Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3106/B

Obchodné meno: 
MOGET a.s.
  (od: 22.05.1997)
MOGET stavebnomontážne združenie, a.s.
  (od: 16.05.1995 do: 21.05.1997)
STAVEBNÉ ZDRUŽENIE a.s.
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Sídlo: 
Vranovská č. 23
Bratislava V 851 01
  (od: 18.11.2002)
Horelica 116
Čadca 022 25
  (od: 05.08.1992 do: 17.11.2002)
IČO: 
31 568 611
  (od: 05.08.1992)
Deň zápisu: 
01.08.1992
  (od: 05.08.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1992)
Predmet činnosti: 
Investičná výstavba:
  (od: 05.04.1994)
pozemné a inžinierske stavby vykonávanie bytových, inžinierskych, priemyselných stavieb
  (od: 05.04.1994)
obchodná činnosť v oblasti stavebného materiálu
  (od: 05.04.1994)
výroba a montáž oceľových konštrukicií a ich častí
  (od: 16.05.1995)
oprava a údržba strojov, strojných zariadení a ich strojných častí
  (od: 16.05.1995)
montáž strojných celkov
  (od: 16.05.1995)
zámočnícke práce
  (od: 16.05.1995)
zváračské práce
  (od: 16.05.1995)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 16.05.1995)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 16.05.1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 16.05.1995)
výroba dielcov a kompletov strojárskeho charakteru
  (od: 22.05.1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (od: 22.05.1997)
cestná nákladná doprava
  (od: 29.03.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 21.02.2000)
sprostredkovanie služieb a obchodu
  (od: 21.02.2000)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 11.11.2015)
výroba betónu a betónových prefabrikátov
  (od: 05.04.1994 do: 10.11.2015)
oprava motorových vozidiel - autoservis
  (od: 21.02.2000 do: 10.11.2015)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (od: 16.05.1995 do: 17.11.2002)
závodné stravovanie
  (od: 16.05.1995 do: 17.11.2002)
investičná výstavba, opravy a údržba, vrátane remesiel, rekonštrukčné práce, projektová činnosť a služby pre obyvateľstvo V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (od: 05.08.1992 do: 04.04.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 16.05.1995 do: 21.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Miroslav Murčo - predseda predstavenstva
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 25.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Bc. Iveta Murčová - člen predstavenstva
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 25.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Justín B e l e š č á k - člen
Sídl. 3 bl. 1
Čadca
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Ing. Tomáš B o ž e k - člen
Kukučínova 42/5
Čadca
  (od: 05.08.1992 do: 01.05.1996)
Katarína Capková - člen
SNP 737/32
Čadca
Vznik funkcie: 05.08.2002
  (od: 18.11.2002 do: 04.02.2003)
Katarína Capková - člen
SNP 737/32
Čadca
Vznik funkcie: 05.08.2002
  (od: 05.02.2003 do: 15.07.2005)
Katarína Čarnecká - člen
Rieka 1594
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 05.08.2002
  (od: 16.07.2005 do: 04.05.2007)
Katarína Čarnecká - člen
Rieka 1594
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 05.08.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 05.05.2007 do: 04.05.2007)
Jozef K u b a š k a - člen
79
Olešná
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Ing. František Kučák
1291
Raková
  (od: 16.05.1995 do: 01.05.1996)
Ing. František Kučák
1291
Raková
  (od: 02.05.1996 do: 21.05.1997)
Ing. František Kučák - generálny riaditeľ a.s.
1291
Raková
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Ján M a l o v e c - člen
1971/16
Čadca
  (od: 05.08.1992 do: 01.05.1996)
Ján M a l o v e c - člen
Hviezdoslavova 1971/16
Čadca
  (od: 02.05.1996 do: 21.05.1997)
Ján Macášek - člen
č.d.83
Podvysoká 023 57
Vznik funkcie: 29.10.2009
  (od: 16.12.2009 do: 24.04.2015)
Ján Macášek - člen
č.d.83
Podvysoká 023 57
Vznik funkcie: 29.10.2009 Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 25.04.2015 do: 24.04.2015)
Ján Malovec - člen
Hviezdoslavova 1971
Čadca
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Ing. Vladimír Mlčo - člen
Clementisova 63
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Ing. Vladimír Mlčo - generálny riaditeľ a.s.
V.Clementisa 63
Trnava
  (od: 16.02.1998 do: 28.03.1999)
Miroslav Murčo
J. Smreka 16
Bratislava
  (od: 02.05.1996 do: 21.05.1997)
Miroslav Murčo - Predseda
J.Smreka 16
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 24.04.2015)
Miroslav Murčo - Predseda
J.Smreka 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 25.04.2015 do: 24.04.2015)
Miroslav Murčo ml - člen
2240
Čadca - Rieka
  (od: 16.02.1998 do: 19.07.2000)
Miroslav Murčo ml - člen
2240
Čadca - Rieka
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Miroslav Murčo st - Predseda:
J. Smreka 16
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Iveta Murčová - člen
J. Smreka 16
Bratislava
  (od: 29.03.1999 do: 24.04.2015)
Iveta Murčová - člen
J. Smreka 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 25.04.2015 do: 24.04.2015)
Ľudmila P e c k o v á - člen
548
Krásno
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Monika Tabačiková - člen
Stred 348
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 31.03.2007
  (od: 05.05.2007 do: 15.12.2009)
Monika Tabačiková - člen
Stred 348
Turzovka 023 54
Vznik funkcie: 31.03.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2009
  (od: 16.12.2009 do: 15.12.2009)
Miroslav Vaverka - člen
Nejedlého 43
Bratislava
Skončenie funkcie: 05.08.2002
  (od: 16.02.1998 do: 17.11.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 22.05.1997)
Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje každý člen predstavenstva a to i samostatne.
  (od: 16.05.1995 do: 21.05.1997)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosťsa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Základné imanie: 
1 168 138 EUR Rozsah splatenia: 1 168 138 EUR
  (od: 11.11.2015)
1 193 060 EUR Rozsah splatenia: 1 193 060 EUR
  (od: 09.09.2009 do: 10.11.2015)
35 090 000 Sk
  (od: 05.08.1992 do: 08.09.2009)
Akcie: 
Počet: 34357
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 28.06.2016)
Počet: 34357
Druh: na majiteľa
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 11.11.2015 do: 27.06.2016)
Počet: 35090
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 09.09.2009 do: 10.11.2015)
Počet: 35090
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.07.1993 do: 08.09.2009)
Počet: 0
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.08.1992 do: 05.07.1993)
Počet: 0
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.08.1992 do: 05.07.1993)
Dozorná rada: 
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Fialová 1089/6
Žilina - Budatín 010 03
Vznik funkcie: 25.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Miroslav Murčo
Janka Kráľa 2591/1
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 25.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Patrik Murčo
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 25.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Ing. Pavol B e n k o - člen
44/458
Čadca - Žarec
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Ing. Miroslav Janščo
u Holých 715
Zákopčie
  (od: 16.05.1995 do: 01.05.1996)
Ing. Miroslav Janščo
u Holých 715
Zákopčie
  (od: 02.05.1996 do: 21.05.1997)
Ing. Stanislav K u b i c a - člen
Okružná 109
Čadca
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Emília Kyzeková - predseda
SNP bl. 4D 735
Čadca
Skončenie funkcie: 05.08.2002
  (od: 29.03.1999 do: 17.11.2002)
Irena Malovcová
1971/16
Čadca
  (od: 16.05.1995 do: 01.05.1996)
Irena Malovcová
Hviezdoslavova 1971/16
Čadca
  (od: 02.05.1996 do: 21.05.1997)
Ján Murčo - člen
805
Čadca - Rieka
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Ján Murčo - Predseda
805
Čadca - Rieka
  (od: 16.02.1998 do: 28.03.1999)
Erika Murčová - člen
2240
Čadca - Rieka
  (od: 29.03.1999 do: 19.07.2000)
Iveta Murčová - člen
J.Smreka 16
Bratislava
  (od: 16.02.1998 do: 28.03.1999)
Katarína Murčová - člen
Okružná 151
Čadca
  (od: 20.07.2000 do: 17.11.2002)
Katarína Murčová - predseda
Okružná 151
Čadca
  (od: 18.11.2002 do: 27.05.2004)
Štefan Ploštica - člen
1233
Krásno nad Kysucou
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Štefan Ploštica - člen
1233
Krásno nad Kysucou
  (od: 16.02.1998 do: 04.05.2007)
Štefan Ploštica - člen
1233
Krásno nad Kysucou
Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 05.05.2007 do: 04.05.2007)
Oľga Sýkorová
1173
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 31.03.2007
  (od: 05.05.2007 do: 15.12.2009)
Oľga Sýkorová
1173
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 31.03.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2009
  (od: 16.12.2009 do: 15.12.2009)
Ing. Jozef V r l á k - člen
SNP 739
Čadca
  (od: 05.08.1992 do: 15.05.1995)
Miroslav Vaverka - Predseda:
Nejedlého 43
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 15.02.1998)
Ľubomír Vrteľ
SNP 741
Čadca
  (od: 16.05.1995 do: 01.05.1996)
Ľubomír Vrteľ
SNP 741
Čadca
  (od: 02.05.1996 do: 21.05.1997)
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Okružná 151/38
Čadca
Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 25.04.2015 do: 24.04.2015)
Ing. Pavel Segeč
16
Látky 985 45
Vznik funkcie: 23.03.2005 Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 25.04.2015 do: 24.04.2015)
Ing. Marián Gaboš
1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
Vznik funkcie: 29.10.2009 Skončenie funkcie: 24.03.2015
  (od: 25.04.2015 do: 24.04.2015)
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Okružná 151/38
Čadca
  (od: 28.05.2004 do: 24.04.2015)
Ing. Pavel Segeč
16
Látky 985 45
Vznik funkcie: 23.03.2005
  (od: 16.07.2005 do: 24.04.2015)
Ing. Marián Gaboš
1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
Vznik funkcie: 29.10.2009
  (od: 16.12.2009 do: 24.04.2015)
Ing. Pavel Novotný - člen
Hlohová 329/8
Ostrava - Lhotka
Česká republika
Vznik funkcie: 05.08.2002
  (od: 18.11.2002 do: 15.07.2005)
Ing. Pavel Novotný - člen
Hlohová 329/8
Ostrava - Lhotka
Česká republika
Vznik funkcie: 05.08.2002 Skončenie funkcie: 23.03.2005
  (od: 16.07.2005 do: 15.07.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.7.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl.zák.č. 513/91 v súlade s rozh. Ministerstva pre správu a priv. č.j. 462/92 zo dňa 19.5.1992.
  (od: 05.08.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1993 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 498
  (od: 06.07.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.05.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27. 2. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.05.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.11. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.02.2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.8.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.11.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2005.
  (od: 16.07.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2009 spísaná vo forme notárskej zápisnice N132/2009, Nz38077/2009.
  (od: 16.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015
  (od: 25.04.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2016.
  (od: 28.06.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2020
Dátum výpisu:  21.01.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR