Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2321/B

Business name: 
UNIPEK, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 11/10/2004)
UNIPEK, spol. s r.o.
  (from: 02/17/1992 until: 11/09/2004)
Registered seat: 
Mýtna 7
Bratislava 811 07
  (from: 02/17/1992)
Identification number (IČO): 
31 318 363
  (from: 02/17/1992)
Date of entry: 
02/17/1992
  (from: 02/17/1992)
Person dissolved from: 
2.6.2004
  (from: 11/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/17/1992)
Objects of the company: 
obchodná, zahraničnoobchodná činnosť v oblasti všetkých druhov tovaru, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
  (from: 02/17/1992)
sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí nehnuteľných
  (from: 02/17/1992)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 02/17/1992)
stavebná činnosť HSV, PSV, investorská činnosť
  (from: 02/17/1992)
Partners: 
Ing. Ladislav Košecký
Novosvetská 11
Bratislava
  (from: 04/12/1996)
Ivo Gašparovič
Mýtna 7
Bratislava
  (from: 11/30/1993 until: 04/11/1996)
Ivo Gašparovič
Mýtna 7
Bratislava
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Silvia Gašparovičová
Kupeckého 6
Bratislava
  (from: 11/30/1993 until: 04/11/1996)
Ing. Silvia Gašparovičová
Kupeckého 6
Bratislava
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Igor Hyža
Šulekova 62
Bratislava
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Alena Hyžová
Šulekova 62
Bratislava
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Košecký
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/12/1996)
Ing. Silvia Gašparovičová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Alena Hyžová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Igor Hyža
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ivo Gašparovič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Silvia Gašparovičová
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 04/11/1996)
Ivo Gašparovič
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/30/1993 until: 04/11/1996)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/10/2004)
Individual managing director
  (from: 11/30/1993 until: 11/09/2004)
konatelia
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Ing. Ladislav Košecký
Novosvetská 11
Bratislava
  (from: 04/12/1996)
Ing. Silvia Gašparovičová
  (from: 02/17/1992 until: 04/11/1996)
Ing. Alena Hyžová
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Acting in the name of the company: 
konateľ Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne; robí kroky smerujúce len k likvidácii spoločnosti.
  (from: 11/10/2004)
konateľ
  (from: 11/30/1993 until: 11/09/2004)
Menom spoločnosti konajú konatelia. Za spoločnosť podpisujú konatelia spoločnosti, každý samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje vlastnoručne, pod pečiatkou alebo napísaným, prípadne iným spôsobom zobrazeným, obchodným názvom spoločnosti.
  (from: 02/17/1992 until: 11/29/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/17/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/02/2004
Dňa 02.06.2004 rozhodol jediný spoločník spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. Zároveň menoval likvidátora spoločnosti.
  (from: 11/10/2004)
 Liquidators:
Ing. Slávka Chawhanová
Vígľašská 4
Bratislava 851 06
From: 06/02/2004
  (from: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Slávka Chawhanová
Vígľašská 4
Bratislava 851 06
From: 06/02/2004
  (from: 11/10/2004 until: 06/28/2017)
Other legal facts: 
Uznesením č.1 Valného zhromaždenia zo dňa 13.11.1993 o súhlase s prevodom obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 4654
  (from: 11/30/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 21/96, Nz 21/96 napísanej dňa 20.3.1996 notárkou JUDr.Evou Imrišovou. Stary spis: S.r.o. 4654
  (from: 04/12/1996)
Dňa 02.06.2004 rozhodol jediný spoločník spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. Zároveň menoval likvidátora spoločnosti.
  (from: 11/10/2004)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/14/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person