Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  26739/B

Obchodné meno: 
Calmit, spol. s r.o.
  (od: 12.08.2002)
Sídlo: 
Gaštanová 15
Bratislava 811 04
  (od: 12.08.2002)
IČO: 
36 172 162
  (od: 09.04.1997)
Deň zápisu: 
04.04.1997
  (od: 09.04.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 09.04.1997)
Predmet činnosti: 
výroba a odbyt vápna, mletých vápencov, odsírovacej zmesi, cevamitu, vápencových dŕv vrátane ich priameho predaja
  (od: 09.04.1997)
predaj a sprostredkovanie predaja stavebných materiálov
  (od: 09.04.1997)
marketingová činnosť
  (od: 12.07.2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 12.07.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 12.07.2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona)
  (od: 10.12.2003)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona)
  (od: 10.12.2003)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona)
  (od: 10.12.2003)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b/ až d/ (§ 2 písm. e/ cit. zákona)
  (od: 10.12.2003)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lovov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ cit. zákona)
  (od: 10.12.2003)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (od: 04.05.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 04.05.2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 04.05.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (od: 04.05.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (od: 04.05.2006)
prenájom stavebných a demolačných strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 04.05.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb- obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (od: 04.05.2006)
skladovanie- okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 04.05.2006)
prenájom cestných motorových vozidiel
  (od: 04.05.2006)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 04.05.2006)
dodávka elektriny
  (od: 18.06.2008)
dodávka plynu
  (od: 18.06.2008)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 01.12.2015)
Spoločníci: 
Eurofillers Holding GmbH
Friedrich Schmid - Strasse 165
Waldegg-Wopfing 2754
Rakúska republika
  (od: 28.12.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Eurofillers Holding GmbH
Vklad: 5 759 144,92 EUR Splatené: 5 759 144,92 EUR
  (od: 28.12.2016)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 06.04.2004)
Dr. Ing. Peter Vaniš
Medená 21
Bratislava 811 02
  (od: 02.11.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.
  (od: 06.04.2004)
Prokúra: 
Ján Hofmann
Staré Grunty 3586/26C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 04.05.2006
  (od: 27.08.2020)
Ing. Dušan Jakubišin
Bystrá 380/29
Margecany 055 01
Vznik funkcie: 06.04.2004
  (od: 06.04.2004)
Ing. Ivan Ševček
Na Lehote 6563/9
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 03.12.2009
  (od: 03.12.2009)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spolu s ďalším prokuristom.
  (od: 27.08.2020)
Základné imanie: 
5 759 144,92 EUR Rozsah splatenia: 5 759 144,92 EUR
  (od: 14.05.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1997 vrátane dodatku zo dňa 2.4.97 podľa § 105 a nasl.ust.zákona č.513/91 Zb.
  (od: 09.04.1997)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.1997.
  (od: 08.12.1997)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1998 podľa z.č.11/98 Z.z.
  (od: 06.10.1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17. 2. 2000.
  (od: 04.05.2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.11.2000.
  (od: 12.12.2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 1.2.2001. Zahraničný kapitál: 100% - Maďarská republika
  (od: 13.02.2001)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.3.2001.
  (od: 20.03.2001)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 4. 2001.
  (od: 14.05.2001)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.6.2001.
  (od: 11.06.2001)
Notárska zápisnica zo dňa 9.1.2002 Nz 09/02 o priebehu MVZ spoločnosti, ktorej súčasťou je úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 24.01.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 17. 5. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 235/02 spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom.
  (od: 12.08.2002)
Záložné právo na 100% obchodný podiel jediného spoločníka, zriadené Záložnou zmluvou uzatvorenou dňa 18.12.2002, medzi spoločnosťou Doninvest International B.V., so sídlom Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, Holandsko, ako záložcom, a spoločnosťou Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere ZollamtsstraBe 13, A - 1030 Viedeň, Rakúsko, ako záložným veriteľom.
  (od: 08.12.2003)
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. zo dňa 23.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 639/02, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2002 a bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. so sídlom Tisovec 980 61, IČO: 31 558 402, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 300/S, bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Calmit, spol. s r.o., na ktorú prešlo zápisom do obchdného registra celé obchodné imanie (obchodný majetok a záväzky, vrátane práv a povinností a to i tých, ktoré sú neznáme) spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o.. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Vápenka Margecany, s.r.o. z dňa 23.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 640/02, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2002 a bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Vápenka Margecany, s.r.o. so sídlom 055 40 Margecany, zapísanej v Obchodnom regisri Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka č.: 13629/V, bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Calmit, spol. s r.o., na ktorú prešlo zápisom do obchodného registra celé obchodné imanie (obchodný majetok a záväzky, vrátane práv a povinností a to i tých, ktoré sú neznáme) spoločnosti Vápenka Margecany, s.r.o.. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Calmit, spol. s r.o. z dňa 23.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 638/02, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 17.12.2002 a bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. a Vápenka Margecany, s.r.o. do spoločnosti Calmit, spol. s r.o. a súčasne bolo schválené nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.
  (od: 10.12.2003)
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. so sídlom Žirany 951 74, IČO: 31 419 275, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 14076/N zo dňa 29. 12. 2003 vo forme notárskej zápisnice N 780/2003, Nz 126619/2003, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 22. 12. 2003 a bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Calmit, spol. s r. o., na ktorú prešlo zápisom do obchodného registra celé obchodné imanie (obchodný majetok a záväzky, vrátane práv a povinností a to i tých, ktoré sú neznáme) spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Calmit, spol. s r. o. zo dňa 29. 12. 2003 vo forme notárskej zápisnice N 779/2003, Nz 12614/2003, spísanej notárom JUDr. Milošom Kaanom bola schválená zmluva o zlúčení zo dňa 22. 12. 2003 a bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. so sídlom Žirany 951 74, IČO: 31 419 275, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 14076/N do spoločnosti Calmit, spol. s r. o. a súčasne bolo schválené nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti. Obchodná spoločnosť Calmit, spol. s r. o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Calmit Žirany, spol. s r. o. so sídlom Žirany 951 74, IČO: 31 419 275.
  (od: 06.04.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2005.
  (od: 05.03.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 14.06.2005.
  (od: 21.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2008.
  (od: 18.06.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2009.
  (od: 03.12.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2010.
  (od: 15.05.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  22.10.2020
Dátum výpisu:  24.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR