Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  103/N

Obchodné meno: 
ELEKTROKARBON a. s.
  (od: 28.04.1992)
Sídlo: 
Tovarnícka 412
Topoľčany 955 22
  (od: 02.04.1998)
Tovarnícka 15
Topoľčany 955 22
  (od: 28.04.1992 do: 01.04.1998)
IČO: 
31 412 432
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj uhlíkových materiálov a výrobkov
  (od: 07.11.1995)
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
  (od: 07.11.1995)
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 07.11.1995)
maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov
  (od: 07.11.1995)
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov,strojov a náhrad. dielov
  (od: 07.11.1995)
projekčná činnosť /okrem stavebníctva/
  (od: 07.11.1995)
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracov. analýz surovín a polotovarov
  (od: 07.11.1995)
výroba a predaj výliskov reaktoplastov,plastov, gumy
  (od: 07.11.1995)
výskum a vývoj kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 07.11.1995)
maloobchodný predaj zo skladov
  (od: 07.11.1995)
montáž zberných ústrojenstiev pre el. motory
  (od: 07.11.1995)
výskum, vývoj výrobkov z termosetov a termoplastov, plastov a gumy
  (od: 07.11.1995)
kooperačná montáž elektr. motorov a dielcov
  (od: 07.11.1995)
výroba a predaj medených laniek
  (od: 07.11.1995)
výskum,vývoj,výroba,odbyt strojov a zariadení na opracovanie uhlíkových a kovových materiálov a výrobkov z dreva
  (od: 07.11.1995)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 26.06.2002)
poradenské služby v oblasti zavádzania ISO NORIEM
  (od: 26.06.2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizácie výpočtovej techniky
  (od: 26.06.2002)
kancelárske a sekretárske služby, preklady
  (od: 26.06.2002)
sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov
  (od: 26.06.2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 26.06.2002)
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.06.2002)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.06.2002)
sprostredkovanie obchodných služieb a výrobkov
  (od: 26.06.2002)
reklamná činnosť
  (od: 26.06.2002)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 26.06.2002)
colný deklarant
  (od: 26.06.2002)
výskum trhu verejnej mienky
  (od: 26.06.2002)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 26.06.2002)
vydavateľská činnosť
  (od: 26.06.2002)
prenájom priestorov
  (od: 26.06.2002)
zámočníctvo ( včítane výroby kovových konštrukcií a ich častí )
  (od: 11.01.2008)
kovoobrábanie
  (od: 11.01.2008)
vodoinštalatérstvo
  (od: 11.01.2008)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (od: 11.01.2008)
plynoinštalatérstvo - výkon činnosti obsluhy plynárenských zariadení
  (od: 11.01.2008)
vypracovanie dokumentácie k výrobe strojárskych a nástrojárskych súčiastok
  (od: 11.01.2008)
factoring + forfaiting
  (od: 26.06.2002 do: 05.03.2007)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 26.06.2002 do: 10.01.2008)
predaj tepelne rýchlo upraviteľných mäsových výrobkov a výroba bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu do 8 miest
  (od: 26.06.2002 do: 10.01.2008)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 26.06.2002 do: 10.01.2008)
finančný leasing
  (od: 26.06.2002 do: 05.03.2007)
poskytovanie stravy v podnikovom stravovacom zariadení
  (od: 07.11.1995 do: 25.06.2002)
poskytnutie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s centrom
  (od: 26.06.2002 do: 10.01.2008)
vykonávanie obkladacích prác u odberateľov
  (od: 07.11.1995 do: 25.06.2002)
výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče
  (od: 07.11.1995 do: 25.06.2002)
VO-344-výskum, vývoj, výroba a odbyt výrob. z uhl. mater.
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
VO 205-výskum, vývoj, výroba a odbyt kontakt. z drah. kovov
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
VO-341-výroba a odbyt medených laniek pre káb. a el. vodiče
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
výskum a vývoj uhlíkových materiálov, výrobkov, kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov, strojov a náhradných dielov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
projekčná činnosť /okrem stavebníctva/
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
vykonávanie obkladacích prác u odberateľov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracovanie analýz surovín a polotovarov
  (od: 11.10.1993 do: 11.10.1993)
VO-344-výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
VO 205-výskum, vývoj, výroba a odbyto kontaktov z drahých kovov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
VO-341-výroba a odbyt medených laniek pre káble a vodiče
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
výskum a vývoj uhlíkových materiálov, výrobkov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
maloobchod predaj vlastných výrobkov a ma- teriálov zo skladov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov, strojov a náhradných dielov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
projekčná činnosť (okrem stavebníctva)
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
vykonávanie obkladacích prác u odberateľov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracovanie analýz surovín a polotovarov
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.09.1996)
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 25.09.1996)
Ing. Matej Ďurica - predseda predstavenstva
Beskydská 11
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.02.2018
  (od: 01.03.2018)
Dr. Martin Blaškovič
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 12.10.1993 do: 25.09.1996)
Ing. Tomáš Bojnický - podpredseda
Badmilejská 5
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
Ing. Jiří Frolka
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 02.10.2015
  (od: 15.10.2015 do: 20.10.2015)
Ing. Jiří Frolka - predseda
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 02.10.2015
  (od: 21.10.2015 do: 28.02.2018)
Ing. Jiří Frolka - predseda
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 02.10.2015 Skončenie funkcie: 08.02.2018
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Ing. Marian Gál
Jesenského 2296
Topoľčany
  (od: 28.04.1992 do: 10.04.1994)
Ing. Pavol Gális - predseda
M.A.Bazovského 2351
Topoľčany
  (od: 28.04.1992 do: 06.11.1995)
Ing. Milan Gažík - člen
Ľ. Fullu 2566/37
Topoľčany
Vznik funkcie: 11.12.2001
  (od: 26.06.2002 do: 28.06.2006)
Ing. Milan Gažík - člen
Ľ. Fullu 2566/37
Topoľčany
Vznik funkcie: 11.12.2001 Skončenie funkcie: 01.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 28.06.2006)
Ing. Dana Haľamová
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Dr. Eduard Horváth
Jasovská 17
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Juraj Hulič
296
Preseľany
  (od: 28.04.1992 do: 10.04.1994)
Ing. Peter Indrišek
Hospodárska 88
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 19.09.2012)
Ing. Peter Indrišek - predseda
Hospodárska 88
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 01.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 14.06.2011)
Ing. Peter Indrišek - predseda
Hospodárska 88
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 01.06.2006 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 14.06.2011)
Ing. Peter Indrišek - predseda
Hospodárska 88
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 20.09.2012 do: 21.07.2015)
Ing. Peter Indrišek - predseda
Martina Benku 941/19
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 22.07.2015 do: 14.10.2015)
Ing. Peter Indrišek - predseda
Martina Benku 941/19
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 01.10.2015
  (od: 15.10.2015 do: 14.10.2015)
Ing. Peter Indrišek - predseda predstavenstva
Hospodárska 88
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 30.05.2012)
Ing. Peter Indrišek - predseda predstavenstva
Hospodárska 88
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 30.05.2012)
Ing. Igor Ivácek
Robotnícka 194
Továrniky
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Igor Ivácek
Robotnícka 194
Továrniky
  (od: 26.09.1996 do: 25.05.1997)
Ing. Igor Ivácek - predseda
Robotnícka 194
Továrniky
  (od: 26.05.1997 do: 17.09.1998)
Ing. Igor Ivácek
Okružná 177/7
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 19.09.2012)
Ing. Igor Ivácek - člen
Okružná 177/7
Tovarníky
  (od: 18.09.1998 do: 25.06.2002)
Ing. Igor Ivácek - člen
Okružná 177/7
Tovarníky
Vznik funkcie: 26.05.1995
  (od: 26.06.2002 do: 14.06.2011)
Ing. Igor Ivácek - člen
Okružná 177/7
Tovarníky
Vznik funkcie: 26.05.1995 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 14.06.2011)
Ing. Igor Ivácek - člen
Okružná 177/7
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 20.09.2012 do: 31.08.2015)
Ing. Igor Ivácek - člen
Okružná 177/7
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2015
  (od: 01.09.2015 do: 31.08.2015)
Ing. Igor Ivácek - člen predstavenstva
Okružná 177/7
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 30.05.2012)
Ing. Igor Ivácek - člen predstavenstva
Okružná 177/7
Tovarníky 955 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 30.05.2012)
Bc. Juraj Kecera - člen
Partizánska 798/13
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.09.2016
  (od: 22.09.2016 do: 28.02.2018)
Bc. Juraj Kecera - člen
Partizánska 798/13
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 09.09.2016 Skončenie funkcie: 08.02.2018
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Ing. Igor Kováč , PhD. - člen
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 01.08.2015
  (od: 01.09.2015 do: 28.02.2018)
Ing. Igor Kováč , PhD. - člen
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
Vznik funkcie: 01.08.2015 Skončenie funkcie: 08.02.2018
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Ing. Teodor Lysák - predseda
Tematínska 6
Bratislava
  (od: 18.09.1998 do: 25.06.2002)
Ing. Ivan Majerčák
Prešovská 30
Bratislava
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
Ing. Vojtech Meluš - člen
Lesná 111/10
Krnča
  (od: 10.09.2001 do: 25.06.2002)
Ing. Vojtech Meluš - predseda
Lesná 111/10
Krnča
Vznik funkcie: 11.12.2001
  (od: 26.06.2002 do: 28.06.2006)
Ing. Vojtech Meluš - predseda
Lesná 111/10
Krnča
Vznik funkcie: 11.12.2001 Skončenie funkcie: 01.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 28.06.2006)
Ing. Miloš Mrázik
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 19.09.2012)
Ing. Miloš Mrázik - člen
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 23.05.2007 do: 14.06.2011)
Ing. Miloš Mrázik - člen
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 14.06.2011)
Ing. Miloš Mrázik - člen
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 20.09.2012 do: 28.04.2014)
Ing. Miloš Mrázik - člen
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 29.04.2014 do: 21.09.2016)
Ing. Miloš Mrázik - člen
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 08.09.2016
  (od: 22.09.2016 do: 21.09.2016)
Ing. Miloš Mrázik - člen predstavenstva
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 15.06.2011 do: 30.05.2012)
Ing. Miloš Mrázik - člen predstavenstva
Malá Okružná 933/26
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 26.05.2011 Skončenie funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 30.05.2012)
Ing. Maroš Nagy - člen
175
Rožňavské Bystré 049 31
Vznik funkcie: 01.06.2006
  (od: 29.06.2006 do: 22.05.2007)
Ing. Maroš Nagy - člen
175
Rožňavské Bystré 049 31
Vznik funkcie: 01.06.2006 Skončenie funkcie: 17.04.2007
  (od: 23.05.2007 do: 22.05.2007)
Ing. Róbert Naumov
Streďanská 2731/32
Topoľčany
  (od: 26.09.1996 do: 25.05.1997)
Ing. Róbert Naumov - člen
Streďanská 2731/32
Topoľčany
  (od: 26.05.1997 do: 11.08.1997)
Ing. Marián Nedas - člen
Malá Okružná 959/66
Partizánske
  (od: 12.08.1997 do: 17.09.1998)
Ing. Peter Ondro
Jurkovičova 2362
Topoľčany
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Peter Ondro
Jurkovičova 2362/2
Topoľčany
  (od: 28.04.1992 do: 10.04.1994)
Ing. Peter Ondro - člen
Jurkovičova 2362
Topoľčany
  (od: 26.05.1997 do: 17.09.1998)
Ing. Peter Ondro - predseda predstavenstva
Jurkovičova 2362
Topoľčany
  (od: 26.09.1996 do: 25.05.1997)
Ing. Eva Ondrová - člen
Stummerova 40
Topoľčany
  (od: 18.09.1998 do: 09.09.2001)
Peter Pršanec - člen predstavenstva
Písecká 748/2
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 09.02.2018 Skončenie funkcie: 13.07.2018
  (od: 14.08.2018 do: 13.08.2018)
Peter Pršanec - člen predstavenstva
Písecká 748/2
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 09.02.2018
  (od: 01.03.2018 do: 13.08.2018)
Ing. Alexander František Zvrškovec
Västra Granholmen
Vaxholm
Švédsko
  (od: 11.04.1994 do: 06.11.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 14.08.2018)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 26.09.1996 do: 13.08.2018)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.04.1992 do: 25.09.1996)
Základné imanie: 
4 601 022 EUR
  (od: 01.01.2009)
138 585 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 31.12.2008)
Akcie: 
Počet: 138585
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v súlade so stanovami spoločnosti.
  (od: 03.02.2015)
Počet: 138585
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 02.02.2015)
Počet: 138585
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 31.12.2008)
Počet: 138585
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.05.1995 do: 06.11.1995)
Počet: 134427
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.10.1993 do: 17.05.1995)
Počet: 4158
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.10.1993 do: 17.05.1995)
Počet: 134427
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
Počet: 4158
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 27.4.2018
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.04.2018, č.k. 27K/3/2018 – 208, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2018 a vykonateľnosť dňa 27.04.2018, súd: a) vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – spoločnosť ELEKTROKARBON a. s., b) začal hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, c) ustanovil do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.
  (od: 21.08.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Mostná 13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 27.04.2018
  (od: 21.08.2018)
Dozorná rada: 
Miloš Bača
J. Matušku 2250/18
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.04.2011
  (od: 15.06.2011 do: 20.05.2016)
Miloš Bača
J. Matušku 2250/18
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 28.04.2011 Skončenie funkcie: 28.04.2016
  (od: 21.05.2016 do: 20.05.2016)
Ing. Karol Bača
Ľ. Fullu č. 2517
Topoľčany
  (od: 12.10.1993 do: 06.11.1995)
Dr. Martin Blaškovič
Hlaváčikova 41
Bratislava
  (od: 05.04.2001 do: 25.06.2002)
Ing. Ján Bokroš
Jana Osobu č. 14
Bratislava
  (od: 12.10.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Alica Dostálová
Panská 6
Bratislava
  (od: 12.10.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Juraj Fukatsch
Príkopova 2
Bratislava
  (od: 11.04.1994 do: 06.11.1995)
Ing. Marián Gál
Jesenského 2296
Topoľčany
  (od: 11.04.1994 do: 06.11.1995)
Ing. Marián Gál
Jesenského 2296
Topoľčany
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Jozef Guláš
Gagarinova 2311
Topoľčany
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
Ing. Dana Haľamová
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 26.09.1996 do: 04.04.2001)
Ing. Dana Haľamová
Kaštieľska 1A
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 22.07.2015 do: 13.04.2018)
Ing. Dana Haľamová
Kaštieľska 1A
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 23.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc.
Klenova 5
Bratislava
  (od: 12.10.1993 do: 10.04.1994)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc.
Kĺzavá 10905/5A
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 24.06.2005
  (od: 10.12.2005 do: 21.03.2007)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc.
Kĺzavá 10905/5A
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 24.06.2005 Skončenie funkcie: 15.02.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Dr.Ing. Michal Hirjak - predseda
Kĺzavá 10905/5A
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 22.03.2007 do: 10.01.2008)
Dr.Ing. Michal Hirjak - predseda
Kĺzavá 10905/5A
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 29.06.2007
  (od: 11.01.2008 do: 10.01.2008)
Dr. Eduard Horváth
Jasovská 17
Bratislava
  (od: 26.09.1996 do: 04.04.2001)
Silvester Hrnko
Clementisova 1981
Topoľčany
  (od: 26.09.1996 do: 28.06.2006)
Silvester Hrnko
Clementisova 1981
Topoľčany
Skončenie funkcie: 21.03.2006
  (od: 29.06.2006 do: 28.06.2006)
Ing. Igor Jakubík - predseda
Stredňanská 2731/28
Topoľčany
  (od: 28.04.1992 do: 11.10.1993)
Igor Laššo
P.O.Hviezdoslava 2330
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 29.06.2006 do: 14.06.2011)
Igor Laššo
P.O.Hviezdoslava 2330
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 05.04.2011
  (od: 15.06.2011 do: 14.06.2011)
Ing. Teodor Lysák - predseda
Tematínska 6
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2001
  (od: 26.06.2002 do: 09.12.2005)
Ing. Teodor Lysák - predseda
Tematínska 6
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2001 Skončenie funkcie: 23.06.2005
  (od: 10.12.2005 do: 09.12.2005)
Ing. Peter Ondro
D. Jurkoviča 2362
Topoľčany
  (od: 05.04.2001 do: 25.06.2002)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská č. 2
Košice
  (od: 12.10.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934/7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 29.06.2007
  (od: 11.01.2008 do: 30.05.2012)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934/7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 29.06.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 30.05.2012)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934/7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 11.07.2017)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934/7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 04.05.2017
  (od: 12.07.2017 do: 11.07.2017)
Marta Tkáčová
Veltlínska 5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 22.06.2017
  (od: 12.07.2017 do: 13.04.2018)
Marta Tkáčová
Veltlínska 5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 22.06.2017 Skončenie funkcie: 23.03.2018
  (od: 14.04.2018 do: 13.04.2018)
Ing. Jozef Vančo
351
Bojná
  (od: 12.10.1993 do: 10.04.1994)
Ing. Jozef Vančo
351
Bojná 995 61
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Ivona Vavrová
Klementisova 19
Trnava
  (od: 07.11.1995 do: 25.09.1996)
Ing. Ivona Vavrová
Fláviovská 1140/16
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 21.07.2015)
Ing. Ivona Vavrová
Fláviovská 1140/16
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 04.05.2012 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 22.07.2015 do: 21.07.2015)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2001
  (od: 26.06.2002 do: 09.12.2005)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 12.12.2001 Skončenie funkcie: 20.07.2005
  (od: 10.12.2005 do: 09.12.2005)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 22.03.2007 do: 30.05.2012)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 04.05.2012
  (od: 31.05.2012 do: 30.05.2012)
Ing. Ivona Vavrová - predseda
Jasovská 9
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 21.07.2005
  (od: 10.12.2005 do: 21.03.2007)
Ing. Ivona Vavrová - predseda
Jasovská 9
Bratislava 800 00
Vznik funkcie: 21.07.2005 Skončenie funkcie: 15.02.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Doc. Karol Zalai
Višňova 9
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 10.04.1994)
Ing. Silvia Svoradová
176
Hrušovany 956 13
Vznik funkcie: 09.05.2016 Skončenie funkcie: 13.07.2018
  (od: 14.08.2018 do: 13.08.2018)
Ing. Silvia Svoradová
176
Hrušovany 956 13
Vznik funkcie: 09.05.2016
  (od: 21.05.2016 do: 13.08.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakľadateľskou listinou FNM SR zo dňa 22.04.1992 podľa ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. l zák.č. 92/1991 Zb. v podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, a § l2 ods.l písm. a/ zák.č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a FNM SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg.č. 242/92. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia dňa 17.12.1992. Stary spis: Sa 305
  (od: 18.05.1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.06.1993, a dňa 03.06.1994 a 26.05.1995 schválili zmenu stanov. Stary spis: Sa 305
  (od: 07.11.1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.02.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 109/96, NZ 90/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 305
  (od: 26.09.1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.1998 (not. záp. č. N 480/98, NZ 499/98).
  (od: 05.04.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.06.2001.
  (od: 26.06.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019
Dátum výpisu:  19.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR