požiarnych systémov
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
návrh a projektovanie počítačových sietí
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
dodávka a realizácia počítačových sietí
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu. objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, vrátane bleskozvodov
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 W vrátane bleskozvodov
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (od: 02.02.2006 do: 10.07.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.09.2002 do: 10.07.2008)
predstavenstvo
  (od: 17.10.2001 do: 22.09.2002)
JUDr. Vladimír Hrtko - člen
Jašíkova 19
Bratislava 821 03
Skončenie funkcie: 21.05.2002
  (od: 17.10.2001 do: 22.09.2002)
Michal Varsányi - predseda
Gaštanová 13
Limbach 900 91
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
Ing. Vladimír Šiška - člen
Maša 24
Smižany 053 11
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
Ing. Pavel Hlavinka - člen
V sídle 441
Líbeznice
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2002
  (od: 23.09.2002 do: 10.07.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti a navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom oprávnený konať je predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (od: 23.09.2002 do: 10.07.2008)
V mene spoločnosti a navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom sú oprávnení konať vždy len dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (od: 17.10.2001 do: 22.09.2002)
Základné imanie: 
10 000 000 Sk Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
  (od: 20.07.2006 do: 10.07.2008)
1 500 000 Sk Rozsah splatenia: 1 500 000 Sk
  (od: 31.12.2005 do: 19.07.2006)
1 000 000 Sk
  (od: 17.10.2001 do: 30.12.2005)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.07.2006 do: 10.07.2008)
Počet: 150
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 31.12.2005 do: 19.07.2006)
Počet: 100
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.10.2001 do: 30.12.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Baroňák - člen
Pifflova 5
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 16.06.2003
  (od: 17.10.2001 do: 27.01.2004)
JUDr. Vladimír Hrtko - člen
Jašíkova 19
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 21.05.2002 Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 23.09.2002 do: 17.11.2003)
Ing. Juraj Zvara - člen
Tománkova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 28.01.2004 do: 10.07.2008)
JUDr. Radim Štengl
K Vltavě 785/42
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 25.02.2008
  (od: 21.03.2008 do: 20.03.2008)
Ing. Jaromír Kobera
Valentova 1728/15
Praha 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 20.07.2006 do: 10.07.2008)
JUDr. Radim Štengl
K Vltavě 785/42
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 20.07.2006 do: 20.03.2008)
Alojz Garčár
Brezová 1744/20
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 25.02.2008
  (od: 21.03.2008 do: 10.07.2008)
Ing. Pavel Hlavinka - člen
J. Bendy 13
České Budějovice
Česká republika
  (od: 17.10.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Robert Prajs
Vlárska 1086/16
Brno-Slatina 627 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2005
  (od: 14.06.2005 do: 19.07.2006)
Ing. Robert Prajs
Vlárska 1086/16
Brno-Slatina 627 00
Česká republika
Vznik funkcie: 10.05.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 20.07.2006 do: 19.07.2006)
Ing. Michal Stiebal
Michelská 721/31
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 18.11.2003 do: 13.06.2005)
Ing. Michal Stiebal
Michelská 721/31
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 10.05.2005
  (od: 14.06.2005 do: 13.06.2005)
Ing. Pavel Veselý - predseda
Kučerové 18
Praha 8
Česká republika
Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 20.07.2006 do: 19.07.2006)
Ing. Pavel Veselý - predseda
Kučerové 18
Praha 8
Česká republika
  (od: 17.10.2001 do: 19.07.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2008 o zrušení spoločnosti Vegacom Slovakia, a. s., so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B bez likvidácie ku dňu 30.06.2008 a jej zlúčení so spoločnosťou Telemont, a. s., so sídlom Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava 29, IČO : 35 824 620, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3139/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 3900/2008, Nz 24165/2008 Mgr. Tatianou Stročinskou, notárskou kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského 06.06.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti Vegacom Slovakia, a. s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 11.07.2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.10.2001 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 617/01, Nz 617/01 zo dňa 2.10.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení a.s., stanovy a.s. v zmysle ust. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 17.10.2001 do: 10.07.2008)
Na valnom zhromaždení dňa 21.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 394/02, Nz 378/02 napísanej dňa 21.5.2002 notárom JUDr. Šikutovou bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a stanov. Funkcia člena predstavenstva JUDr. V. Hrtku člena dozornej rady Ing. Pavla Hlavinku zaniká dňa 21.5.2002.
  (od: 23.09.2002 do: 10.07.2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2003. Funkcia člena dozornej rady JUDr. V. Hrtka sa končí dňom 24.04.2003.
  (od: 18.11.2003 do: 10.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16. 7. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. I. Baroňáka sa končí dňom 16. 6. 2003.
  (od: 28.01.2004 do: 10.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 10.05.2005.
  (od: 14.06.2005 do: 10.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 2139/2005, Nz 63146/2005, NCRIs 62433/2005 napísanej notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 12.12.2005 o zlúčení so spoločnosťou ATLANTEL, spol. s r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 656 056 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 1738/V, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná dňa 12.12.2005 vo forme notárskej zápisnice N 2140/2005, Nz 63148/2005, NCRIs 62455/2005 Mgr. Tomášom Leškovským. Spoločnosť Vegacom Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ATLANTEL, spol. s r.o., so sídlom Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 656 056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 1738/V, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.
  (od: 31.12.2005 do: 10.07.2008)
Notárska zápisnica N 459/2006, Nz 3225/2006, NCRls 3200/2006 zo dňa 27.1.2006.
  (od: 02.02.2006 do: 10.07.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2006, Nz 23972/2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 20.07.2006 do: 10.07.2008)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 11.07.2008)
Právny nástupca: 
Telemont, a. s.
Trnavská cesta 102
Bratislava 29 820 09
  (od: 11.07.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2020
Dátum výpisu:  21.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR