Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6505/B

Business name: 
DATAROAD, a.s.
  (from: 01/01/2017)
Registered seat: 
Púpavová 30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 01/01/2017)
Identification number (IČO): 
35 775 939
  (from: 01/01/2017)
Date of entry: 
10/27/1999
  (from: 01/01/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2017)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/01/2017)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/01/2017)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 01/01/2017)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
  (from: 01/01/2017)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
  (from: 01/01/2017)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2017)
reklamná činnosť
  (from: 01/01/2017)
prenájom hardware
  (from: 01/01/2017)
školiaca činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 01/01/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2017)
Ing. František Schingler - predseda predstavenstva
Púpavova 30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko a svoj podpis.
  (from: 01/01/2017)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 01/01/2017)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 01/01/2017)
Supervisory board: 
Pavel Malatinec
Sládkovičova 74
Banská Bystrica 874 05
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Lucia Šteflovičová
Donerova 19
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Zdenko Kastler
Janka Alexyho 1/A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/01/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 18.8.1999 a dodatkom k nej zo dňa 20.10.1999, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/01/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1999, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11. 1999
  (from: 01/01/2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.12.2001. Dodatok č. 3 zo dňa 7.11.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/01/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.9.2007.
  (from: 01/01/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015.
  (from: 01/01/2017)
Date of updating data in databases:  01/17/2019
Date of extract :  01/18/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person