Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3013/B

Obchodné meno: 
BHS Slovakia, o.c.p., a.s.
  (od: 02.03.2007 do: 29.06.2008)
V BROKERS, o. c. p., a.s.
  (od: 24.06.2002 do: 01.03.2007)
V BROKERS, o. c. p., akciová spoločnosť Poprad
  (od: 05.02.1996 do: 23.06.2002)
Sídlo: 
Prievozská 2/A
Bratislava 821 09
  (od: 05.08.2005 do: 29.06.2008)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 24.06.2002 do: 04.08.2005)
Mnoheľova 839/10
Poprad 058 01
  (od: 05.02.1996 do: 23.06.2002)
IČO: 
31 720 889
  (od: 05.02.1996)
Deň zápisu: 
05.02.1996
  (od: 05.02.1996)
Deň výmazu: 
30.06.2008
  (od: 30.06.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 30.06.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.02.1996)
Predmet činnosti: 
obstarávanie pre emitenta, vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 05.02.1996 do: 24.01.2001)
činnosť na základe zmlúv o úschove a správe cenných papierov a o uložení cenných papierov
  (od: 05.02.1996 do: 24.01.2001)
obstarávanie pre emitenta, splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 05.02.1996 do: 24.01.2001)
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 24.06.1996 do: 24.01.2001)
obchodovať s cennými papiermi
  (od: 25.01.2001 do: 26.03.2004)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 25.01.2001 do: 26.03.2004)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 25.01.2001 do: 26.03.2004)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 25.01.2001 do: 26.03.2004)
poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu: I. Hlavné investičné služby:
  (od: 25.01.2001 do: 26.03.2004)
poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu:
  (od: 27.03.2004 do: 12.05.2005)
I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.03.2004 do: 12.05.2005)
4. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.03.2004 do: 26.04.2004)
3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.03.2004 do: 26.04.2004)
3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.04.2004 do: 12.05.2005)
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.04.2004 do: 12.05.2005)
4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 07.12.2004 do: 12.05.2005)
Poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu:
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
5.zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm.e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
II. Vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.03.2004 do: 29.06.2008)
2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.03.2004 do: 29.06.2008)
3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiesťňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/ a b/ zákona o cenných papieroch
  (od: 27.03.2004 do: 29.06.2008)
4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch.
  (od: 27.03.2004 do: 29.06.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.02.1996 do: 29.06.2008)
Ing. Ľuboš Bača
Mukačevská 8
Prešov
  (od: 05.02.1996 do: 03.10.2002)
Ing. Ľuboš Bača - člen
Tomášikova 22
Prešov
Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2002
  (od: 04.10.2002 do: 23.02.2003)
Ing. Peter Badida
Prostějovská 16
Prešov
  (od: 05.02.1996 do: 23.06.1996)
Ing. Peter Badida - člen
2
Trnava pri Laborci
  (od: 24.06.1996 do: 05.02.1998)
Ing. Dana Koršepová - člen
Velehradská 32
Bratislava
Vznik funkcie: 15.11.2002
  (od: 24.02.2003 do: 29.06.2008)
Ing. Gabriela Kuderjavá - člen
Drieňová 15
Bratislava
  (od: 06.02.1998 do: 03.10.2002)
Ing. Gabriela Kuderjavá - predseda
Drieňová 15
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 15.11.2002
  (od: 04.10.2002 do: 23.02.2003)
Ing. František Ravinger - predseda
Znievska 1
Bratislava
Vznik funkcie: 15.11.2002
  (od: 24.02.2003 do: 29.06.2008)
Ing. Ladislav Ročiak
Predmeská 42
Žilina
  (od: 05.02.1996 do: 23.06.1996)
Ing. Ladislav Ročiak - člen
Jaseňová 44
Žilina
  (od: 24.06.1996 do: 03.10.2002)
Ing. Ladislav Ročiak - člen
Jaseňová 44
Žilina
Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2002
  (od: 04.10.2002 do: 23.02.2003)
Ing. Radovan Strapko - člen
Arménska 10
Bratislava
Vznik funkcie: 15.11.2002
  (od: 24.02.2003 do: 29.06.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 05.02.1996 do: 29.06.2008)
Základné imanie: 
35 000 000 Sk Rozsah splatenia: 35 000 000 Sk
  (od: 04.10.2002 do: 29.06.2008)
5 000 000 Sk
  (od: 05.02.1996 do: 03.10.2002)
Akcie: 
Počet: 350
Druh: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 04.10.2002 do: 29.06.2008)
Počet: 50
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 *
  (od: 25.01.2001 do: 03.10.2002)
Počet: 50
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 *
  (od: 06.02.1998 do: 24.01.2001)
Počet: 5000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 *
  (od: 05.02.1996 do: 05.02.1998)
Akcionár: 
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
Prievozská 2/A
Bratislava 821 09
  (od: 02.03.2007 do: 29.06.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Igor Bohovič - člen
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 10.06.1998)
Doc. Ing. Michal Fendek , CSc.
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (od: 05.02.1996 do: 23.03.1997)
Mária Harrerová
Palmová 21
Bratislava
Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 03.02.2003
  (od: 04.10.2002 do: 10.04.2003)
Mária Harrerová - člen
Palmová 1
Bratislava
  (od: 11.06.1998 do: 03.10.2002)
Ing. Michal Kamas - člen
Americká tr. 1
Košice
  (od: 24.03.1997 do: 03.10.2002)
Ing. Juraj Minarovjech
Jesenského 12
Bratislava
  (od: 05.02.1996 do: 23.03.1997)
Doc. Ing. Vladimír Mlynarovič , CSc.
Pri Kríži 18
Bratislava
  (od: 05.02.1996 do: 23.03.1997)
Ing. Iveta Vanková - člen
Klincová 1
Bratislava
  (od: 24.03.1997 do: 03.10.2002)
Ing. Pavel Gregor - predseda
Drobného 5
Bratislava
Vznik funkcie: 03.02.2003
  (od: 02.03.2007 do: 29.06.2008)
Ing. Tibor Podoba
Krížna 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 29.06.2005
  (od: 05.08.2005 do: 29.06.2008)
Ing. Pavol Gregor - predseda
Drobného 5
Bratislava
Vznik funkcie: 03.02.2003
  (od: 11.04.2003 do: 01.03.2007)
Pavel Fiala
Letovská 558
Praha 9
Česká republika
Vznik funkcie: 03.02.2003
  (od: 11.04.2003 do: 04.08.2005)
Pavel Fiala
Letovská 558
Praha 9
Česká republika
Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 29.06.2005
  (od: 05.08.2005 do: 04.08.2005)
Ing. Michal Kamas
Zhořova 1218
Rosice u Brna
ČR
Vznik funkcie: 25.05.2001
  (od: 04.10.2002 do: 10.04.2003)
Ing. Iveta Vanková
Velatice 176
Tvarožná
Česká republika
Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 03.02.2003
  (od: 04.10.2002 do: 10.04.2003)
Ing. Michal Kamas - člen
Zhořova 1218
Rosice u Brna
ČR
Vznik funkcie: 25.05.2001
  (od: 11.04.2003 do: 29.06.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 110/2008, Nz 25991/2008 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 18.06.2008 o zrušení spoločnosti BHS Slovakia, o.c.p., a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 720 889, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3013/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 00 699 977, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 97/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2008, Nz 26000/2008 zo dňa 18.06.2008 notárkou JUDr. Tatjanou Šurkovou, sa stáva právnym nástupcom spoločnosti BHS Slovakia, o.c.p., a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 30.06.2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 13. 11. 1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. a zák. 600/92 Zb. o cenných papieroch. Stary spis: Sa 732
  (od: 05.02.1996 do: 29.06.2008)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 9.5.1997.
  (od: 06.02.1998 do: 29.06.2008)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 20.9.1999.
  (od: 25.01.2001 do: 29.06.2008)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 8.4.2002.
  (od: 24.06.2002 do: 29.06.2008)
Jediný akcionár: Prvá slovenská investičná skupina a.s., Miletičova 1, Bratislava Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 247/02, Nz 247/02 zo dňa 27.6.2002.
  (od: 04.10.2002 do: 29.06.2008)
Ing. Gabriela Kuderjavá deň zániku funkcie: 15.11.2002 Ing. Ľuboš Bača deň zániku funkcie 15.11.2002. Ing. Ladislav Ročiak deň zániku funkcie 15.11.2002. Notárska zápisnica č. N 459/02, Nz 459/02 zo dňa 15.11.2002.
  (od: 24.02.2003 do: 29.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.2.2003. Funkcia členov dozornej rady M.Harrerovej, Ing. I. Vankovej sa končí dňom 3.2.2003.
  (od: 11.04.2003 do: 29.06.2008)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh o povolení na poskytovanie investičných služieb zo dňa 25.2. 2004.
  (od: 27.03.2004 do: 29.06.2008)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 073/2005/OCP zo dňa 08.04.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2005.
  (od: 13.05.2005 do: 29.06.2008)
Notárska zápisnica č.N 153/2005, Nz 29986/2005, NCRls 29554/2005 zo dňa 29.06.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (od: 05.08.2005 do: 29.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 33/2007, Nz 6452/2007, NCRls 6489/2007 spísanej dňa 19.2.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného V BROKERS, o.c.p., a.s.
  (od: 02.03.2007 do: 29.06.2008)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 30.06.2008)
Právny nástupca: 
Prvá slovenská investičná skupina a. s.
Prievozská 2/A
Bratislava 821 09
  (od: 30.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2020
Dátum výpisu:  03.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR