Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1136/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Beneficial Finance a.s., organizačná zložka Slovakia
  (od: 01.04.2005 do: 02.12.2010)
Beneficial Finance a.s., organizačná zložka
  (od: 05.12.2003 do: 31.03.2005)
Sídlo organizačnej zložky: 
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (od: 01.04.2005 do: 02.12.2010)
Radničné nám. 4
Bratislava II 821 05
  (od: 05.12.2003 do: 31.03.2005)
Deň zápisu: 
05.12.2003
  (od: 05.12.2003)
Deň výmazu: 
03.12.2010
  (od: 03.12.2010)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 03.12.2010)
Právna forma: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby.
  (od: 05.12.2003)
Predmet činnosti: 
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (od: 05.12.2003 do: 02.12.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.12.2003 do: 02.12.2010)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Karel Bureš
Jihlavská 1293
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 13.01.2007
  (od: 13.01.2007 do: 02.12.2010)
Ing. Jozef Dvorský
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 01.04.2005 do: 12.01.2007)
Ing. Jozef Dvorský
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 13.01.2007
  (od: 13.01.2007 do: 12.01.2007)
Martin Vraný, Deň vzniku funkcie: 05.12.2003
Mazurská č. 517/3
Praha 8 - Troja
Česká republika
  (od: 05.12.2003 do: 31.03.2005)
Martin Vraný, Deň vzniku funkcie: 05.12.2003
Mazurská č. 517/3
Praha 8 - Troja
Česká republika
Skončenie funkcie: 01.04.2005
  (od: 01.04.2005 do: 31.03.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať vedúci organizačnej zložky samostatne. V čase neprítomnosti vedúceho organizačnej zložky koná za organizačnú zložku zástupca organizačnej zložky, ak je menovaný. Vedúci organizačnej zložky ani jeho zástupca, ak je menovaný, však nie sú oprávnení robiť v mene organizačnej zložky tieto právne úkony, ktoré nie sú predmetom činnosti organizačnej zložky a právo rozhodovať o nich je vyhradené dozornej rade zriaďovateľa: a) rozhodovať o zmenách obchodných zásad a organizačných zásad zriaďovateľa, b) vykonať investície alebo transakcie, ktorých hodnota presahuje čiastku 5 000 000,- Kč (slovom päť miliónov českých korún), c) nadobúdať a scudzovať nehnuteľnosti, d) rozhodovať o účasti v iných právnických osobách a o zriadení alebo uzavretí pobočiek, e) poskytovať jednotlivé pôžičky alebo úvery, pokiaľ čiastka jednotlivej pôžičky alebo úveru presiahne čiastku 500 000,- Kč (slovom päťstotisíc českých korún), f) poskytovať záruky, ktoré by prekročili rozsah bežnej obchodnej činnosti zriaďovateľa.
  (od: 27.06.2005)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať vedúci organizačnej žložky samostatne. V čase neprítomnosti vedúceho organizačnej zložky koná za organizačnú zložku zástupca organizačnej zložky, ak je menovaný.
  (od: 05.12.2003 do: 26.06.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 08.10.2009. Beneficial Finance a.s., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, zapísaná v odd. Po, vl. č. 1136/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (od: 03.12.2010)
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 17.07.2003 a zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 918/03, Nz 90774/03 zo dňa 10.10.2003
  (od: 05.12.2003 do: 02.12.2010)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 08.03.2005 o zmene označenia organizačnej zložky z Beneficial Finance a.s., organizačná zložka na Beneficial Finance a.s., organizačná zložka Slovakia.
  (od: 01.04.2005 do: 02.12.2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.05.2005.
  (od: 27.06.2005 do: 02.12.2010)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.4.2006 č. k. 33Exre/199/2006-22, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.7.2006 súd vymazal z obchodného registra údaj o základnom imaní zahraničnej osoby Beneficial Finance, a.s.
  (od: 22.07.2006 do: 02.12.2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 20.12.2006.
  (od: 13.01.2007 do: 02.12.2010)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Beneficial Finance a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
V Celnici 1028/10
Praha 1 - Nové Město 117 21
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 14.11.2009 do: 02.12.2010)
Obchodné meno: Beneficial Finance, a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 22.07.2006 do: 13.11.2009)
Obchodné meno: Beneficial Finance, a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
Nádražní 23
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 22.07.2006 do: 13.11.2009)
Obchodné meno: Beneficial Finance, a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 27.06.2005 do: 21.07.2006)
Obchodné meno: Beneficial Finance, a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
Nádražní 23
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 27.06.2005 do: 21.07.2006)
Obchodné meno: Beneficial Finance, a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 05.12.2003 do: 26.06.2005)
Obchodné meno: Beneficial Finance, a.s.
IČO: 26 697 068
Sídlo:
Nádražní 23
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 7653.
  (od: 05.12.2003 do: 26.06.2005)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 14.11.2009 do: 02.12.2010)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 22.07.2006 do: 13.11.2009)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 27.06.2005 do: 21.07.2006)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 05.12.2003 do: 26.06.2005)
Karel Bureš
Jihlavská 1293
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 02.05.2007
  (od: 14.11.2009 do: 02.12.2010)
František Hlaváč
Bažantní 499
Říčany
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 05.12.2003 do: 26.06.2005)
František Hlaváč
Bažantní 499
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 27.06.2005 do: 21.07.2006)
František Hlaváč
Bažantní 499
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002
  (od: 22.07.2006 do: 13.11.2009)
František Hlaváč
Bažantní 499
Říčany 251 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 02.05.2007
  (od: 14.11.2009 do: 13.11.2009)
Pavel Koblížek
Slavníkova 2386/11
Praha 6 160 00
Ceska reupblika
Vznik funkcie: 02.05.2007
  (od: 14.11.2009 do: 02.12.2010)
Ing. Kateřina Šipková
Kunešova 2646/4
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2003
  (od: 27.06.2005 do: 21.07.2006)
Ing. Kateřina Šipková
Kunešova 2646/4
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2003
  (od: 22.07.2006 do: 13.11.2009)
Ing. Kateřina Šipková
Kunešova 2646/4
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2003 Skončenie funkcie: 02.05.2007
  (od: 14.11.2009 do: 13.11.2009)
Ing. Martin Vraný
Mazurská 517/3
Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2003
  (od: 27.06.2005 do: 21.07.2006)
Ing. Martin Vraný
Mazurská 517/3
Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2003
  (od: 22.07.2006 do: 13.11.2009)
Ing. Martin Vraný
Mazurská 517/3
Praha 8 181 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.05.2003
  (od: 14.11.2009 do: 02.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2018
Dátum výpisu:  20.06.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR