Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34010/B

Business name: 
FA Architects, s.r.o. v likvidácii
  (from: 08/14/2013)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 03/11/2011)
Identification number (IČO): 
35 909 668
  (from: 12/04/2004)
Date of entry: 
12/04/2004
  (from: 12/04/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/04/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/04/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/04/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/04/2004)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 12/04/2004)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 12/04/2004)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, architektúry a urbanizmu
  (from: 12/04/2004)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  (from: 12/04/2004)
Partners: 
Ing. arch. Martin Filipovič
346
Kráľova pri Senci 900 50
  (from: 12/04/2004)
Ing. Tibor Filipovič
398
Kráľová pri Senci 900 50
  (from: 02/11/2009)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Martin Filipovič
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 02/11/2009)
Ing. Tibor Filipovič
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 02/11/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/04/2004)
Ing. arch. Martin Filipovič
346
Kráľova pri Senci 900 50
From: 12/04/2004
  (from: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti vykonáva konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/04/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/11/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/11/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.06.2013 súd zrušuje obchodnú spoločnosť FA Architects, s. r. o. , so sídlom Hattalova 12/A, Bratislava s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 08/14/2013)
 Liquidators:
Ing. arch. Martin Filipovič
Kráľová pri Senci 346
Kráľová pri Senci 900 50
From: 06/18/2013
  (from: 07/04/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/14/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.10.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/04/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2008. Zmena obchodného mena z FJA/FILIPOVIČ JAKUBEC ARCHITEKTI, s.r.o. na nové FA Architects, s. r. o..
  (from: 06/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.1.2009.
  (from: 02/11/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.02.2011.
  (from: 03/11/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2013.
  (from: 08/14/2013)
Date of updating data in databases:  10/18/2018
Date of extract :  10/20/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person