Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  126060/B

Obchodné meno: 
IDECO RE s.r.o.
  (od: 13.02.2018)
Sídlo: 
Molecova 4/C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 13.02.2018)
IČO: 
51 327 589
  (od: 13.02.2018)
Deň zápisu: 
13.02.2018
  (od: 13.02.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.02.2018)
Predmet činnosti: 
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnostˇ)
  (od: 22.02.2018)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 22.02.2018)
Sprostredkovateľská činnostˇ v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 22.02.2018)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 22.02.2018)
Dizajnérske činnosti
  (od: 22.02.2018)
Fotografické služby
  (od: 22.02.2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 22.02.2018)
Sťahovacie služby
  (od: 22.02.2018)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 22.02.2018)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 22.02.2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 22.02.2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 22.02.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 22.02.2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 22.02.2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 22.02.2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 22.02.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 22.02.2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 22.02.2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 22.02.2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.02.2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.02.2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 22.02.2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 22.02.2018)
Sprostredkovanie predaja, prena´jmu a ku´py nehnutelˇnosti´ (realitna´ cˇinnostˇ)
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Sprostredkovanie poskytovania u´verov alebo po^zˇicˇiek z penˇazˇny´ch zdrojov zi´skany´ch vy´lucˇne bez verejnej vy´zvy a bez verejnej ponuky majetkovy´ch hodno^t
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Spra´va a u´drzˇba bytove´ho a nebytove´ho fondu v rozsahu volˇny´ch zˇivnosti´
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Dizajne´rske cˇinnosti
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Fotograficke´ sluzˇby
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Stˇahovacie sluzˇby
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Poskytovanie sluzˇieb v polˇnohospoda´rstve a za´hradni´ctve
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Poskytovanie sluzˇieb osobne´ho charakteru
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariaden
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Informati´vne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Vykona´vanie mimosˇkolskej vzdela´vacej cˇinnosti
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 13.02.2018 do: 21.02.2018)
Spoločníci: 
IDECO s.r.o.
Cementárska cesta 16
Banská Bystrica 974 01
  (od: 18.12.2018)
Ing. Drahomír Ďurina
Jánošíkova 772/62
Turany 038 53
  (od: 13.02.2018 do: 17.12.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
IDECO s.r.o.
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 18.12.2018)
Ing. Drahomír Ďurina
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 13.02.2018 do: 17.12.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 14.02.2020)
konateľ
  (od: 13.02.2018 do: 13.02.2020)
Ing. Drahomír Ďurina
Jánošíkova 772/62
Turany 038 53
Vznik funkcie: 13.02.2018
  (od: 13.02.2018)
Mgr. Zuzana Ďurinová
Prievozská 1308/15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 04.11.2019
  (od: 14.02.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (od: 13.02.2018)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 13.02.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.1.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
  (od: 13.02.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  26.02.2020
Dátum výpisu:  28.02.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR