Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3602/B

Obchodné meno: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od: 01.07.2005)
Sídlo: 
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  (od: 01.04.2016)
IČO: 
35 937 874
  (od: 01.07.2005)
Deň zápisu: 
01.07.2005
  (od: 01.07.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.2005)
Predmet činnosti: 
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  (od: 02.03.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.07.2005)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 01.11.2016)
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 13.07.2017)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
Vznik funkcie: 13.06.2017
  (od: 13.07.2017)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.10.2018
  (od: 08.01.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo veciach pracovnoprávnych vzťahov je v mene spoločnosti oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (od: 08.01.2019)
Základné imanie: 
161 179 966 EUR Rozsah splatenia: 161 179 966 EUR
  (od: 01.01.2010)
Akcie: 
Počet: 198
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 26.02.2009)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 255 000 EUR
  (od: 25.11.2009)
Počet: 16
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659 696 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 32
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 23
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 18
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 326 EUR
  (od: 01.01.2010)
Počet: 2
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 160 EUR
  (od: 01.01.2010)
Akcionár: 
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (od: 25.11.2009)
Dozorná rada: 
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
Vznik funkcie: 08.06.2015
  (od: 27.06.2015)
Mgr. Iveta Baráneková
Selyeho 2959/11
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 29.07.2016
  (od: 11.10.2016)
Ing. Anna Slamková
Gazdovská 928/10
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 29.07.2016
  (od: 11.10.2016)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017)
JUDr. Ing. František Palko , PhD.
Dlhé diely III 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017)
Gabriel Šípoš , MPhil
Palárikova 11
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017)
JUDr. Tomáš Borec - predseda
Novosvetská 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Vznik funkcie: 13.12.2016
  (od: 03.01.2017)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 15.10.2018
  (od: 09.11.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
  (od: 01.07.2005)
Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRls 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
  (od: 27.07.2005)
Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRls 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (od: 28.01.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
  (od: 16.03.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
  (od: 30.06.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
  (od: 29.09.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
  (od: 09.10.2007)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
  (od: 12.03.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
  (od: 09.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
  (od: 17.07.2009)
Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (od: 25.11.2009)
V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2010)
Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
  (od: 26.02.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
  (od: 02.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
  (od: 30.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
  (od: 04.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
  (od: 28.12.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
  (od: 07.04.2011)
Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
  (od: 07.04.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
  (od: 13.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
  (od: 22.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
  (od: 02.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
  (od: 26.04.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
  (od: 29.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
  (od: 12.03.2015)
Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRls 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (od: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRls 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (od: 10.10.2015)
Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRls 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
  (od: 01.04.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.
  (od: 04.06.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ondavská 3
Bratislava 820 05
  (od: 01.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  20.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR