Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  2990/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
  (od: 01.01.2016)
Sídlo organizačnej zložky: 
Karadžičova 2
Bratislava 811 09
  (od: 22.09.2016)
IČO: 
47 258 713
  (od: 01.01.2016)
Deň zápisu: 
01.01.2016
  (od: 01.01.2016)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.01.2016)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 01.01.2016)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane : spotrebiteľských úverov, úverových dohôd týkajúcich sa nehnuteľného majetku, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií ( vrátane forfajtingu )
  (od: 01.01.2016)
finančný lízing
  (od: 01.01.2016)
platobné služby podľa vymedzenia v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES v rozsahu : a) služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, b) služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, c) vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, d) vykonávanie platobných transakcií, ak sa finančné prostriedky čerpajú z úverového rámca poskytnutého používateľovi platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, e) vydávanie a/alebo nadobúdanie platobných nástrojov, f) poukazovanie peňazí, g) vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, systému IT alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  (od: 17.02.2016)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (od: 01.01.2016)
úverové referenčné služby
  (od: 01.01.2016)
vydávanie elektronických peňazí
  (od: 01.01.2016)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
  (od: 18.05.2016)
Vedúci organizačnej zložky: 
Nathalie, Nesrin Gonin
Kellnerova 1/2792
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 01.04.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je v mene banky oprávnený konať a podpisovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) samostatne.
  (od: 01.01.2016)
Prokúra: 
Ljiljana Petrov
Popova bara Nova 3095
Belehrad 112 11
Srbská republika
Vznik funkcie: 19.07.2016
  (od: 30.06.2017)
Za pobočku zahraničnej banky koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za pobočku zahraničnej banky tým spôsobom, že k obchodnému menu pobočky zahraničnej banky pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 19.07.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 5.5.2015 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
  (od: 01.01.2016)
Zápisnica rozhodnutia generálneho riaditeľa zo dňa 04.05.2016
  (od: 18.05.2016)
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 07.07.2016.
  (od: 19.07.2016)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 24.05.2016.
  (od: 19.07.2016)
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.08.2016, sp. zn. 34Exre/311/2016 - 9 v zmysle ust. § 69a, ods. 8 Obchodného zákonníka vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, na základe oznámenia Súdnej kancelárie Obchodného súdu v Paríži zo dňa 22.07.2016, z ktorého vyplýva, že v súlade s článkom R.123 - 74 - 1 Obchodného zákonníka v spojení s článkom 13 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES zo dňa 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutia kapitálových spoločností, došlo s účinnosťou ku dňu 30. júna 2016 k cezhraničnému zlúčeniu medzi spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, akciovou spoločnosťou, zapísanou v obchodnom registri Paríž pod číslom 542 097 902 RCS Paris, so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paríž a spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO, spoločnosťou podľa slovenského práva pôvodne so sídlom na adrese Panenská 7, 812 36 Bratislava I, IČO: 35 787 783. Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Paríž pod číslom 542 097 902 RCS Paris, so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris je v dôsledku uvedeného cezhraničného zlúčenia právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., pôvodne so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 pôvodne zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2435/B.
  (od: 17.11.2016)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 29.05.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 29.05.2020)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 29.05.2020)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 29.05.2020)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 29.05.2020)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 29.05.2020)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 29.05.2020)
Pacale Charlotte Dennery Dufourcq
Boulevard Raspail 66
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 29.05.2020)
Jany Gerometta
villa della Chiesa 46
Florencia 501 25
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 29.05.2020)
Gildas Guyot
enclos de la Cascade 6
Le Vesinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.03.2020
  (od: 29.05.2020)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 29.05.2020)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 29.05.2020)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 29.05.2020)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 29.05.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 29.05.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  24.10.2020
Dátum výpisu:  27.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR