Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  3564/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Swiss Re International SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  (od: 06.09.2016)
Sídlo organizačnej zložky: 
Mlynské nivy 12
Bratislava 811 09
  (od: 15.06.2017)
Karadžičova 12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (od: 06.09.2016 do: 14.06.2017)
IČO: 
50 503 901
  (od: 06.09.2016)
Deň zápisu: 
06.09.2016
  (od: 06.09.2016)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 06.09.2016)
Predmet činnosti: 
Vykonávanie zaistenia vo vzťahu k poisťovateľom poskytujúcim služby frontingu a kaptívnym poisťovniam
  (od: 06.09.2016)
Vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich; 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením; 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch; 4 Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch; 5. Poistenie škôd na lietadlách; 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch; 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok; 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy; 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode; 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu; 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu; 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu; 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné ako je uvedené v bodoch 10 až 12; 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver; 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky; 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát; 17. Poistenie právnej ochrany; 18. Asistenčné služby.
  (od: 06.10.2016)
Vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia: 1. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch; 2. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch; 3. Poistenie škôd na lietadlách; 4. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch; 5. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok; 6. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy; 7. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode; 8. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu; 9. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu; 10. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu; 11. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné ako je uvedené v bodoch 10 až 12; 12. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver; 13. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky; 14. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát; 15. Poistenie právnej ochrany; 16. Asistenčné služby.
  (od: 06.09.2016 do: 05.10.2016)
Vedúci organizačnej zložky: 
Iveta Ribanská
Tolstého 3931/5
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 13.12.2017
  (od: 13.12.2017)
Caroline Callanan
Modranská 325
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 06.09.2016
  (od: 06.09.2016 do: 12.12.2017)
Caroline Callanan
Modranská 325
Vinosady 902 01
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 13.12.2017
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky je oprávnený na výkon všetkých právnych úkonov týkajúcich sa organizačnej zložky.
  (od: 06.09.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 15.09.2016.
  (od: 06.10.2016)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 28.08.2019)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Obchodné meno: Swiss Re International SE
Sídlo:
Rue Albert Borschette 2A
Luxemburg L - 1246
Luxemburské veľkovojvodstvo
Právna forma: európska spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Register obchodu a spoločností v Luxemburgu Číslo zápisu: B134553
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Andreas Berger
Sophienstr. 18
Mníchov 803 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 19.04.2019
  (od: 28.08.2019)
John Robert Dacey
Guggerstrasse 23
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 28.08.2019)
Jacques de Vaucleroy
Avenue de la Faisanderie 1/A000
Woluwe-Saint-Pierre 1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 28.08.2019)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 28.08.2019)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 28.08.2019)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 28.08.2019)
Andreas Berger
Sophienstr. 18
Mníchov 803 33
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 19.04.2019
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
David Cole
Breitloostrasse 34
Kilchberg 8802
Švajčiarska konfederácia
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
David Cole
Breitloostrasse 34
Kilchberg 8802
Švajčiarska konfederácia
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
David Cole
Claridenstrasse 8
Kilchberg 8802
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.09.2016
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
David Cole
Claridenstrasse 8
Kilchberg 8802
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 19.04.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Francesca Cornelli
Canonbury Square, Islington 24
Londýn N1 2AL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 28.08.2019 do: 27.08.2019)
Francesca Cornelli
Canonbury Square, Islington 24
Londýn N1 2AL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Francesca Cornelli
Canonbury Square, Islington 24
Londýn N1 2AL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Francesca Cornelli
Canonbury Square, Islington 24
Londýn N1 2AL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Francesca Cornelli
Canonbury Square, Islington 24
Londýn N1 2AL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Francesca Cornelli
Canonbury Square, Islington 24
Londýn N1 2AL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
John Robert Dacey
Guggerstrasse 23
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
John Robert Dacey
Guggerstrasse 23
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Jacques de Vaucleroy
Avenue de la Faisanderie 1/A000
Woluwe-Saint-Pierre 1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Jacques de Vaucleroy
Avenue de la Faisanderie 1/A000
Woluwe-Saint-Pierre 1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Jacques de Vaucleroy
Avenue de la Faisanderie 1/A000
Woluwe-Saint-Pierre 1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Jacques de Vaucleroy
Avenue de la Faisanderie 1/A000
Woluwe-Saint-Pierre 1150
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.12.2016
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Mary Francis
Ashley Gardens, Thirleby Road 115
Londýn SW1P 1HJ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 20.04.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
Mary Francis
Ashley Gardens, Thirleby Road 115
Londýn SW1P 1HJ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Mary Francis
Ashley Gardens, Thirleby Road 115
Londýn SW1P 1HJ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Guido Fürer
Haldenstrasse 16
Schmerikon 8716
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 19.04.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Guido Fürer
Haldenstrasse 16
Schmerikon 8716
Švajčiarska konfederácia
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Guido Fürer
Haldenstrasse 16
Schmerikon 8716
Švajčiarska konfederácia
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Guido Fürer
Haldenstrasse 16
Schmerikon 8716
Švajčiarska konfederácia
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Agostino Galvagni
Etzelstrasse 23
Pfäffikon 8808
Švajčiarska konfederácia
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Agostino Galvagni
Etzelstrasse 23
Pfäffikon 8808
Švajčiarska konfederácia
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Agostino Galvagni
Etzelstrasse 23
Pfäffikon 8808
Švajčiarska konfederácia
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Agostino Galvagni
Etzelstrasse 23
Pfäffikon 8808
Švajčiarska konfederácia
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Guy Harles
rue de Luxembourg 14
Bertrange L-8077
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Jean-Jacques Henchoz
Oscherstrasse 8
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 20.04.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
Jean-Jacques Henchoz
Oscherstrasse 8
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Jean-Jacques Henchoz
Oscherstrasse 8
Zollikon 8702
Švajčiarska konfederácia
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Richard Hudson
Mymms Drive Brookmans Park Hatfield 82
Hertfordshire AL9 7AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 19.04.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Richard Hudson
Mymms Drive Brookmans Park Hatfield 82
Hertfordshire AL9 7AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Richard Hudson
Mymms Drive Brookmans Park Hatfield 82
Hertfordshire AL9 7AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Richard Hudson
Mymms Drive Brookmans Park Hatfield 82
Hertfordshire AL9 7AB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Jean Lanier
Main Street 162
Wainscott NY 11975-665
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 20.04.2017
  (od: 15.06.2017 do: 14.06.2017)
Jean Lanier
Main Street 162
Wainscott NY 11975-665
Spojené štáty americké
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Jean Lanier
Main Street 162
Wainscott NY 11975-665
Spojené štáty americké
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Patrick Raaflaub
Kantstrasse 3
Zürich 8044
Švajčiarska konfederácia
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Clemens von Weichs
Scherrstrasse 5
Mníchov 806 39
Nemecká spolková republika
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Thomas Wellauer
Berglistrasse 25
Erlenbach 8703
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 06.09.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 28.08.2019 do: 27.08.2019)
Thomas Wellauer
Berglistrasse 25
Erlenbach 8703
Švajčiarska konfederácia
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Thomas Wellauer
Berglistrasse 25
Erlenbach 8703
Švajčiarska konfederácia
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Thomas Wellauer
Berglistrasse 25
Erlenbach 8703
Švajčiarska konfederácia
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Thomas Wellauer
Berglistrasse 25
Erlenbach 8703
Švajčiarska konfederácia
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Thomas Wellauer
Berglistrasse 25
Erlenbach 8703
Švajčiarska konfederácia
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Michael John Yardley
Furze Hall, Blackmore Road
Fryerning, Ingatestone, Essex CM4 0PB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Michael John Yardley
Furze Hall, Blackmore Road
Fryerning, Ingatestone, Essex CM4 0PB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 19.04.2018
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Michael John Yardley
Furze Hall, Blackmore Road
Fryerning, Ingatestone, Essex CM4 0PB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 19.04.2018 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 28.08.2019 do: 27.08.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť je viazaná voči tretím stranám spoločnými podpismi dvoch (2) členov predstavenstva alebo dvoch (2) členov riadiacej komisie (comité de direction) zriadenej podľa článku 18.03 stanov, alebo samostatným podpisom akejkoľvek osoby, vrátane členov predstavenstva alebo generálnych riaditeľov, ktorým predstavenstvo udelí právo podpisovať a to iba v rozsahu takejto právomoci.
  (od: 28.08.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť je viazaná voči tretím stranám spoločnými podpismi dvoch (2) členov predstavenstva alebo dvoch (2) členov riadiacej komisie (comité de direction) zriadenej podľa článku 18.03 stanov, alebo samostatným podpisom akejkoľvek osoby, vrátane členov predstavenstva alebo generálnych riaditeľov, ktorým predstavenstvo udelí právo podpisovať a to iba v rozsahu takejto právomoci.
  (od: 21.05.2019 do: 27.08.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť je viazaná voči tretím stranám spoločnými podpismi dvoch (2) členov predstavenstva alebo dvoch (2) členov riadiacej komisie (comité de direction) zriadenej podľa článku 18.03 stanov, alebo samostatným podpisom akejkoľvek osoby, vrátane členov predstavenstva alebo generálnych riaditeľov, ktorým predstavenstvo udelí právo podpisovať a to iba v rozsahu takejto právomoci.
  (od: 01.06.2018 do: 20.05.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne alebo samostatne akákoľvek osoba (vrátane členov predstavenstva), ktorá bola na zastupovanie riadne splnomocnená predstavenstvom, a to v rozsahu jej udelenej plnej moci.
  (od: 15.06.2017 do: 31.05.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne alebo samostatne akákoľvek osoba (vrátane členov predstavenstva), ktorá bola na zastupovanie riadne splnomocnená predstavenstvom, a to v rozsahu jej udelenej plnej moci.
  (od: 17.01.2017 do: 14.06.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne alebo samostatne akákoľvek osoba (vrátane členov predstavenstva), ktorá bola na zastupovanie riadne splnomocnená predstavenstvom, a to v rozsahu jej udelenej plnej moci.
  (od: 06.09.2016 do: 16.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  09.11.2019
Dátum výpisu:  11.11.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR