Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  17014/V

Obchodné meno: 
Europrojekt Alfa 1 SK, s.r.o.
  (od: 17.10.2002)
Terra Delta, s.r.o.
  (od: 28.10.1999 do: 16.10.2002)
Sídlo: 
Toryská 5
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 01.07.2016)
Pražska 502
Košice 040 11
  (od: 28.07.2005 do: 30.06.2016)
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (od: 28.10.1999 do: 27.07.2005)
IČO: 
35 775 351
  (od: 28.10.1999)
Deň zápisu: 
28.10.1999
  (od: 28.10.1999)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.10.1999)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 28.10.1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 17.10.2002)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 17.10.2002)
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 17.10.2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 17.10.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 17.10.2002)
organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (od: 17.10.2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 17.10.2002)
inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
  (od: 17.10.2002)
Spoločníci: 
Terra slovenská výstavba, s.r.o. IČO: 35 770 651
Račianska 66
Bratislava 831 02
  (od: 28.10.1999 do: 16.12.2001)
Josef Nikolaus Saller
In der Buttergrube 9
Weimar 994 28
Nemecká spolková republika
  (od: 01.07.2016)
Josef Nikolaus Saller
In der Buttergrube 9
Weimar 994 28
Spolková republika Nemecko
  (od: 19.12.2002 do: 30.06.2016)
Josef Nikolaus Saller
Zum Hospitalgraben 4
Weimar
Spolková republika Nemecko
  (od: 04.01.2002 do: 18.12.2002)
Josef Nikolaus Saller
Zum Hospitalgraben 4
Weimar
Spolková republika Nemecko
  (od: 17.12.2001 do: 03.01.2002)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Josef Nikolaus Saller
Vklad: 754 631 EUR Splatené: 754 631 EUR
  (od: 14.03.2018)
Terra slovenská výstavba, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 28.10.1999 do: 16.12.2001)
Josef Nikolaus Saller
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 17.12.2001 do: 03.01.2002)
Josef Nikolaus Saller
Vklad: 6 394 000 Sk Splatené: 6 394 000 Sk
  (od: 04.01.2002 do: 18.12.2002)
Josef Nikolaus Saller
Vklad: 22 734 000 Sk Splatené: 22 734 000 Sk
  (od: 19.12.2002 do: 15.01.2009)
Josef Nikolaus Saller
Vklad: 754 631 EUR Splatené: 754 631 EUR
  (od: 16.01.2009 do: 20.11.2012)
Josef Nikolaus Saller
  (od: 21.11.2012 do: 30.06.2016)
Josef Nikolaus Saller
Vklad: 754 631 EUR Splatené: 754 631 EUR
Záložné právo: Záložné právo zriadené k obchodnému podielu Josefa Nikolause Sallera, narodeného 06.12.1961, bytom Zum Hospitalgraben 4, Weimar, Spolková republika Německo; záložné právo je zriadené v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00 151 653, so sídlom v Bratislave, Tomášikova 48, PSČ 832 37, na zabezpečenie peňažitej pohľadávky záložného veriteľa vo výške 5.700.000,- EUR, špecifikovanej v Zmluve o úvere č. 68/0092/CC/2012/ZZ/01, uzavretej dňa 24.10.2012 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s., ako veriteľom a Europrojektom Alfa 1 SK, s.r.o., ako dlžníkom, ako aj na zabezpečenie ostatných peňažitých pohľadávok záložného veriteľa, špecifikovaných v Zmluve o úvere č. 68/0092/CC/2012/ZZ/01.
  (od: 01.07.2016 do: 13.03.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 28.10.1999)
Gerhard Blank
Malodunajská 23
Bratislava 821 07
  (od: 28.10.1999 do: 24.01.2001)
Gerhard Blank
Račianska 12
Bratislava
  (od: 25.01.2001 do: 16.10.2002)
Rupert Gunthner
Malodunajská 23
Bratislava 821 07
  (od: 28.10.1999 do: 24.01.2001)
Rupert Gunthner
Pavla Horova 6152/24
Bratislava
  (od: 25.01.2001 do: 16.10.2002)
Michael Hiese
Malodunajská 23
Bratislava 821 07
  (od: 28.10.1999 do: 24.01.2001)
Michael Hiese
Pavla Horova 6152/24
Bratislava
  (od: 25.01.2001 do: 16.10.2002)
Angelika Maria Saller
Malodunajská 23
Bratislava 821 07
  (od: 28.10.1999 do: 24.01.2001)
Angelika Maria Saller
Pavla Horova 6152/24
Bratislava
  (od: 25.01.2001 do: 16.10.2002)
Angelika Maria Saller
Pavla Horova 6152/24
Bratislava
  (od: 17.10.2002 do: 09.03.2009)
Josef Nikolaus Saller
Malodunajská 23
Bratislava 821 07
  (od: 28.10.1999 do: 16.10.2002)
Josef Nikolaus Saller
Pavla Horova 6152/24
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 28.10.1999
  (od: 17.10.2002 do: 09.03.2009)
David Tejml
Slezská 5388
Chomutov 431 03
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2007
  (od: 15.08.2007 do: 31.10.2014)
David Tejml
Slezská 5388
Chomutov 431 03
Česká republika
Vznik funkcie: 12.07.2007 Skončenie funkcie: 13.10.2014
  (od: 01.11.2014 do: 31.10.2014)
Josef Nikolaus Saller
In der Buttergrube 9
Weimar 994 28
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.10.1999
  (od: 10.03.2009)
Angelika Maria Saller
In der Buttergrube 9
Weimar 994 28
Nemecká spolková republika
  (od: 10.03.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Konatelia konajú navonok samostatne a v plnom rozsahu.
  (od: 28.10.1999)
Prokúra: 
Gerhard Blank
Račianska 12
Bratislava 831 02
  (od: 17.10.2002 do: 18.12.2002)
Rupert Gunthner
Pavla Horova 6152/24
Bratislava 841 08
  (od: 17.10.2002 do: 18.12.2002)
Michael Hiese
Pavla Horova 6152/24
Bratislava 841 08
  (od: 17.10.2002 do: 18.12.2002)
Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Každý z menovaných prokuristov koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 17.10.2002 do: 18.12.2002)
Základné imanie: 
754 631 EUR Rozsah splatenia: 754 631 EUR
  (od: 16.01.2009)
22 734 000 Sk Rozsah splatenia: 22 734 000 Sk
  (od: 19.12.2002 do: 15.01.2009)
6 394 000 Sk Rozsah splatenia: 6 394 000 Sk
  (od: 17.10.2002 do: 18.12.2002)
6 394 000 Sk
  (od: 04.01.2002 do: 16.10.2002)
200 000 Sk
  (od: 28.10.1999 do: 03.01.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 205/99, Nz 183/99 zo dňa 20.9.1999 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (od: 28.10.1999)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 241/2001, Nz 239/2001 zo dňa 8.8.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.8.2001 a jej dodatok č. 1 zo dňa 12.12.2001.
  (od: 17.12.2001)
Notárska zápisnica N 397/2001, Nz 387/2001 spísaná dňa 20.12.2001 notárom JUDr. Lošonským, osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania.
  (od: 04.01.2002)
Notárska zápisnica č. N 309/2002, Nz 293/2002 zo dňa 19.7.2002. Deň vzniku funkcií prokuristov Gerhard Blank, Michael Hiese, Rupert Gunthner je 17.10.2002. Zmena obchodného mena z Terra Delta, s.r.o. na Europrojekt Alfa 1 Sk, s.r.o.
  (od: 17.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 465/02, Nz 444/02 zo dňa 15.11.2002 osvedčujúca zvýšenie základného imania na 22 734 000,- Sk.
  (od: 19.12.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2005.
  (od: 28.07.2005)
Záložné právo zriadené k obchodnému podielu Josefa Nikolausa Sallera, bytom Zum Hospitalgraben 4, Weimar, Spolková republika Nemecko, jediného spoločníka Europrojekt Alfa 1, s.r.o.. Záložné právo je zriadené k obchodnému podielu vrátane jeho výnosov a príslušenstva v prospech Živnostenskej banky, a.s. so sídlom Praha 1, Na Příkopě 858/20, 113 80 Česká republika, IČO: 00001368, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe odd. B, vl. 1350, pre pohľadávky vo výške 3 670 010,- Eur a 920 325 Eur.
  (od: 27.03.2013 do: 13.05.2013)
Záložné právo zriadené k obchodnému podielu Josefa Nikolausa Sallera, bytom Zum Hospitalgraben 4, Weimar, Spolková republika Nemecko, jediného spoločníka spoločnosti Europrojekt Alafa 1 Sk, s.r.o. Záložné právo je zriadené k obchodnému podielu vrátane jeho výnosov a príslušenstva v prospech Živnostenskej banky, a.s. so sídlom Praha 1, Na Příkopě 858/20, 113 80 Česká republika, IČO: 00001368, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe odd. B, vl. 1350, pre pohľadávky vo výške 3 670 010,- EUR a 920 325,- EUR.
  (od: 18.12.2002 do: 26.10.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  11.12.2018
Dátum výpisu:  12.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR