Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  37746/B

Obchodné meno: 
Popper Capital, s.r.o.
  (od: 22.11.2005)
Gymea Development, s.r.o.
  (od: 01.10.2005 do: 21.11.2005)
Sídlo: 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (od: 15.09.2011)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 06.03.2008 do: 14.09.2011)
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (od: 11.02.2006 do: 05.03.2008)
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
  (od: 22.11.2005 do: 10.02.2006)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 01.10.2005 do: 21.11.2005)
IČO: 
35 957 174
  (od: 01.10.2005)
Deň zápisu: 
01.10.2005
  (od: 01.10.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.10.2005)
Predmet činnosti: 
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 01.10.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.10.2005)
prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 01.10.2005)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 01.10.2005)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 01.10.2005)
požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
  (od: 01.10.2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2005)
organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí
  (od: 01.10.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.10.2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 06.02.2009)
Spoločníci: 
J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Klimentos, KLIMENTOS TOWER 1st floor, flat/office 12 41-43
Nikózia 1061
Cyperská republika
  (od: 10.09.2020)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102
Nikózia
Cyperská republika
  (od: 05.12.2015 do: 10.06.2020)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102
Nikózia 2012
Cyprus
  (od: 25.01.2006 do: 04.12.2015)
AIDANA HOLDINGS LIMITED
Arsinois, 55, Flat/Office 12, Akropoli
Nicosia P.C. 2001
Cyperská republika
  (od: 28.11.2007 do: 16.07.2012)
ZELGAI ENTERPRISES LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102
Nikózia 2012
Cyprus
  (od: 06.10.2006 do: 27.11.2007)
GYMEA TRADING LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102
Nikózia 2082
Cyprus
  (od: 25.01.2006 do: 05.10.2006)
GYMEA TRADING LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102, 59 - 61
Nikózia 2082
Cyprus
  (od: 01.10.2005 do: 24.01.2006)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102
Nikózia
Cyperská republika
  (od: 11.06.2020 do: 09.09.2020)
Výška vkladu každého spoločníka: 
J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED
Vklad: 15 177 207 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 15 177 207 EUR
  (od: 10.09.2020)
GYMEA TRADING LIMITED
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 01.10.2005 do: 24.01.2006)
GYMEA TRADING LIMITED
  (od: 25.01.2006 do: 05.10.2006)
ZELGAI ENTERPRISES LIMITED
Vklad: 15 100 000 Sk Splatené: 15 100 000 Sk
  (od: 06.10.2006 do: 27.11.2007)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 15 100 000 Sk Splatené: 15 100 000 Sk
  (od: 25.01.2006 do: 27.06.2006)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 15 100 000 Sk Splatené: 15 100 000 Sk
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47115378, zapís. v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.B, vložka č. 1731 (ďalej len "J&T BANKA, a.s.") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 16.05.2006 medzi WOODLEY INVESTMENTS LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, IČ: HE 167109 ako záložcom a J&T BANKA, a.s. ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok J&T BANKA, a.s. vzniknutých zo "Smlouvy o úvěru č. CZK SKK 13/OAO/2006" zo dňa 18.01.2006 alebo v súvislosti s ňou, bližšie špecifikovaných v uvedenej zmluve o zriadení záložného práva.
  (od: 28.06.2006 do: 05.02.2009)
AIDANA HOLDINGS LIMITED
Vklad: 15 100 000 Sk Splatené: 15 100 000 Sk
  (od: 28.11.2007 do: 05.02.2009)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA, a.s., so sídlom: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47115378, zapís. v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.B, vložka č. 1731 (ďalej len "J&T BANKA, a.s.") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 16.05.2006 medzi WOODLEY INVESTMENTS LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, IČ: HE 167109 ako záložcom a J&T BANKA, a.s. ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok J&T BANKA, a.s. vzniknutých zo "Smlouvy o úvěru č. CZK SKK 13/OAO/2006" zo dňa 18.01.2006 alebo v súvislosti s ňou, bližšie špecifikovaných v uvedenej zmluve o zriadení záložného práva.
  (od: 06.02.2009 do: 19.03.2009)
AIDANA HOLDINGS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
  (od: 06.02.2009 do: 22.08.2011)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1320/B (ďalej len "J&T BANKA, a.s.") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 18.02.2009 (úradne overené podpisy dňa 11.03.2009) medzi WOODLEY INVESTMENTS LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, IČ: HE 167109 ako záložcom a J&T BANKA, a.s. ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok J&T BANKA, a.s. vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK 71/OAO_SR/2008 zo dňa 23.12.2008 alebo v súvislosti s ňou, bližšie špecifikovaných v uvedenej zmIuve o zriadení záložného práva.
  (od: 20.03.2009 do: 26.07.2011)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1320/B (ďalej len "J&T BANKA, a.s.") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 18.02.2009 (úradne overené podpisy dňa 11.03.2009) medzi WOODLEY INVESTMENTS LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, IČ: HE 167109 ako záložcom a J&T BANKA, a.s. ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok J&T BANKA, a.s. vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK 71/OAO_SR/2008 zo dňa 23.12.2008 alebo v súvislosti s ňou, bližšie špecifikovaných v uvedenej zmIuve o zriadení záložného práva. Záložné právo k obchodnému podielu zriadené v prospech záložného veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len "Tatra banka, akciová spoločnosť") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel medzi WOODLEY INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102, Nikózia 2012, Cyprus, IČ: HE 167109, zapísaná na Ministerstve obchodu, priemyslu a turistického ruchu oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia ako záložcom a Tatra banka, akciová spoločnosť ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok Tatra banka, akciová spoločnosť zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 1647/2007, v znení je všetkých neskorších dodatkov.
  (od: 27.07.2011 do: 03.07.2012)
AIDANA HOLDINGS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu zriadené v prospech záložného veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len "Tatra banka, akciová spoločnosť") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 04.07.2011 na obchodný podiel medzi AIDANA HOLDINGS LIMITED, so sídlom Arsinois, 55, Flat/Office 12, Akropoli, Nicosia P.C. 2001, Cyperská republika, IČ: HE 186174, zapísaná na Ministerstve obchodu, priemyslu a turistického ruchu oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia ako záložcom a Tatra banka, akciová spoločnosť ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok Tatra banka, akciová spoločnosť zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 1647/2007, v znení jej všetkých neskorších dodatkov.
  (od: 23.08.2011 do: 03.07.2012)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
  (od: 04.07.2012 do: 16.07.2012)
AIDANA HOLDINGS LIMITED
Vklad: 501 228,17 EUR Splatené: 501 228,17 EUR
  (od: 04.07.2012 do: 16.07.2012)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 1 002 456,34 EUR Splatené: 1 002 456,34 EUR
  (od: 17.07.2012 do: 01.08.2012)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 1 002 456,34 EUR Splatené: 1 002 456,34 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.7.2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (od: 02.08.2012 do: 08.11.2012)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 1 002 456,34 EUR Splatené: 1 002 456,34 EUR
Záložné právo: Záložné právo: na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.07. 2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 IČO: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s.., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po. vložka č. 1320/B (ďalej len "J&T BANKA a.s.") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej medzi WOODLEY INVESTMENTS LIMITED ako záložcom a J&T BANKA, a.s. ako záložným veritelom na zabezpečenie pohľadávok J&T BANKA, a.s. ako záložným veriteľom na zabezpečenie pohľadávok J&T BANKA, a.s. vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK 71/OAO_SR/2008 zo dňa 23.12. 2008 bližšie špecifikovaných v uvedenej zmluve o zriadení záložného práva.
  (od: 09.11.2012 do: 27.11.2013)
WOODLEY INVESTMENTS LIMITED
Vklad: 1 002 456,34 EUR Splatené: 1 002 456,34 EUR
  (od: 28.11.2013 do: 04.12.2015)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 7 078 536,42 EUR Splatené: 7 078 536,42 EUR
  (od: 05.12.2015 do: 19.02.2016)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 7 078 536,42 EUR Splatené: 7 078 536,42 EUR
Záložné právo: Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.07.2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I.
  (od: 20.02.2016 do: 06.06.2016)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 7 078 536,42 EUR Splatené: 7 078 536,42 EUR
Záložné právo: Záložné právo:(záložného veriteĺa v 1. rade) Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.07.2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I. Záložné právo(záložného veriteľa v 2. rade) Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 07.04. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731.
  (od: 07.06.2016 do: 05.06.2017)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 7 078 536,42 EUR Splatené: 7 078 536,42 EUR
Záložné právo: Záložné právo:(záložného veriteľa v 1. rade) Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.07.2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I. Záložné právo(záložného veriteľa v 2. rade) Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 07.04. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. , IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 bratislava 1.
  (od: 06.06.2017 do: 26.09.2017)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 7 078 536,42 EUR Splatené: 7 078 536,42 EUR
Záložné právo: Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 27.07.2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 07.04.2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731.
  (od: 27.09.2017 do: 23.11.2017)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 7 078 536,42 EUR Splatené: 7 078 536,42 EUR
Záložné právo: Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 07.04.2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel v prospech záložného veriteľa: J&T BANKA a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731.
  (od: 24.11.2017 do: 14.01.2019)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 15 177 207 EUR Splatené: 15 177 207 EUR
  (od: 15.01.2019 do: 10.06.2020)
PATRONKA DEVELOPMENT LIMITED
Vklad: 15 177 207 EUR Splatené: 15 177 207 EUR
  (od: 11.06.2020 do: 09.09.2020)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 01.10.2005)
Ing. Miroslava Petrová
Košická 821/42
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 21.04.2008
  (od: 26.04.2008)
Ing. Zuzana Kelecsényiová
B. Němcovej 1906/7
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 19.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 05.10.2006)
Ing. Zuzana Kelecsényiová
Na Pleš 347/4
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 19.01.2006
  (od: 06.10.2006 do: 25.04.2008)
Ing. Zuzana Kelecsényiová
Na Pleš 347/4
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 19.01.2006 Skončenie funkcie: 21.04.2008
  (od: 26.04.2008 do: 25.04.2008)
Linda Prelovská
Palkovičova 245/15
Bratislava-Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 05.09.2011
  (od: 15.09.2011 do: 16.07.2012)
Linda Prelovská
Palkovičova 245/15
Bratislava-Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 05.09.2011 Skončenie funkcie: 10.07.2012
  (od: 17.07.2012 do: 16.07.2012)
Pavol Susa
Martinčekova 15
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.10.2005
  (od: 01.10.2005 do: 24.01.2006)
Pavol Susa
Martinčekova 15
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.10.2005 Skončenie funkcie: 19.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 24.01.2006)
Ing. Petra Veselá
Jelšová 5
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 19.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 14.09.2011)
Ing. Petra Veselá
Jelšová 5
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 19.01.2006 Skončenie funkcie: 05.09.2011
  (od: 15.09.2011 do: 14.09.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí konateľ svoj podpis.
  (od: 17.07.2012)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 25.01.2006 do: 16.07.2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.10.2005 do: 24.01.2006)
Základné imanie: 
15 177 207 EUR Rozsah splatenia: 15 177 207 EUR
  (od: 15.01.2019)
7 078 536,42 EUR Rozsah splatenia: 7 078 536,42 EUR
  (od: 05.12.2015 do: 14.01.2019)
1 002 456,34 EUR Rozsah splatenia: 1 002 456,34 EUR
  (od: 06.02.2009 do: 04.12.2015)
30 200 000 Sk Rozsah splatenia: 30 200 000 Sk
  (od: 25.01.2006 do: 05.02.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 01.10.2005 do: 24.01.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.9.2005 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 01.10.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2005 - zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z pôvodného Gymea Development, s.r.o. na Popper Capital, s.r.o.
  (od: 22.11.2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 19. 01. 2006 z 200.000,- Sk na 30.200.000,- Sk.
  (od: 25.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2006.
  (od: 11.02.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2006.
  (od: 06.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2007.
  (od: 28.11.2007)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.02.2008.
  (od: 06.03.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.01.2009.
  (od: 06.02.2009)
Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.03.2009.
  (od: 20.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.
  (od: 27.07.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.
  (od: 23.08.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2011.
  (od: 15.09.2011)
Vyhlásenie o zániku záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.06.2012
  (od: 04.07.2012)
Vyhlásenia o vzdaní sa záložného práva zo dňa 27.06.2012.
  (od: 04.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2012. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.07.2012.
  (od: 17.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10. 2012.
  (od: 09.11.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10. 2012.
  (od: 09.11.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka 24.11.2015.
  (od: 05.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2020
Dátum výpisu:  29.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR