Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1111/B

Obchodné meno: 
BC - INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
  (od: 01.02.2011)
BC - INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii
  (od: 10.03.2010 do: 31.01.2011)
BC - INTERCOM spol. s r.o.
  (od: 28.10.1998 do: 09.03.2010)
BC - INTERCOM, spol. s r.o.
  (od: 01.08.1991 do: 27.10.1998)
Sídlo: 
Smrečianska 41
Bratislava 811 05
  (od: 25.02.1994)
Trnavská cesta 31
Bratislava
  (od: 01.08.1991 do: 24.02.1994)
IČO: 
17 321 352
  (od: 01.08.1991)
Deň zápisu: 
01.08.1991
  (od: 01.08.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.08.1991)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť, okrem komodít, kde sa výžaduje osobitné povolenie
  (od: 01.08.1991)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.08.1991)
zahraničnoobchodná činnosť, okrem komodít kde sa vyžaduje zvláštne povolenie FMZO
  (od: 01.08.1991)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 31.03.2006)
obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
  (od: 31.03.2006)
Spoločníci: 
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 949/12
Modra 900 01
  (od: 31.03.2006)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Potočná 8204/19
Bratislava 831 06
  (od: 31.03.2006)
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 23
Modra
  (od: 28.10.1998 do: 30.03.2006)
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 23
Modra
  (od: 01.08.1991 do: 27.10.1998)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Sibírska 34
Bratislava
  (od: 28.10.1998 do: 30.03.2006)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Sibírska 34
Bratislava
  (od: 01.08.1991 do: 27.10.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jaroslav Baričič
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 31.03.2009)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Vklad: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 320 EUR
  (od: 31.03.2009)
Ing. Jaroslav Baričič
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 01.08.1991 do: 27.10.1998)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Vklad: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 50 000 Sk
  (od: 01.08.1991 do: 27.10.1998)
Ing. Jaroslav Baričič
( peňažný vklad )
  (od: 28.10.1998 do: 30.03.2006)
Ing. Jaroslav Baričič
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 31.03.2006 do: 30.03.2009)
PhDr. Magdaléna Cisárová
( peňažný vklad )
  (od: 28.10.1998 do: 30.03.2006)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 31.03.2006 do: 30.03.2009)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 28.05.2003)
konatelia
  (od: 02.11.1992 do: 27.05.2003)
konatelia
  (od: 01.08.1991 do: 01.11.1992)
Ing. Jaroslav Baričič
  (od: 02.11.1992 do: 27.10.1998)
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 23
Modra
  (od: 28.10.1998 do: 27.05.2003)
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 23
Modra
Vznik funkcie: 01.08.1991
  (od: 28.05.2003 do: 30.03.2006)
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 949/12
Modra 900 01
Vznik funkcie: 01.08.1991
  (od: 31.03.2006 do: 09.03.2010)
Ing. Jaroslav Baričič
SNP 949/12
Modra 900 01
Vznik funkcie: 01.08.1991 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 10.03.2010 do: 09.03.2010)
PhDr. Magdaléna Cisárová
  (od: 02.11.1992 do: 27.10.1998)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Sibírska 34
Bratislava
  (od: 28.10.1998 do: 27.05.2003)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Potočná 8204/19
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.08.1991
  (od: 31.03.2006 do: 09.03.2010)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Potočná 8204/19
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.08.1991 Skončenie funkcie: 01.03.2010
  (od: 10.03.2010 do: 09.03.2010)
PhDr. Magdaléna Cisárová
Sibírska 34
Bratislava
Vznik funkcie: 01.08.1991
  (od: 28.05.2003 do: 30.03.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 28.05.2003 do: 09.03.2010)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú samostatne.
  (od: 02.11.1992 do: 27.05.2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Jaroslav Baričič, riaditeľ a PhDr.Magdaléna Cisárová, zástupca riaditeľa.
  (od: 01.08.1991 do: 01.11.1992)
Základné imanie: 
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 31.03.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 28.05.2003 do: 30.03.2009)
200 000 Sk
  (od: 28.10.1998 do: 27.05.2003)
100 000 Sk
  (od: 01.08.1991 do: 27.10.1998)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.10.2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2010 sp. Zn. 4K 66/2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2010, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BC – INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii, Smrečnianska 41, Bratislava, IČO : 17 321 352 , zapísanej v odd. Sro vl. č. 1111/B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Dalibora Kiselicu, so sídlom kancelárie nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava
  (od: 21.11.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.10.2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2010 sp. Zn. 4K 66/2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2010, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BC – INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii, Smrečnianska 41, Bratislava, IČO : 17 321 352 , zapísanej v odd. Sro vl. č. 1111/B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Dalibora Kiselicu, so sídlom kancelárie nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava
  (od: 01.02.2011 do: 20.11.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
Crossdefault Management Group, k. s.,
Zelená 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.01.2013
  (od: 21.11.2013)
JUDr. Dalibor Kiselica
Nám. Martina Benku 12
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.10.2010
  (od: 01.02.2011 do: 20.11.2013)
JUDr. Dalibor Kiselica
Nám. Martina Benku 12
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.10.2010 Skončenie funkcie: 16.10.2012
  (od: 21.11.2013 do: 20.11.2013)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.3.2010
  (od: 10.03.2010)
 Likvidátor:
Ing. Jan Wiedermann
Pražská 2/B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Ján Wiedermann
Pražská 2/B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.03.2010
  (od: 10.03.2010 do: 28.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná menom spoločnosti samostatne.
  (od: 10.03.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník Stary spis: S.r.o. 1976
  (od: 01.08.1991)
Spoločenská zmluva prispôsobená zák.č. 513/91 Zb. dňa 18.6.1992 Stary spis: S.r.o. 1976
  (od: 02.11.1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.8.1998, v zmysle zák.č. 11/1998 Zz.
  (od: 28.10.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2006 - zmena trvalého pobytu spoločníkov a konateľov, rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 31.03.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2010.
  (od: 10.03.2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.11.2010, č.k. 34 Exre 1261/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2010.
  (od: 01.02.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2018
Dátum výpisu:  17.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR