Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  669/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo - BAČKA, v likvidácii
  (od: 26.02.2008)
Poľnohospodárske družstvo - BAČKA
  (od: 13.04.1993 do: 25.02.2008)
Poľnohospodárske družstvo v Bačke
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
Sídlo: 
Bačka
  (od: 15.01.1991)
IČO: 
00 695 203
  (od: 15.01.1991)
Deň zápisu: 
15.01.1991
  (od: 15.01.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.01.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba
  (od: 13.04.1993)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (od: 13.04.1993)
sprostredkovanie obchodu s poľnoh. surovinami, živými zvieratami
  (od: 13.04.1993)
poľnohospodárska výroba
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
spracovanie, poľnohospodárskych surovín a výroba potravinárskych výrobkov z nich
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
hospodárenie v lesoch, spracovanie lesných surovín a ich predaj
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
práce a služby špeciálnou technikou pri výpomoci súkromného hospodárenia roľníkom v stavebnej a údržbárskej činnosti
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji vlastnej poľnohospodárskej produkcie
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
Ing. Ladislav Látrán - predseda
Hviezdoslavova 10
Kráľovský Chlmec
  (od: 29.05.1997)
Štefan N.Pandi - člen
66
Bačka
  (od: 29.05.1997)
Klára Červenáková - člen
64
Bačka
  (od: 29.05.1997)
Ladislav Farkaš - člen
186
Leles
  (od: 29.05.1997)
Margita Koleszárová - člen
141
Bačka
  (od: 29.05.1997)
Emil Lakatos - člen
95
Bačka
  (od: 29.05.1997)
Katarína Lokšová - člen
100
Bačka
  (od: 29.05.1997)
Mária Pandiová - člen
61
Bačka
  (od: 29.05.1997)
Alexander Szabados - člen
10
Malé Trakany
  (od: 29.05.1997)
Štefan Abaházi - člen
7
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Tibor Asszonyi - člen
9
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Alexander Csonka - člen
Centrum I 921/20
Veľké Kapušany
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Štefan Kosztyú - člen
87
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Ing. Ladislav Latran - predseda
Hlavná 719
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1991 do: 28.05.1997)
Ema Lokšová - člen
2
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Levente Szöke - člen
34
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
N.Pandi Štefan - člen
66
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Alexander Tóth - člen
110
Bačka
  (od: 13.04.1993 do: 28.05.1997)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 13.04.1993)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 15.01.1991 do: 12.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
1 830 000 Sk
  (od: 13.04.1993)
Základný členský vklad: 
15 000 Sk
  (od: 13.04.1993)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Ladislav Látrán
Hviezdoslavova 10
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 24.08.2007
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Ladislav Latrán
Hviezdoslavova 10
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 24.08.2007
  (od: 26.02.2008 do: 29.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (od: 26.02.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 2.10.1990 na základe zák.č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi.
  (od: 15.01.1991)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 18.12.1992 a zmeny stanov schváleného dňa 5.1.1993 v súlade so zák.č. 42/1992 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 13.04.1993)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 3/99-18 zo dňa 17. 7. 2001 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo - BAČKA, so sídlom Bačka, IČO: 00 695 203 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Daniel Fabián, Záhradná 1198, Sečovce.
  (od: 24.07.2001)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 3/99-276 zo dňa 14. augusta 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2006, zrušil konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo - BAČKA a zbavil Ing. Daniela Fabiana funkcie správcu podstaty.
  (od: 12.07.2007)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.7.2001
  (od: 12.07.2007)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.7.2001
  (od: 24.07.2001 do: 11.07.2007)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Daniel Fabián
Záhradná 1198
Sečovce
  (od: 24.07.2001 do: 11.07.2007)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 21.9.2006
  (od: 12.07.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2018
Dátum výpisu:  21.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR