Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3410/B

Obchodné meno: 
Waste transport, a.s.
  (od: 24.10.2015)
Sídlo: 
Kukuričná 8
Bratislava 831 03
  (od: 22.05.2004)
IČO: 
36 046 221
  (od: 31.01.2001)
Deň zápisu: 
31.01.2001
  (od: 31.01.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.01.2001)
Predmet činnosti: 
technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
  (od: 15.09.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti hospodárenia s odpadmi
  (od: 15.09.2004)
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  (od: 15.09.2004)
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (od: 15.09.2004)
poradenská činnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  (od: 15.09.2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (od: 15.09.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.09.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.09.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 15.09.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 15.09.2004)
čistenie a letná a zimná údržba komunikácií
  (od: 15.05.2008)
údržba verejnej zelene
  (od: 15.05.2008)
čistenie kanalizačných systémov
  (od: 15.05.2008)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (od: 15.05.2008)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 15.05.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 15.05.2008)
správa a údržba nehnuteľností
  (od: 15.05.2008)
skladovanie
  (od: 15.05.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 15.05.2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 15.05.2008)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (od: 15.05.2008)
udržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 15.05.2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 15.05.2008)
výroba melioračných zemín a záhradníckych subtrátov
  (od: 15.05.2008)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 15.05.2008)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (od: 15.05.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.05.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 15.05.2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 15.05.2008)
vydavateľská činnosť
  (od: 15.05.2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 15.05.2008)
vedenie účtovníctva
  (od: 15.05.2008)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 05.05.2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 24.09.2011)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 24.09.2011)
sanácia geologického prostredia
  (od: 24.09.2011)
sanácia enviromentálnych záťaží
  (od: 24.09.2011)
montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 24.09.2011)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 24.09.2011)
opravy odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 24.09.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.01.2001)
Ing. Juraj Jakeš - člen predstavenstva
Novomeského 2695/1
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 15.10.2015
  (od: 24.10.2015)
Ing. Slavomír Faško - člen predstavenstva
Sadová 3003/7
Stará Turá 916 01
Vznik funkcie: 15.10.2015
  (od: 10.11.2015)
Ing. Oliver Šujan - predseda predstavenstva
Široká 417/8
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 15.10.2015
  (od: 10.11.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 24.10.2015)
Prokúra: 
V prípade, že bude prokúra udelená viacerým prokuristom, je každý z nich oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne, pričom prokurista sa podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Dodatok označujúci prokúru môže znieť „per procuram“ alebo „p.p.“ či „prokurista“ .
  (od: 01.03.2014)
Základné imanie: 
5 377 416 EUR Rozsah splatenia: 5 377 416 EUR
  (od: 28.02.2009)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 392 EUR
  (od: 28.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659 696 EUR
  (od: 28.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 28.02.2009)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 28.02.2009)
Akcionár: 
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
Trenčín 911 01
  (od: 10.11.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimíra Lobotková
Gen. Svobodu 7060/2
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 15.10.2015
  (od: 24.10.2015)
Ing. Peter Jendruš
Pod Orešovcom 790/12
Horné Srnie 914 42
Vznik funkcie: 15.10.2015
  (od: 24.10.2015)
Ing. Zuzana Kúdelová
Poľná 36
Starý Tekov 935 26
Vznik funkcie: 04.07.2019
  (od: 08.08.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.12.2000 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. zo dňa 14.12.2000, jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, s tým, že je právnym nástupcom spoločností: RCP-Recycling Park Banská Bystrica, spol. s r.o. so sídlom Banská Bystrica, Skuteckého 39 /Sro 598/ a RCP-Recycling Park Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Banská Bystrica, Skuteckého 39, /Sro 6465/.
  (od: 31.01.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 05.11.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.03.2003)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.5.2003 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 16.06.2003)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 339/2004 Nz 68917/2004 dňa 09.09.2004 notárom JUDr. Ivanom Lošonským PhD.
  (od: 15.09.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.1.2005. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.1.2005.
  (od: 22.02.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.1.2005.
  (od: 17.03.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 112/2005, Nz 12361/2005, NCRls 12213/2005 spísanej JUDr. Janou Jánošíkovou, notárkou - zmena menovitej hodnoty a počtu akcií
  (od: 06.04.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.8.2005. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.8.2005.
  (od: 21.09.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice č.N 489/2005, Nz 65529/2005, NCRls 64753/2005 o zlúčení spoločnosti SITA Slovensko, a.s., so sídlom Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO : 36 046 221 so spoločnosťou SITA Kalná, s.r.o., so sídlom Mochovce 1/1, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO : 34 108 980. SITA Slovensko, a s., ako nástupnícka spoločnosť preberá všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti SITA Kalná, s.r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 488/2005, Nz 65523/2005, NCRls 64749/2005.
  (od: 01.01.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti SITA Slovensko, a.s. zo dňa 22.03.2006 o zlúčení so spoločnosťou SYKO Šaľa, s.r.o, Dolná 5, 927 01 Šaľa, IČO: 36 545 040, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 16262/T a spoločnosťou DOPRING EKO, s.r.o., Mestský majer 1/1441, 934 01 Levice, IČO: 36 528 901, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 11121/N , ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 115/2006, Nz 10754/2006, NCRls 10699/2006 JUDr. Janou Jánoškovou dňa 22.03.2006 Spoločnosť SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava je právnym nástupcom spoločnosti SYKO Šaľa, s.r.o, Dolná 5, 927 01 Šaľa, IČO: 36 545 040, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 16262/T a spoločnosti DOPRING EKO, s.r.o., Mestský majer 1/1441, 934 01 Levice, IČO: 36 528 901, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 11121/N , a preberá všetky ich práva a záväzky ku dňu 31.03.2006.
  (od: 20.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2.6.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.6.2006.
  (od: 12.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.06.2008.
  (od: 18.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 101/2008, N z 53329/2008 dňa 01.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou EKOL a N, spol. s r.o., so sídlom 474 Žirany 951 74 , IČO: 31 441 670, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 2291/N, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SITA Slovensko, a.s. so sídlom Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3410/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 102/2008, N z 53330/2008 notárkou JUDr. Soňou Böhmovou dňa 01.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti EKOL a N, spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2009)
Notárska zápisnica č. N 4/2009, Nz 5148/2009, NCRls 5233/2009 zo dňa 19.02.2009.
  (od: 28.02.2009)
Notárska zápisnica č. N 135/2010, NZ 10367/2010, NCRls 10561/2010 zo dňa 25.03.2010.
  (od: 05.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2010 (N 135/2010, Nz 10367/2010),
  (od: 12.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2011.
  (od: 26.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.08.2011.
  (od: 24.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2012.
  (od: 13.12.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.03.2013.
  (od: 05.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.01.2014. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2013, Nz 2284/2013, NCRls 2325/2013 zo dňa 23.01.2013.
  (od: 01.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2015.
  (od: 24.10.2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2015.
  (od: 10.11.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
DOPRING EKO, s.r.o.
Mestský majer 1/1441
Levice 934 01
  (od: 20.04.2006)
EKOL a N, spol. s r.o.
474
Žirany 951 74
  (od: 01.01.2009)
SYKO Šaľa, s.r.o.
Dolná 5
Šaľa 927 01
  (od: 20.04.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  28.10.2020
Dátum výpisu:  29.10.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR