Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1206/B

Business name: 
SELEKTA, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 08/10/2011 until: 12/22/2011)
SELEKTA, spol. s r.o.
  (from: 07/31/1991 until: 08/09/2011)
Registered seat: 
Štefunkova 9
Bratislava 821 03
  (from: 05/25/2005 until: 12/22/2011)
Mýtna 23
Bratislava 811 07
  (from: 06/22/1993 until: 05/24/2005)
Hanzlíčkova 9
Bratislava
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Identification number (IČO): 
17 321 590
  (from: 07/31/1991)
Date of entry: 
07/31/1991
  (from: 07/31/1991)
Date of deletion: 
12/23/2011
  (from: 12/23/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/23/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/31/1991)
Objects of the company: 
poradensko - sprostredkovateľská, obstarávateľská a konzultačná činnosť
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
vyhľadávanie obchodno - výrobných kontaktov v tuzemsku aj zahraničí
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
obchodná činnosť na území ČSFR
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
zahraničné obchodné služby
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
nákup a predaj tovaru
  (from: 06/22/1993 until: 12/22/2011)
poradenská činnosť v oblasti výrobných kooperácií
  (from: 06/22/1993 until: 12/22/2011)
Partners: 
Mgr. Juraj Jirásek
Štefunkova 9
Bratislava
  (from: 06/08/1999 until: 03/29/2001)
Ing. Jaroslav Malchárek , CSc.
Bukova 18
Bratislava
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Ing. Miroslav Šuba
Hollého 1
Senec
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Ing. Miroslav Šuba
Hollého 1
Senec
  (from: 06/08/1999 until: 03/29/2001)
Ing. Miroslav Šuba
Hollého 1
Senec
  (from: 11/22/1994 until: 06/07/1999)
Ing. Juraj Walek
Štefunkova 9
Bratislava
  (from: 09/26/2002 until: 12/22/2011)
Ing. Juraj Walek
Štefunkova 9
Bratislava
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Ing. Juraj Walek
Štefukova 9
Bratislava
  (from: 06/08/1999 until: 03/29/2001)
Ing. Juraj Walek
Štefukova 9
Bratislava
  (from: 06/22/1993 until: 06/07/1999)
Mgr. Juraj Jirásek
147
Přelíc
Česká republika
  (from: 09/26/2002 until: 05/24/2005)
Mgr. Juraj Jirásek
147
Přelíc
Česká republika
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Mgr. Juraj Jirásek
Landové-Štychové 18
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/22/1994 until: 06/07/1999)
JUDr. Vojtech Slowik
Nechvílova 1854
Praha
Praha 1
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Ing. Juraj Walek
Lečkova 1518
Praha
Praha 1
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Malchárek , CSc.
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
JUDr. Vojtech Slowik
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 46 000 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 06/07/1999)
Ing. Miroslav Šuba
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 06/07/1999)
Mgr. Juraj Jirásek
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 06/07/1999)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 92 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 92 000 Sk
  (from: 06/08/1999 until: 03/29/2001)
Ing. Miroslav Šuba
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/08/1999 until: 03/29/2001)
Mgr. Juraj Jirásek
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 06/08/1999 until: 03/29/2001)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 92 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 92 000 Sk
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Ing. Miroslav Šuba
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Mgr. Juraj Jirásek
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/26/2002 until: 05/24/2005)
Mgr. Juraj Jirásek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/26/2002 until: 05/24/2005)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/25/2005 until: 08/09/2011)
Ing. Juraj Walek
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/10/2011 until: 12/22/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/22/1994 until: 12/22/2011)
Individual managing director
  (from: 06/22/1993 until: 11/21/1994)
konatelia
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Mgr. Juraj Jirásek
Štefunkova 9
Bratislava
  (from: 01/03/1996 until: 03/29/2001)
Ing. Miroslav Šuba
Hollého 1
Senec
  (from: 11/22/1994 until: 03/29/2001)
Ing. Miroslav Šuba
Hollého 1
Senec
Until: 09/04/2002
  (from: 03/30/2001 until: 09/25/2002)
Ing. Juraj Walek
Štefunkova 9
Bratislava
  (from: 06/22/1993 until: 03/29/2001)
Ing. Juraj Walek
Štefunkova 9
Bratislava
  (from: 03/30/2001 until: 12/22/2011)
Mgr. Juraj Jirásek
147
Přelíc
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
ČSRB, spol. s r.o., Mýtna 23
Bratislava 811 07
Until: 05/06/2005
  (from: 05/25/2005 until: 05/24/2005)
Mgr. Juraj Jirásek
147
Přelíc
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
ČSRB, spol. s r.o., Mýtna 23
Bratislava 811 07
  (from: 03/30/2001 until: 05/24/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/22/1994 until: 12/22/2011)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 06/22/1993 until: 11/21/1994)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú všetci spoločníci.
  (from: 07/31/1991 until: 06/21/1993)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/10/2011 until: 12/22/2011)
200 000 Sk
  (from: 06/08/1999 until: 08/09/2011)
100 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 06/07/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2011
  (from: 12/23/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2011
  (from: 08/10/2011 until: 12/22/2011)
 Liquidators:
Soňa Luprichová
Kvetná 352/39
Nová Dedinka 900 29
From: 06/01/2011
  (from: 06/29/2017)
 Liquidators:
Soňa Motusová
Kvetná 352/39
Nová Dedinka 900 29
From: 06/01/2011
  (from: 08/10/2011 until: 06/28/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Samostatne
  (from: 08/10/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 11/15/2011
  (from: 12/23/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 15.11.2011. Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/187236/2011 zo dňa 16.12.2011 s výmazom spoločnosti SELEKTA, spol. s r.o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť SELEKTA, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Štefunkova 9, 821 03 Bratislava, IČO : 17 321 590, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 1206/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/23/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2165
  (from: 07/31/1991 until: 12/22/2011)
Vnútorné pomery spoločnosti upravené dodatkom č.1 k spoločenskej zmluve č.1 zo dňa 16.4. 1993 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2165
  (from: 06/22/1993 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1994, ktoré schválilo prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 2165
  (from: 11/22/1994 until: 12/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.10.1995. Stary spis: S.r.o. 2165
  (from: 01/03/1996 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo da 22.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Spoločenská zmluva zo dňa 18.8.1998 - nové znenie.
  (from: 06/08/1999 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia a dodatok k spoločenskej zmluve spísaná dňa 04. 09. 2002.
  (from: 09/26/2002 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2003, ktorou bola schválená zmluva o zlúčení a dodatok k spoločenskej zmluve. SELEKTA, spol. s r.o. je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti VSŽ SELECTA s.r.o., Mýtna 23, Bratislava, IČO: 17 047 021, s ktorou sa zlúčila ku dňu 31.10.2003.
  (from: 10/20/2003 until: 12/22/2011)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2004 bolo odsúhlasené zlúčenie obchodnej spoločnosti SELEKTA spol. s r.o. so spoločnosťou SELEKTA BRATISLAVA s.r.o. so sídlom Mýtna 23, 812 42 Bratislava, IČO: 35 721 324 zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 obchodného zákonníka. SELEKTA spol. s r.o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti SELEKTA BRATISLAVA s.r.o.
  (from: 06/12/2004 until: 12/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2005.
  (from: 05/25/2005 until: 12/22/2011)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/14/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person