Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3774/B

Obchodné meno: 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  (od: 01.01.2006)
Sídlo: 
Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava 833 48
  (od: 01.01.2006)
IČO: 
35 971 126
  (od: 01.01.2006)
Deň zápisu: 
01.01.2006
  (od: 01.01.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2006)
Predmet činnosti: 
poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, najmä diagnostika, liečba a dispenzarizácia vrodených a získaných chorôb srdca, komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika a liečba srdcových ochorení, vrátane kardiochirurgického programu, programu intervenčnej kardiológie a intervenčnej arytmológie
  (od: 01.01.2006)
poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti chorým s ochoreniami periférneho cievneho systému, najmä diagnostika, liečba, dispenzarizácia, konziliárna, poradenská, posudková a znalecká činnosť u pacientov s liečiteľnými chorobami periférneho cievneho systému
  (od: 01.01.2006)
spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve, organizácia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
  (od: 01.01.2006)
komplexná ambulantná a ústavná starostlivosť o dospelých pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca, veľkých ciev a periférneho cievneho systému
  (od: 01.01.2006)
komplexné riešenie kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike, zabezpečovanie výučbovej základne zdravotníckych pracovníkov v rámci ďalšieho vzdelávania a špecializovaných medicínskych odborov
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod )
  (od: 01.01.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod )
  (od: 01.01.2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsaho voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti získavania, analyzovania a spracovania vedeckých verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
organizovanie odborných konferencií, sympózií a kongresov
  (od: 01.01.2006)
organizovanie kurzov a vzdelávacích školení
  (od: 01.01.2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 01.01.2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.01.2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.01.2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby
  (od: 01.01.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
marketing
  (od: 01.01.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsau voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
doprava do zdravotníckeho zariadenia, alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 01.01.2006)
osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich inej osobe než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 01.01.2006)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 01.01.2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov
  (od: 15.12.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 01.01.2006)
pohostinská činnosť
  (od: 01.01.2006)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  (od: 11.01.2006)
prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti - zariadenia biomedicínskeho výskumu v odboroch vnútorné lekárstvo a kardiológia
  (od: 15.12.2006)
Výskumná činnosť - biomedicínsky výskum v odboroch: angiológia, angiochirurgia, cievna chirurgia, funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfuzológia, kardiológia, kardiochirurgia, klinická biochémia, rádiológia, vnútorné lekárstvo, anesteziológia a intenzívna medicína
  (od: 10.02.2016)
Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch: vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, gastroenterológia, pediatrická kardiológia, anesteziológia a intenzívna medicína, angiológia, arytmológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfúziológia, kardiológia, kardiochirurgia, klinická psychológia, neurológia, nefrológia, cievna chirurgia
  (od: 10.02.2016)
Ústavná zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatrická kardiológia, arytmia a koronárna starostlivosť, pediatrická anesteziológia, pediatrická intenzívna medicína, anesteziológia a intenzívna medicína, angiológia, arytmia a koronárna starostlivosť, cievna chirurgia (vrátane JIS cievnej chirurgie), kardiológia, kardiochirurgia (vrátane JIS kardiochirurgie), perfúziológia, transplantácia, neurológia (vrátane JIS neurológia), pediatrická kardiológia (vrátane JIS kardiologická), kardiochirurgia (vrátane JIS kardiochirurgická)
  (od: 10.02.2016)
Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfuzológia, kardiologické vyšetrovacie metódy, klinická biochémia, pediatrická pneumológia, rádiológia, centrálna sterilizácia, intervenčná rádiológia, kardiológia, špeciálna rádiológia, kardiologické vyšetrovacie metódy, funkčná diagnostika, klinická biochémia, pediatrická pneumológia a ftizeológia, pediatrická rádiológia
  (od: 10.02.2016)
Stacionár v odbore nefrológia
  (od: 10.02.2016)
Pracovná zdravotná služba
  (od: 10.02.2016)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  (od: 16.04.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2006)
MUDr. Viera Illíková
Pod Zečákom 16
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 13.07.2019)
Ing. Mongi Msolly , MBA - predseda predstavenstva
Koprivnická 3401/9D
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 20.01.2021)
Doc. MUDr. Juraj Maďarič , PhD., MPH - podpredseda predstavenstva
Muškátová 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 20.01.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 20.01.2021)
Základné imanie: 
94 267 129,475956 EUR Rozsah splatenia: 94 267 129,475956 EUR
  (od: 10.02.2016)
Akcie: 
Počet: 2242342
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193918 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/ 2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov na základe zmluvy, ktorej súčasťou musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Podmienkou platného prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní. Prevod akcií sa riadi predpismi o prevode majetku štátu na iné osoby ( zákon č. 92/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov )
  (od: 10.02.2016)
Počet: 601061
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 10.02.2016)
Akcionár: 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej rebubliky
Limbova 2
Bratislava 800 00
  (od: 01.01.2006)
Dozorná rada: 
PhDr. Mária Rajčoková
Iľjušinova 1042/12
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2016
  (od: 15.06.2016)
prof. MUDr. Róbert Hatala , CSc.
Čajkovského 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 20.07.2018
  (od: 10.08.2018)
MUDr. Tibor Malacký
Rozvodná 13
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 15.02.2019)
MUDr. Rastislav Cikrai
Jánošíkova 2595/94
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 29.07.2020)
MUDr. Matej Ondrušek
Mandľovníková 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 20.01.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená dňa 01. 11. 2005 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 260/ 2005, NZ 51642/ 2005, NCRIs 50967/ 2005 v znení jej dodatku zo dňa 05. 12. 2005 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 310/ 2005, NZ 59772/ 2005, NCRIs 59282/ 2005.
  (od: 01.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2007 - zmena v predstavenstve spoločnosti.
  (od: 13.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.05.2009.
  (od: 19.11.2009)
Notárska zápisnica N 506/2009, Nz 54861/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania, rozšírenie predmetu činnosti.
  (od: 05.01.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2010, Nz 23557/2010, NCRls 23913/2010 zo dňa 30.06.2010.
  (od: 15.07.2010)
Notárska zápisnica č. N 134/2011, Nz 11809/2011, NCRls 12137/2011 zo dňa 01.04.2011. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.04.2011.
  (od: 04.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2014.
  (od: 08.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (od: 13.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2016
  (od: 15.06.2016)
Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia spoločnosti vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 08.07.2017
  (od: 31.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2017.
  (od: 14.11.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.7.2018.
  (od: 10.08.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.01.2021
Dátum výpisu:  23.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR