Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1233/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka
  (od: 08.12.2017)
Pioneer Asset Management, a.s. - organizačná zložka
  (od: 01.09.2005 do: 07.12.2017)
ŽB - Asset Management, a.s. - organizačná zložka
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Sídlo organizačnej zložky: 
Mýtna 7838/48
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07
  (od: 18.07.2018)
Krížna 50
Bratislava 821 08
  (od: 26.09.2007 do: 17.07.2018)
Šancova 1/A
Bratislava 811 04
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Svätoplukova 31
Bratislava 821 08
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
IČO: 
35 919 167
  (od: 02.02.2005)
Deň zápisu: 
02.02.2005
  (od: 02.02.2005)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 02.02.2005)
Predmet činnosti: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomickcýh poradcov
  (od: 25.07.2018)
administratívne služby
  (od: 25.07.2018)
A poskytovanie hlavných investičných služieb poda ustanovenia § 8 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 591/1992 Sb., v znení neskorších predpisov Českej republiky (ďalej len zákon o cenných papieroch) v rozsahu: - prijímanie a odovzdávanie pokynov týkajúcich sa investičných inštrumentov na účet zákazníka, a to vo vzťahu k investičným inštrumentom podľa ust. § 8a ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch - obhospodarovanie individuálnych portfólií na základe voľnej úvahy v rámci zmluvnej dohody so zákazníkom, ak je súčasťou tohoto portfólia niektorý z investičných inštrumentov, a to vo vzťahu k investičným inštrumentom podľa ust. § 8a ods. 1 písm. a), b), c) zákona o cenných papieroch
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
B poskytovanie doplnkových investičných služieb podľa ust. § 8a ods. 3 písm. a) a f) zákona o cenných papieroch v rozsahu: - úschova a správa jedného alebo niekoľkých investičných inštrumentov, a to vo vzťahu k investičným inštrumentom podľa ust. § 8a ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch - poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných inštrumentov, a to vo vzťahu k investičným inštrumentom podľa ust. § 8a ods. 1 písm. a), b), c) zákona o cenných papieroch
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
A. poskytovanie hlavných investičných služieb podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu v rozsahu: - písm. a) prijímanie a postúpenie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3 ods. 1 písm. b) - písm. d) obhospodarovanie majetku zákazníka na základe zmluvy so zákazníkom, ak je súčasťou majetku investičný nástroj, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d)
  (od: 01.09.2005 do: 24.07.2018)
B. poskytovanie doplnkových investičných služieb podľa ust. § 4 ods. 3 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu v rozsahu: - správa investičných nástrojov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3 ods. 1 písm. b) - úschova investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3 ods. 1 písm. b) - písm. e) poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d)
  (od: 01.09.2005 do: 24.07.2018)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Miroslav Ovčarik
Morušová 9
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.09.2007
  (od: 26.09.2007)
Ing. Pavol Bulla
Okružná 532/127
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 02.02.2005
  (od: 02.02.2005 do: 30.03.2007)
Ing. Pavol Bulla
Okružná 532/127
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 02.02.2005 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 31.03.2007 do: 30.03.2007)
Ing. Peter Farkaš
Trenčianska 36
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 31.03.2007
  (od: 31.03.2007 do: 25.09.2007)
Ing. Peter Farkaš
Trenčianska 36
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 31.03.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2007
  (od: 26.09.2007 do: 25.09.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (od: 02.02.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka bola založená 26.01.2005 na základe rozhodnutia zakladateľa v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 02.02.2005)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 31.08.2007.
  (od: 26.09.2007)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 23.11.2017
  (od: 08.12.2017)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Sídlo:
Rohanské nábřeží 693/10
Karlín, Praha 8 186 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 01.12.2019)
Obchodné meno: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Obchodné meno: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Michle, Praha 4 140 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Obchodné meno: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Obchodné meno: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Michle, Praha 4 140 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Obchodné meno: Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo:
Želetavská 1525/1
Michle, Praha 4 140 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Obchodné meno: Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Obchodné meno: Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo:
Karolinská 650/1
Praha 8 186 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
Obchodné meno: Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
Obchodné meno: Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Obchodné meno: Pioneer Asset Management, a.s.
Sídlo:
Karolinská 650/1
Praha 8 186 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Obchodné meno: ŽB - Asset Management, a.s.
Sídlo:
Karolinská 650/1
Praha 8 186 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Obchodné meno: ŽB - Asset Management, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 5483
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.12.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Franck Du Plessix
Boulvard du Commandant Charcot 39
Neuilly sur Seine 922 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 01.12.2019)
Ing. Vendulka Klučková
Na Císařce 3225/5
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.2017
  (od: 01.12.2019)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 01.12.2019)
Stefano Pregnolato
Finchley Road 260
Londýn NW37AA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.09.2019
  (od: 01.12.2019)
Ing. Leoš Bartoň
Peliny 1492
Choceň
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Ing. Leoš Bartoň
Peliny 1492
Choceň
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Ing. Leoš Bartoň
Peliny 1492
Choceň
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
Ing. Leoš Bartoň
Peliny 1492
Choceň
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003 Skončenie funkcie: 19.11.2011
  (od: 27.11.2015 do: 26.11.2015)
Franck Du Plessix
Boulvard du Commandant Charcot 39
Neuilly sur Seine 922 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Tony Du Prez
Avenue des Combattans 2
Viroflay 782 20
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Tony Du Prez
Avenue des Combattans 2
Viroflay 782 20
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 31.08.2019
  (od: 01.12.2019 do: 30.11.2019)
Pavol Hoffman
Velké Kunratické 1577/3h
Kunratice, Praha 4 148 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Pavol Hoffman
Velké Kunratické 1577/3h
Kunratice, Praha 4 148 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 01.12.2019 do: 30.11.2019)
Ing. Vendulka Klučková
Na Císařce 3225/5
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.2017
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Ing. Vendulka Klučková
Na Císařce 3225/5
Smíchov, Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.04.2017
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Mgr. Roman Pospíšil
Březová 662
Unhošť
Česká republika
Vznik funkcie: 29.12.2003
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Ing. Peter Šimčák
Nadační 598/2
Brno - Medlanky 620 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.12.2006
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Ing. Peter Šimčák
Nadační 598/2
Brno - Medlanky 620 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.12.2006
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Ing. Peter Šimčák
Nadační 598/2
Brno - Medlanky 620 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.12.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 18.07.2018 do: 17.07.2018)
Ing. Peter Šimčák
Novoměstská 1477/3
Brno 621 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.12.2006
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
RNDr. František Vencl
Na Rovinách 772/7
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 16.09.2002
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
RNDr. František Vencl
Na Rovinách 772/7
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 16.09.2002
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
RNDr. František Vencl
Na Rovinách 772/7
Praha 4
Česká republika
Vznik funkcie: 16.09.2002 Skončenie funkcie: 13.09.2006
  (od: 26.09.2007 do: 25.09.2007)
Petr Zajíc
Družstevní 719
Doksy 472 01
Česká republika
Vznik funkcie: 04.02.2013
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Petr Zajíc
Družstevní 719
Doksy 472 01
Česká republika
Vznik funkcie: 04.02.2013 Skončenie funkcie: 22.02.2017
  (od: 08.12.2017 do: 07.12.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 01.12.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 18.07.2018 do: 30.11.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 08.12.2017 do: 17.07.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 27.11.2015 do: 07.12.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná predstavenstvo tak, že konajú buď dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva.
  (od: 26.09.2007 do: 26.11.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná predstavenstvo tak, že konajú buď dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva.
  (od: 01.09.2005 do: 25.09.2007)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná predstavenstvo tak, že konajú buď dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva.
  (od: 02.02.2005 do: 31.08.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  04.06.2020
Dátum výpisu:  06.06.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR