Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  3564/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Swiss Re International SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  (od: 06.09.2016)
Sídlo organizačnej zložky: 
Mlynské nivy 12
Bratislava 811 09
  (od: 15.06.2017)
IČO: 
50 503 901
  (od: 06.09.2016)
Deň zápisu: 
06.09.2016
  (od: 06.09.2016)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 06.09.2016)
Predmet činnosti: 
Vykonávanie zaistenia vo vzťahu k poisťovateľom poskytujúcim služby frontingu a kaptívnym poisťovniam
  (od: 06.09.2016)
Vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich; 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením; 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch; 4 Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch; 5. Poistenie škôd na lietadlách; 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch; 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok; 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy; 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode; 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu; 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu; 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu; 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné ako je uvedené v bodoch 10 až 12; 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver; 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky; 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát; 17. Poistenie právnej ochrany; 18. Asistenčné služby.
  (od: 06.10.2016)
Vedúci organizačnej zložky: 
Iveta Ribanská
Tolstého 3931/5
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 13.12.2017
  (od: 13.12.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky je oprávnený na výkon všetkých právnych úkonov týkajúcich sa organizačnej zložky.
  (od: 06.09.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 15.09.2016.
  (od: 06.10.2016)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 28.08.2019)
Andreas Berger
Sophienstr. 18
Mníchov 803 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 19.04.2019
  (od: 28.08.2019)
John Robert Dacey
Guggerstrasse 23
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 28.08.2019)
Jacques de Vaucleroy
Avenue de la Faisanderie 1/A000
Woluwe-Saint-Pierre 1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 28.08.2019)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 28.08.2019)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 28.08.2019)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 28.08.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť je viazaná voči tretím stranám spoločnými podpismi dvoch (2) členov predstavenstva alebo dvoch (2) členov riadiacej komisie (comité de direction) zriadenej podľa článku 18.03 stanov, alebo samostatným podpisom akejkoľvek osoby, vrátane členov predstavenstva alebo generálnych riaditeľov, ktorým predstavenstvo udelí právo podpisovať a to iba v rozsahu takejto právomoci.
  (od: 28.08.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  12.11.2019
Dátum výpisu:  14.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR