Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  103/N

Obchodné meno: 
ELEKTROKARBON a. s.
  (od: 28.04.1992)
Sídlo: 
Tovarnícka 412
Topoľčany 955 22
  (od: 02.04.1998)
IČO: 
31 412 432
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj uhlíkových materiálov a výrobkov
  (od: 07.11.1995)
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
  (od: 07.11.1995)
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 07.11.1995)
maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov
  (od: 07.11.1995)
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov,strojov a náhrad. dielov
  (od: 07.11.1995)
projekčná činnosť /okrem stavebníctva/
  (od: 07.11.1995)
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracov. analýz surovín a polotovarov
  (od: 07.11.1995)
výroba a predaj výliskov reaktoplastov,plastov, gumy
  (od: 07.11.1995)
výskum a vývoj kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 07.11.1995)
maloobchodný predaj zo skladov
  (od: 07.11.1995)
montáž zberných ústrojenstiev pre el. motory
  (od: 07.11.1995)
výskum, vývoj výrobkov z termosetov a termoplastov, plastov a gumy
  (od: 07.11.1995)
kooperačná montáž elektr. motorov a dielcov
  (od: 07.11.1995)
výroba a predaj medených laniek
  (od: 07.11.1995)
výskum,vývoj,výroba,odbyt strojov a zariadení na opracovanie uhlíkových a kovových materiálov a výrobkov z dreva
  (od: 07.11.1995)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 26.06.2002)
poradenské služby v oblasti zavádzania ISO NORIEM
  (od: 26.06.2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizácie výpočtovej techniky
  (od: 26.06.2002)
kancelárske a sekretárske služby, preklady
  (od: 26.06.2002)
sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov
  (od: 26.06.2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 26.06.2002)
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.06.2002)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.06.2002)
sprostredkovanie obchodných služieb a výrobkov
  (od: 26.06.2002)
reklamná činnosť
  (od: 26.06.2002)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 26.06.2002)
colný deklarant
  (od: 26.06.2002)
výskum trhu verejnej mienky
  (od: 26.06.2002)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 26.06.2002)
vydavateľská činnosť
  (od: 26.06.2002)
prenájom priestorov
  (od: 26.06.2002)
zámočníctvo ( včítane výroby kovových konštrukcií a ich častí )
  (od: 11.01.2008)
kovoobrábanie
  (od: 11.01.2008)
vodoinštalatérstvo
  (od: 11.01.2008)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 11.01.2008)
plynoinštalatérstvo - výkon činnosti obsluhy plynárenských zariadení
  (od: 11.01.2008)
vypracovanie dokumentácie k výrobe strojárskych a nástrojárskych súčiastok
  (od: 11.01.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.09.1996)
Ing. Matej Ďurica - predseda predstavenstva
Beskydská 11
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.02.2018
  (od: 01.03.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 14.08.2018)
Základné imanie: 
4 601 022 EUR
  (od: 01.01.2009)
Akcie: 
Počet: 138585
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v súlade so stanovami spoločnosti.
  (od: 03.02.2015)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.4.2018
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.04.2018, č.k. 27K/3/2018 – 208, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2018 a vykonateľnosť dňa 27.04.2018, súd: a) vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – spoločnosť ELEKTROKARBON a. s., b) začal hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, c) ustanovil do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.
  (od: 21.08.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Mostná 13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 27.04.2018
  (od: 21.08.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakľadateľskou listinou FNM SR zo dňa 22.04.1992 podľa ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. l zák.č. 92/1991 Zb. v podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, a § l2 ods.l písm. a/ zák.č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a FNM SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg.č. 242/92. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia dňa 17.12.1992. Stary spis: Sa 305
  (od: 18.05.1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.06.1993, a dňa 03.06.1994 a 26.05.1995 schválili zmenu stanov. Stary spis: Sa 305
  (od: 07.11.1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.02.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 109/96, NZ 90/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 305
  (od: 26.09.1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.1998 (not. záp. č. N 480/98, NZ 499/98).
  (od: 05.04.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.06.2001.
  (od: 26.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  19.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR