Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2909/B

Obchodné meno: 
Šuriansky cukrovar a.s.
  (od: 27.04.1992 do: 12.03.2002)
Sídlo: 
Nitrianska 5
Bratislava 821 08
  (od: 04.12.2001 do: 12.03.2002)
Partizánska 2
Šurany 942 19
  (od: 27.04.1992 do: 03.12.2001)
IČO: 
31 412 297
  (od: 27.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 27.04.1992)
Deň výmazu: 
13.03.2002
  (od: 13.03.2002)
Dôvod výmazu: 
zrušenie splynutím
  (od: 13.03.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba surového a rafinovaného cukru a ich modifikácií a tekutých cukrov
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru /melasa, rezky a pod./
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
výroba pary a el. energie
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
odbyt svojich výrobkov
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
vnútorná a zahraničná obchodná činnosť
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
nákup surovín a materiálov pre výrobnú činnosť a ostatnú činnosť
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
skladovanie obilia
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
distribúcia osiva cukrovej repy, overovanie výkonnosti jej odrôd
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
poradenská a konzultačná činnosť, práce a služby výpočtovej techniky
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
ochraňovanie FHR cukru
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 17.10.1994 do: 25.09.2000)
výroba cukru
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
výroba vedľajších produktov-melasa, rezky
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
výroba a rozvod elektriny
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
veľkoobchod s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
iné ubytovacie možnosti-podniková ubytovňa
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
cestná nákladná doprava
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
pohostinská činnosť
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
stravovanie závodné a iné učelové
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
cestná nákladná doprava
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 27.04.1992 do: 25.09.2000)
Doc.Ing. Alexander Dandár , CSc. - člen predstavenstva
Žižkova 24
Bratislava
  (od: 25.04.1996 do: 25.06.1998)
Ing. Stanislav Dobrovodský - člen
Šintavská 14
Bratislava
  (od: 26.09.2000 do: 23.10.2000)
Ing. Viktor Dúcky - člen
9.mája 591/26
Bánovce nad Bebravou
  (od: 26.09.2000 do: 08.07.2001)
Ing. Igor Foltín - člen
Pod lipami 72
Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
  (od: 26.06.1998 do: 25.09.2000)
Ing. Ján Galan - predseda
Dohnányho 3
Bratislava
  (od: 24.10.2000 do: 08.07.2001)
Ing. Rastislav Jamrich - člen
Pribišova 29/72
Bratislava
  (od: 26.06.1998 do: 23.10.2000)
Ing. Rastislav Jamrich - člen predstavenstva
Pribišova 29/72
Bratislava
  (od: 25.06.1997 do: 25.06.1998)
prof. Ing. Ján Jech , CSc. - člen predstavenstva
Banská 2
Nitra
  (od: 25.04.1996 do: 25.06.1998)
Mgr. JUDr. Ján Jurík - člen
Novozámocká 139
Milanovce
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. František Kováč - predseda
Gagarinova 50
Nová Dubnica
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ing. František Kováč - predseda
Gagarinova 50
Nová Dubnica
  (od: 25.04.1996 do: 24.06.1997)
Ing. František Kováč - predseda predstavenstva
Družstevná 49
Solčany
  (od: 25.06.1997 do: 25.06.1998)
Ing. Jozef Lendel - podpredseda
Východná 7
Šurany
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ing. Jozef Lendel - podpredseda
Východná 7
Šurany
  (od: 25.04.1996 do: 24.06.1997)
Ing. Jozef Lendel - predseda
Kostolný Sek 379
Šurany
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. Viera Rajniaková - člen
Drotárska cesta 90
Bratislava
  (od: 24.10.2000 do: 08.07.2001)
PhDr. Eduard Šebo - člen
Komenského 2
Modra
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ing. Marián Štofko - člen
Čodrákova 1
Košice
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ing. František Švajda - člen
Hviezdoslavova 39
Šurany
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ing. František Švajda - člen
Hviezdoslavova 39
Šurany
  (od: 25.04.1996 do: 24.06.1997)
Ing. František Švajda - podpredseda
Hviezdoslavova 39
Šurany
  (od: 26.09.2000 do: 23.10.2000)
Ing. František Švajda - podpredseda
MDŽ 13
Šurany
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. František Švajda - podpredseda predstavenstva
Hviezdoslavova 39
Šurany
  (od: 25.06.1997 do: 25.06.1998)
Ing. František Švajda - predseda
Hviezdoslavova 39
Šurany
  (od: 26.06.1998 do: 25.09.2000)
Ing. Gabriela Valoková - člen
Družstevná 49
Nové Zámky
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. Juraj Varsányi - člen predstavenstva
93
Tekovský Hrádok
  (od: 25.04.1996 do: 25.06.1998)
Ing. Zoltán Vass - člen predstavenstva
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (od: 25.06.1997 do: 25.06.1998)
Ing. Štefánia Vyskočová - člen
Nová 52
Bánov
  (od: 26.06.1998 do: 25.09.2000)
Ing. Štefánia Vyskočová - podpredseda
Nová 52
Bánov
  (od: 24.10.2000 do: 08.07.2001)
Ing. Štefánia Vyskočová - predseda
Nová 52
Bánov
  (od: 26.09.2000 do: 23.10.2000)
Ing. Peter Zemko - člen
444
Radava
  (od: 26.09.2000 do: 23.10.2000)
Ing. Peter Zemko - člen
č. 353
Radova
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. Peter Zemko - podpredseda
444
Radava
  (od: 26.06.1998 do: 25.09.2000)
Ing. Ivan Kardoš - predseda
Bezručova 9
Bratislava
  (od: 09.07.2001 do: 12.03.2002)
Ing. Pavel Kyselica - podpredseda
Sládkovičova 669/47
Nová Dubnica
  (od: 09.07.2001 do: 12.03.2002)
Ing. Michal Abelovič - člen
64
Hubice
  (od: 09.07.2001 do: 12.03.2002)
Ing. Richard Šulík - člen
Žilinská 653/56
Trenčianska Teplá
  (od: 09.07.2001 do: 12.03.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 27.04.1992 do: 25.09.2000)
Základné imanie: 
535 994 000 Sk
  (od: 04.12.2001 do: 12.03.2002)
230 994 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 03.12.2001)
217 601 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 02.09.1993)
Akcie: 
Počet: 230994
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
Počet: 976
Druh: na meno v listinnej podobe
Menovitá hodnota: 312 500 Sk
  (od: 04.12.2001 do: 12.03.2002)
Počet: 230994
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.04.1996 do: 25.09.2000)
Počet: 224466
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 24.04.1996)
Počet: 6528
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1993 do: 24.04.1996)
Počet: 211073
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 02.09.1993)
Počet: 6528
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.04.1992 do: 02.09.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Ladislav Drábik - člen
Štefánikova 46
Košice
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ján Filipovič - člen
MDŽ 7
Šurany
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Ján Filipovič - člen dozornej rady
MDŽ 7
Šurany
  (od: 08.07.1997 do: 25.06.1998)
Ján Filipovič - člen dozornej rady
MDŽ č. 7
Šurany
  (od: 25.04.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Ondrej Guman - člen
Nábrežná 17
Nové Zámky
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. Igor Chochoľ - člen dozornej rady
Belinského 1039/15
Bratislava
  (od: 25.04.1996 do: 07.07.1997)
JUDr. Igor Mancel - predseda dozornej rady
Ambrusova 10
Bratislava
  (od: 08.07.1997 do: 23.10.2000)
Doc. Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - predseda
Rezedova 10
Bratislava
  (od: 17.10.1994 do: 24.04.1996)
Peter Obenrauch - člen dozornej rady
Jasovská 51
Bratislava
  (od: 08.07.1997 do: 23.10.2000)
Ing. Štefan Palacka - predseda
ul. SNP 11
Bánov
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
Ing. Peter Slobodník - člen
ul.MDŽ 22
Šurany
  (od: 27.04.1992 do: 16.10.1994)
PhDr. Eduard Šebo - predseda dozornej rady
Komenského 847/2
Modra
  (od: 25.04.1996 do: 07.07.1997)
Ing. Ľudovít Šulák - podpredseda
170
Dolný Ohaj
  (od: 26.06.1998 do: 23.10.2000)
Ing. Juraj Varsányi - člen
93
Tekovský Hrádok
  (od: 26.06.1998 do: 23.10.2000)
Ing. Zoltán Vass - člen
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (od: 26.06.1998 do: 23.10.2000)
PhDr. Eduard Šebo - podpredseda
Komenského 2
Modra
  (od: 24.10.2000 do: 12.03.2002)
JUDr. Igor Mancel - člen
Andrusovova 10
Bratislava
  (od: 24.10.2000 do: 12.03.2002)
Ing. Ľudovít Šulák - člen
170
Dolný Ohaj
  (od: 24.10.2000 do: 03.12.2001)
Jozef Daniel - člen
Tyršova 13
Šurany
  (od: 26.06.1998 do: 03.12.2001)
Achim Johann Otto Főlster - predseda
Dorfstrasse 31
Augrug
SRN
  (od: 24.10.2000 do: 12.03.2002)
Uwe von Borries - člen
Dedekindweg 4
Kőnigslutter am Elm
SRN
  (od: 24.10.2000 do: 12.03.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14. 12. 2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 360/01, Nz 360/01 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou, bolo rozhodnuté o zrušení obchodnej spoločnosti Šuriansky cukrovar, a. s. bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. a jej splynutí s obchodnou spoločnosťou Trnavský cukrovar, a.s., so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, IČO: 31 411 398, pričom ich splynutím vzniká nová obchodná spoločnosť - Trnavský cukrovar, a. s., so sídlom Šrobárová 5, 917 01 Trnava, na ktorú v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka prechádza majetok, práva a záväzky zaniknutých spoločností. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť Šuriansky cukrovar, a.s., so sídlom Nitrianska 5, 821 08 Bratislava, IČO: 31 412 297 zapísaná v odd. Sa, vl. č. 2909/B sa vymazáva z obchodného registra dňom 13. 3. 2002.
  (od: 13.03.2002)
Dňa 11.2.1993 mimoriadne valné zhromaždenie schválilo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 532
  (od: 03.09.1993 do: 12.03.2002)
Notárska zápisnica N 282/93 Nz 184/93 napísaná dňa 30.07.1993 notárkou JUDr. Eleonórou Petrovou, z valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 532
  (od: 17.10.1994 do: 12.03.2002)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.09.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 158/95, Nz 121/95, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 532
  (od: 25.04.1996 do: 12.03.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 7.2.1997.
  (od: 25.06.1997 do: 12.03.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.1997.
  (od: 08.07.1997 do: 12.03.2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na v lnom zhromaždení dňa 31.03.1998.
  (od: 26.06.1998 do: 12.03.2002)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 18.06.1999 a 17.11.1999.
  (od: 26.09.2000 do: 12.03.2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.05.2000.
  (od: 24.10.2000 do: 12.03.2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.09.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Šurany, Partizánska 2 na Bratislava, Nitrianska 5.
  (od: 04.12.2001 do: 12.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  19.02.2020
Dátum výpisu:  21.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR