Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  27575/B

Obchodné meno: 
BEL-TRADE spol. s r.o.
  (od: 30.07.1997)
Sídlo: 
Krasovského 3742/13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 30.04.2019)
Bajkalská 31
Bratislava 821 05
  (od: 03.07.2002 do: 29.04.2019)
Jesenského 68
Šaľa 927 00
  (od: 15.04.1998 do: 02.07.2002)
Vlčanská 560/13
Šaľa 927 00
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
IČO: 
36 522 163
  (od: 30.07.1997)
Deň zápisu: 
30.07.1997
  (od: 30.07.1997)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.07.1997)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (od: 30.07.1997)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 30.07.1997)
veľkoobchod s nápojmi
  (od: 30.07.1997)
veľkoobchod s tabakovým tovarom
  (od: 30.07.1997)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (od: 30.07.1997)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 30.07.1997)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (od: 30.07.1997)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
  (od: 30.07.1997)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (od: 30.07.1997)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (od: 30.07.1997)
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
  (od: 30.07.1997)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (od: 15.04.1998)
ťažba štrku a piesku vykonávaná banským spôsobom
  (od: 15.04.1998)
výroba transportného betónu
  (od: 15.04.1998)
výroba malty
  (od: 15.04.1998)
poľnohospodárska výroba
  (od: 13.03.2000)
rastlinná výroba
  (od: 13.03.2000)
živočíšna výroba
  (od: 13.03.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 11.09.2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 11.09.2015)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 11.09.2015)
Spoločníci: 
Ján Katona
Krasovského 3742/13
Bratislava 851 01
  (od: 27.09.2011)
Pavel Mudroch
Matúškovo 897
Matúškovo 925 01
  (od: 27.09.2011)
JUDr. Imrich Sopko
Robotnícka 782/109 A
Vysoká pri Morave 900 66
  (od: 27.09.2011)
Jozef Kaduc
274
Hájske
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
Ján Katona
Neratovické nám. 2143/III
Dunajská Streda
  (od: 03.07.2002 do: 26.09.2011)
Ján Laczkó
415
Tešedíkovo
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Ján Laczkó
415
Tešedíkovo
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Benedikt Lelovič
Dolná 6
Šaľa
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Benedikt Lelovič
Dolná 6
Šaľa
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Benedikt Lelovič
Dolná 6
Šaľa
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
Pavel Mudroch
Mierová 1449/71
Galanta
  (od: 03.07.2002 do: 26.09.2011)
Pavel Mudroch
Mierová 1449/71
Galanta
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Pavel Mudroch
Mierová 1449/71
Galanta
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
JUDr. Imrich Sopko
Sklenárova 36
Bratislava
  (od: 03.07.2002 do: 26.09.2011)
Róbert Šteffek
Ľ. Fullu 5
Bratislava
  (od: 03.07.2002 do: 13.05.2015)
Ferdinand Takács
927
Tešedíkovo
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Ferdinand Takács
927
Tešedíkovo
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Pavel Mudroch
  (od: 23.11.2010 do: 26.09.2011)
Pavel Mudroch
Vklad: 4 980 EUR Splatené: 4 980 EUR
  (od: 27.09.2011)
Ján Katona
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 14.05.2015)
JUDr. Imrich Sopko
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 16.04.2019, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka JUDr. Imricha Sopka, v prospech záložného veriteľa: Ján Katona, trvalý pobyt: Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava, narodený: 07.07.1963, rodné číslo: 630707/6633, štátny občan Slovenskej republiky.
  (od: 30.04.2019)
Benedikt Lelovič
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
Jozef Kaduc
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
Benedikt Lelovič
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Ferdinand Takács
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Ján Laczkó
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Pavel Mudroch
Vklad: 25 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Benedikt Lelovič
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Ferdinand Takács
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Ján Laczkó
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Pavel Mudroch
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
Pavel Mudroch
Vklad: 150 000 Sk Splatené: 150 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 22.11.2010)
Ján Katona
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 22.11.2010)
JUDr. Imrich Sopko
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 22.11.2010)
Róbert Šteffek
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 22.11.2010)
Ján Katona
  (od: 23.11.2010 do: 26.09.2011)
Ján Katona
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 27.09.2011 do: 13.05.2015)
JUDr. Imrich Sopko
  (od: 23.11.2010 do: 26.09.2011)
JUDr. Imrich Sopko
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 27.09.2011 do: 29.04.2019)
Róbert Šteffek
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 23.11.2010 do: 13.05.2015)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 30.04.2019)
konateľ
  (od: 13.03.2000 do: 29.04.2019)
konateľ
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
konateľ
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
Ján Katona
Krasovského 3742/13
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 14.11.2001
  (od: 03.07.2002)
Pavel Mudroch
Matúškovo 897
Matúškovo 925 01
  (od: 15.04.1998)
JUDr. Imrich Sopko
Robotnícka 782/109 A
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 14.11.2001
  (od: 03.07.2002)
Ján Laczkó
415
Tešedíkovo
  (od: 15.04.1998 do: 02.07.2002)
Benedikt Lelovič
Dolná 6
Šaľa
  (od: 30.07.1997 do: 02.07.2002)
Róbert Šteffek
Ľ. Fullu 5
Bratislava
Vznik funkcie: 14.11.2001
  (od: 03.07.2002 do: 13.05.2015)
Róbert Šteffek
Ľ. Fullu 5
Bratislava
Vznik funkcie: 14.11.2001 Skončenie funkcie: 07.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Ferdinand Takács
927
Tešedíkovo
  (od: 15.04.1998 do: 02.07.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ ako štatutárny orgán v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne, s výnimkou JUDr. Imricha Sopka, ktorý môže konať a podpisovať v mene spoločnosti výlučne spoločne s Jánom Katonom.
  (od: 30.04.2019)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (od: 13.03.2000 do: 29.04.2019)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja konatelia.
  (od: 15.04.1998 do: 12.03.2000)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 30.07.1997 do: 14.04.1998)
Základné imanie: 
9 960 EUR Rozsah splatenia: 9 960 EUR
  (od: 23.11.2010)
300 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 22.11.2010)
200 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 02.07.2002)
100 000 Sk
  (od: 30.07.1997 do: 12.03.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.07.1997 v súlade s §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 30.07.1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 21.01.1998.
  (od: 15.04.1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 11.08.1998 a Dodatkom č.3 zo dňa 06.12.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (od: 13.03.2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 15.11.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Šaľa, Jesenského 68 na Bratislava, Bajkalská 31.
  (od: 03.07.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2015.
  (od: 14.05.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.08.2015. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.09.2015.
  (od: 11.09.2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava V. zo dňa 10.10.2019, sp. zn.:5CbZm/36/2019 --66, ktorým súd nariadil zabezpečovacie opatrenie v prospech Borisa Mihaloviča a Barbory Mihalovičovej na obchodný podiel spoločníka JUDr. Imricha Sopka.
  (od: 30.01.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2020
Dátum výpisu:  04.12.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR