Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30587/B

Business name: 
CompanyService, s.r.o.
  (from: 01/26/2004)
Registered seat: 
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 06/28/2006)
Identification number (IČO): 
35 874 872
  (from: 01/26/2004)
Date of entry: 
01/26/2004
  (from: 01/26/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/26/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2004)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 01/26/2004)
organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 01/26/2004)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 01/26/2004)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/26/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/26/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 01/26/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 01/26/2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 01/26/2004)
leasingová činnosť
  (from: 01/26/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/26/2004)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 01/26/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/26/2004)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/2004)
preklady z a do jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho
  (from: 01/26/2004)
výroba zvukových a zvukovo - obrazových záznamov (audio, video)
  (from: 01/26/2004)
organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov
  (from: 01/26/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/26/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/26/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/26/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/26/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/26/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov - zmrzliny ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 06/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 06/28/2006)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/28/2006)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 06/28/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2006)
Partners: 
WBA, a. s.
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 03/26/2009)
Contribution of each member: 
WBA, a. s.
Amount of investment: 14 000 EUR Paid up: 14 000 EUR
  (from: 07/05/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2004)
Ing. Marek Morgenstern
Palisády 1158/33
Bratislava 811 06
From: 01/26/2004
  (from: 10/28/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná jedným alebo viacerými konateľmi. Na konanie v mene spoločnosti je oprávnený samostatne každý konateľ.
  (from: 01/26/2004)
Capital: 
14 000 EUR Paid up: 14 000 EUR
  (from: 07/05/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 1.12.2003 do notárskej zápisnice N 2730/2003, Nz 112663/2003 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/26/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2006 - zmena sídla, rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 06/28/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.3.2009.
  (from: 03/26/2009)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 939/2014, NZ 23847/2014, NCRls 24260/2014 zo dňa 23.6.2014.
  (from: 07/05/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CompanyHouse, s.r.o.
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 07/05/2014)
Date of updating data in databases:  01/17/2019
Date of extract :  01/18/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person