Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  131119/B

Obchodné meno: 
GLOBAL-PERSONAL EU s.r.o.
  (od: 05.09.2018)
Sídlo: 
Staré Grunty 9B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 05.09.2018)
IČO: 
51 889 137
  (od: 05.09.2018)
Deň zápisu: 
05.09.2018
  (od: 05.09.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.09.2018)
Predmet činnosti: 
Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
  (od: 18.10.2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 18.10.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,služieb,výroby
  (od: 18.10.2018)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 18.10.2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 18.10.2018)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 18.10.2018)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 18.10.2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 18.10.2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.10.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
  (od: 18.10.2018)
Administratívne služby
  (od: 18.10.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 18.10.2018)
vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
  (od: 09.11.2018)
Odborne´ poradenske´ sluzˇby pre ucha´dzacˇov a za´ujemcov o zamestnanie okrem cˇinnosti sˇportove´ho agenta
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Vy´roba motorovy´ch vozidiel, motorov, dopravny´ch prostriedkov, dielov a pri´slusˇenstva pre motorove´ vozidla´ a ine´ dopravne´ prostriedky
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Vy´roba a hutni´cke spracovanie kovov
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracu´vani´m u´dajov
  (od: 05.09.2018 do: 17.10.2018)
Spoločníci: 
László Zvárics
Kolibabovce 75
Porúbka 072 61
  (od: 09.11.2018)
László Zvárics
Úbrež 78
Úbrež 072 42
  (od: 05.09.2018 do: 08.11.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
László Zvárics
( peňažný vklad )
  (od: 05.09.2018 do: 08.11.2018)
László Zvárics
Vklad: 30 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 EUR
  (od: 09.11.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 05.09.2018)
László Zvárics
Kolibabovce 75
Porúbka 072 61
Vznik funkcie: 05.09.2018
  (od: 05.09.2018)
JUDr. Gevorg Ayrumyan , PhD.
Uhrova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 05.09.2018
  (od: 05.09.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Kazˇdy´ konatelˇ je opra´vneny´ konatˇ vmene spolocˇnosti samostatne a neobmedzene v plnom rozsahu tak, zˇe k vyznacˇene´mu obchodne´mu menu spolocˇnosti pripoji´ svoj vlastnorucˇny´ podpis.
  (od: 05.09.2018)
Základné imanie: 
30 000 EUR Rozsah splatenia: 30 000 EUR
  (od: 05.09.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.08.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 05.09.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.03.2019
Dátum výpisu:  25.03.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR