Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3355/B

Business name: 
Alfa 04 a.s.
  (from: 06/15/2004)
Registered seat: 
Jašíkova 6
Bratislava 821 03
  (from: 02/08/2005)
Identification number (IČO): 
35 889 853
  (from: 06/15/2004)
Date of entry: 
06/15/2004
  (from: 06/15/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/15/2004)
Objects of the company: 
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby
  (from: 06/15/2004)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii statika stavieb
  (from: 06/15/2004)
inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2004)
rozmnožovanie písomností a výkresov ( repro-grafické práce )
  (from: 06/23/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 06/23/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 06/23/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2004)
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore - oblasti činnosti podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z. Odbore činnosti : 2p spoločenské vedy Oblasti činnosti : 3d líniové stavby 3o územný rozvoj a územné plánovanie 3t stavby pre dopravu, spoje a telekomunkácie
  (from: 02/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/07/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/2004)
Ing. Juraj Fürst - predseda predstavenstva
Kaštieľska 17474/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/03/2017
  (from: 12/07/2017)
Ing. Igor Masaryk - člen predstavenstva
Javorová 2890/30
Piešťany 921 01
From: 11/03/2017
  (from: 12/07/2017)
PhDr. Mária Kocianová - člen predstavenstva
Čelakovského 1388/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 11/03/2017
  (from: 12/07/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný dvomi členmi predstavenstva.
  (from: 12/07/2017)
Capital: 
66 400 EUR Paid up: 66 400 EUR
  (from: 07/20/2010)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená nasledovne: a) ostatní akcionári majú predkupné právo na predávané akcie, b) každý prevod akcií spoločnosti musí vopred schváliť predstavenstvo spoločnosti, inak je takýto prevod neplatný.
  (from: 07/20/2010)
Stockholder: 
SUDOP GROUP a.s.
Olšanská 2643/1a
Žižkov - Praha 3 130 00
Česká republika
  (from: 12/07/2017)
Supervisory board: 
Ing. Katarína Táborská
Budovateľská 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 11/03/2017
  (from: 12/07/2017)
Ing. František Lukeš
Děkanská vinice II 1541/18
Praha 140 00
Česká republika
From: 11/03/2017
  (from: 12/07/2017)
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Březská 542/9
Říčany 251 01
Česká republika
From: 11/03/2017
  (from: 01/16/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 276/04, Nz 37608/04 spísanej dňa 3. 5. 2004 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (from: 06/15/2004)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2005 N 25/2005, Nz 2407/2005 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom.
  (from: 02/08/2005)
Notárska zápisnica N 238/2005, Nz 57193/2005, NCRls 56494/2005 spísaná dňa 25.11.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2005.
  (from: 02/07/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 98/2008, Nz 32654/2008 zo dňa 1.8.2008.
  (from: 08/20/2008)
Notárska zápisnica N 172/2013 Nz 6764/2013 spísaná dňa 28.02.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.02.2013.
  (from: 03/06/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.06.2013.
  (from: 08/02/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.01.2014.
  (from: 01/24/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.02.2015.
  (from: 04/01/2015)
Zápisnica zo zasadnutia riadného valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2016.
  (from: 06/03/2016)
Notárska zápisnica N 1058/2017 Nz 41022/2017 spísaná dňa 03.11.2017 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 03.11.2017.
  (from: 12/07/2017)
Date of updating data in databases:  10/18/2018
Date of extract :  10/20/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person