Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10309/N

Obchodné meno: 
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
  (od: 30.10.2005)
Sídlo: 
Štúrova 147
Nitra 949 65
  (od: 30.10.2005)
IČO: 
35 960 736
  (od: 30.10.2005)
Deň zápisu: 
30.10.2005
  (od: 30.10.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.10.2005)
Predmet činnosti: 
správa pozemných komunikácií v majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja
  (od: 30.10.2005)
oprava a údržba pozemných komunikácií
  (od: 30.10.2005)
výroba, osádzanie a údržba dopravného značenia a dopravných značiek
  (od: 30.10.2005)
výroba a údržba bezpečnostných cestných zariadení
  (od: 30.10.2005)
demolácie, búracie práce a zemné práce
  (od: 30.10.2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 30.10.2005)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 30.10.2005)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 30.10.2005)
zámočníctvo
  (od: 30.10.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 30.10.2005)
prenájom strojov a zariadení
  (od: 30.10.2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 30.10.2005)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 30.10.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.10.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 30.10.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 30.10.2005)
predaj pohonných hmôt
  (od: 30.10.2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.10.2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.10.2005)
skladovanie
  (od: 30.10.2005)
výsadba a údržba verejnej zelene
  (od: 30.10.2005)
verejné obstarávanie
  (od: 30.10.2005)
váženie nápravových tlakov nákladných motorových vozidiel
  (od: 30.10.2005)
odťahová služba
  (od: 30.10.2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy
  (od: 30.10.2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 07.07.2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 18.04.2013)
vnútorná nepravidelná autobusová doprava
  (od: 18.04.2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 01.03.2019)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 01.03.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.10.2005)
Ing. Helena Psotová - člen
Tulipánova 4
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
Ing. Igor Urbánik , PhD. - člen
Dolnohorská 51
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
Ing. Martin Nemky - člen
Beethovenova 8
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.12.2018
  (od: 01.03.2019)
Ing. Viliam Lázsló - člen
Lipová 1187/6
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 01.12.2018
  (od: 01.03.2019)
Ing. Ivan Folkman - Predseda predstavenstva
Javorová 11
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 01.01.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva Ing. Helena Psotová. Podpisovanie predsedu predstavenstva a člena predstavenstva Ing. Heleny Psotovej za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 01.03.2019)
Základné imanie: 
931 422 EUR Rozsah splatenia: 931 422 EUR
  (od: 13.09.2019)
Akcie: 
Počet: 27394
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 13.09.2019)
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 13.09.2019)
Akcionár: 
Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A
Nitra 949 01
  (od: 30.10.2005)
Dozorná rada: 
Dezider Nagy
533
Okoličná na Ostrove 946 13
Vznik funkcie: 30.05.2018
  (od: 11.07.2018)
Bc. Dana Takácsová - člen
656
Trnovec nad Váhom 925 71
Vznik funkcie: 30.05.2018
  (od: 11.07.2018)
Ing. Eva Antošová - člen
Rekreačná 2110/3
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - člen
Fraňa Mojtu 295/42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
JUDr. Karol Gerhát - člen
D.Jurkoviča 2744/17
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
Mgr. Miloslav Krajčík - člen
Kostolná 22
Dolné Lefantovce 951 45
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
Ing. Bertalan Bóna - člen
Várdayho 10086/13
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 03.09.2018
  (od: 03.09.2018)
Peter Valent
208
Hruboňovo 951 25
Vznik funkcie: 12.09.2018
  (od: 01.03.2019)
Ing. Peter Baláž
Ul. Slobody 1092/11
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 05.05.2020
  (od: 19.05.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10309/N so spoločnosťami Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10310/N, Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10311/N, Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10313/N a spoločnosťou Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10312/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 819/2012, Nz 49108/2012, NCRls 49944/2012 sa obchodná spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10309/N stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10310/N, Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10311/N, Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10313/N a spoločnosťou Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10312/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., ku dňu 01.01.2013.
  (od: 01.01.2013)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s.
Bašta IV. Okružná cesta
Komárno 945 01
  (od: 01.01.2013)
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.
Nádražný rad 27
Levice 934 80
  (od: 01.01.2013)
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.
Bešeňovská cesta 2
Nové Zámky 940 92
  (od: 01.01.2013)
Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s.
Pod Kalváriou 2003
Topoľčany 955 87
  (od: 01.01.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  19.01.2021
Dátum výpisu:  20.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR