Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10407/R

Obchodné meno: 
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s
  (od: 14.04.2011 do: 31.08.2014)
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s v reštrukturalizácii
  (od: 28.12.2010 do: 13.04.2011)
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s
  (od: 06.01.2006 do: 27.12.2010)
Sídlo: 
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
IČO: 
36 350 583
  (od: 06.01.2006)
Deň zápisu: 
06.01.2006
  (od: 06.01.2006)
Deň výmazu: 
01.09.2014
  (od: 01.09.2014)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., zo dňa 20.08.2014 o schválení zrušenia spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Letecké opravovne Trenčín, a.s.
  (od: 01.09.2014)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 06.01.2006)
Predmet činnosti: 
vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
vývoj, výroba, nákup, predaj a preprava streliva
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
cestná nákladná doprava
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (od: 06.01.2006 do: 21.06.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane manageringu a marketingu
  (od: 06.01.2006 do: 21.06.2006)
výroba náhradných dielov na automobilovú a tankovú techniku
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
vývoj, výroba a opravy motorových vozidiel
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení, strojov a prístrojov
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
predaj tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu do 8 miest
  (od: 06.01.2006 do: 21.06.2006)
vývoj, výroba a opravy automobilových nadstavieb, prívesov, návesov a kontajnerov
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
výroba a oprava kontajnerov rady ISO
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 22.06.2006 do: 04.04.2013)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
technické testovanie a analýzy v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
vývoj hardvéru v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
poskytovanie softvéru v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
inštalácia a správa počítačových sietí v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
sprostredkovanie informácií vo vede a technike v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
vedecko-technické služby v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
edičná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
obchodovanie s tovarom a službami v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
organizovanie seminárov a školení v oblasti zvyšovania kvalifikácie v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
výskum a vývoj z hľadiska zákona o vede a technike
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
výroba, rozvod a predaj tepla
  (od: 01.07.2009 do: 04.04.2013)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 15.03.2007 do: 04.04.2013)
opravy karosérií
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
zámočníctvo
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
kovoobrábanie
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
čalúnické práce
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
konštrukčná činnosť v strojárstve a automobilovom priemysle
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
výroba nástrojov pre strojárenskú výrobu
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
lakovnícke práce
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
stolárstvo
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
vykonávanie opravy, výroby a ostatných služieb poskytovaných v súvislosti s vojenským materiálom na základe zmluvných vzťahov prednostne na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
managering a marketing
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
výroba náhradných dielov pre vojenskú techniku
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
výroba náhradných dielov pre automobilový priemysel s výnimkou dielov podliehajúcich samostatnému typovému schváleniu
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
konštrukčná činnosť v strojárstve
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
výroba nástrojov pre strojárenskú výrobu
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
vývoj, výroba, úprava, opravy, ničenie, znehodnocovanie, preprava a požičiavanie zbraní a streliva (vojenská technika)
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
výroba a oprava kontajnerov rady ISO (mimo dráhových)
  (od: 22.06.2006 do: 31.08.2014)
vývoj a výroba zbraní a streliva
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
nákup, predaj, penájom alebo úschova zbraní a streliva
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
preprava zbraní a streliva
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektirckých
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
výroba, montáž a údržba elektrických zariadení
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
výroba a opravy strojov a prístrojov
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
maliarske, natieračské a lakýrnicke práce
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
vývoj, výroba a oprava špeciálnych zástavieb do osobných, úžitkových a nákladných motorových vozidiel
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
vývoj, výroba a oprava automobilových nadstavieb
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
vývoj, výroba a oprava elektronických zariadení a modulov
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L-45-005/SK z 30.01.2004
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
verejné obstarávanie
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
nástrojárstvo
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3
  (od: 05.04.2013 do: 31.08.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
Mgr. Marián Andraščík - člen
Priehradná 24B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 06.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 20.04.2006)
Mgr. Marián Andraščík - člen
Priehradná 24B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 06.01.2006 Skončenie funkcie: 01.02.2006
  (od: 21.04.2006 do: 20.04.2006)
Ing. Pavol Blažej
Kyrmezera 1093/6
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 30.01.2009 do: 28.05.2012)
Ing. Pavol Blažej
Kyrmezera 1093/6
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 01.01.2009 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Ludovít Fridrich - predseda predstavenstva
Nešporova 15
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 04.09.2013)
Ing. Ludovít Fridrich - predseda predstavenstva
Nešporova 15
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 26.08.2013
  (od: 05.09.2013 do: 04.09.2013)
Ing. Juraj Kodčík - člen
Družstevná 283/2
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.04.2006
  (od: 21.04.2006 do: 14.03.2007)
Ing. Juraj Kodčík - člen
Družstevná 283/2
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.04.2006 Skončenie funkcie: 01.03.2007
  (od: 15.03.2007 do: 14.03.2007)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 06.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 20.04.2006)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 06.01.2006 Skončenie funkcie: 01.02.2006
  (od: 21.04.2006 do: 20.04.2006)
Ing. Milan Mutala - predseda
Bratislavská 1764/34
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 25.05.2007
  (od: 12.06.2007 do: 29.01.2009)
Ing. Milan Mutala - predseda
Bratislavská 1764/34
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 25.05.2007 Skončenie funkcie: 18.12.2008
  (od: 30.01.2009 do: 29.01.2009)
Vlastimil Podlucký - predseda
259
Kotešová 013 61
Vznik funkcie: 06.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 11.06.2007)
Vlastimil Podlucký - predseda
259
Kotešová 013 61
Vznik funkcie: 06.01.2006 Skončenie funkcie: 25.05.2007
  (od: 12.06.2007 do: 11.06.2007)
Ing. František Vlkovič - predseda predstavenstva
J. Kráľa 730/23
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 18.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 12.04.2013)
Ing. František Vlkovič - predseda predstavenstva
J. Kráľa 730/23
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 18.05.2012 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 13.04.2013 do: 12.04.2013)
Ing. Milan Sokol - predseda predstavenstva
Ružová 43
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.08.2013
  (od: 05.09.2013 do: 31.08.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 15.03.2007 do: 31.08.2014)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 06.01.2006 do: 14.03.2007)
Základné imanie: 
9 752 619,84 EUR Rozsah splatenia: 9 752 619,84 EUR
  (od: 07.07.2010 do: 31.08.2014)
9 218 619,84 EUR Rozsah splatenia: 9 218 619,84 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 06.07.2010)
277 720 000 Sk Rozsah splatenia: 277 720 000 Sk
  (od: 15.01.2008 do: 29.01.2009)
257 720 000 Sk Rozsah splatenia: 257 720 000 Sk
  (od: 06.01.2006 do: 14.01.2008)
Akcie: 
Počet: 720
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 31.08.2014)
Počet: 277
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 31.08.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 534 000 EUR
  (od: 07.07.2010 do: 31.08.2014)
Počet: 720
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.01.2006 do: 29.01.2009)
Počet: 277
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 15.01.2008 do: 29.01.2009)
Počet: 257
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 06.01.2006 do: 14.01.2008)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (od: 06.01.2006 do: 31.08.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Búry
Záhrbská 10
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 06.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 20.03.2007)
Ing. Jozef Búry
Záhrbská 10
Nová Baňa 968 01
Vznik funkcie: 06.01.2006 Skončenie funkcie: 01.03.2007
  (od: 21.03.2007 do: 20.03.2007)
Ing. Peter Cvíčela
Ľ. Fullu 27
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.12.2008
  (od: 30.01.2009 do: 11.02.2011)
Ing. Peter Cvíčela
Ľ. Fullu 27
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 18.12.2008 Skončenie funkcie: 10.01.2011
  (od: 12.02.2011 do: 11.02.2011)
Mgr. Jana Halásová
Seleziánska 50
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 18.12.2008
  (od: 30.01.2009 do: 21.09.2010)
Mgr. Jana Halásová
Seleziánska 50
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 18.12.2008 Skončenie funkcie: 19.08.2010
  (od: 22.09.2010 do: 21.09.2010)
Ing. Ján Koritko
Osvienčinska 1718/2
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 20.03.2007)
Ing. Ján Koritko
Osvienčinska 1718/2
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 06.01.2006 Skončenie funkcie: 01.03.2007
  (od: 21.03.2007 do: 20.03.2007)
Mgr. Mário Körmendy
Alexandra Rudnaya 2358/89
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.01.2006
  (od: 06.01.2006 do: 09.03.2006)
Mgr. Mário Körmendy
Alexandra Rudnaya 2358/89
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 06.01.2006 Skončenie funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Marek Nemček
Spojná 7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 21.03.2007 do: 26.03.2007)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 27.03.2007 do: 20.11.2008)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 21.10.2008
  (od: 21.11.2008 do: 20.11.2008)
Mgr. Zuzana Nemetzová
Vojanská 2541/11
Sereď 926 00
Vznik funkcie: 21.10.2008
  (od: 21.11.2008 do: 29.01.2009)
Mgr. Zuzana Nemetzová
Vojanská 2541/11
Sereď 926 00
Vznik funkcie: 21.10.2008 Skončenie funkcie: 18.12.2008
  (od: 30.01.2009 do: 29.01.2009)
Štefan Šebesta
Lermontovova 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 19.11.2007
  (od: 06.06.2008 do: 05.06.2008)
Ing. Štefan Šebesta
Lermontovova 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 21.03.2007 do: 05.06.2008)
Ing. Daniel Šmigura
Zábreh 1541/83
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 06.03.2008
  (od: 06.06.2008 do: 04.11.2010)
Ing. Daniel Šmigura
Zábreh 1541/83
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 06.03.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 05.11.2010 do: 04.11.2010)
Ing. Marianna Žuchová
Beckovská 1188/27
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 10.03.2006 do: 31.08.2014)
Ing. Jozef Kardoš
Rajecká 32
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.12.2008 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Igor Bendík
Karloveská 411/25
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.01.2011 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 28.05.2012)
Ing. Igor Bendík
Karloveská 411/25
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 10.01.2011
  (od: 12.02.2011 do: 28.05.2012)
Ing. Jozef Kardoš
Rajecká 32
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.12.2008
  (od: 30.01.2009 do: 28.05.2012)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 18.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 31.08.2014)
JUDr. Daniel Lukáč
Drieňová M/1
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 18.05.2012
  (od: 29.05.2012 do: 31.08.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2009 do: 31.08.2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.09.2014)
Právny nástupca: 
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Legionárska 160
Trenčín 911 04
  (od: 01.09.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
LOBB Banská Bystrica, a. s.
Sládkovičova 29
Banská Bystrica 974 03
  (od: 01.07.2009)
Vojenský technický ústav, a. s.
kpt. Nálepku
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 01.07.2009)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 9.9.2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/4/2010-1156 zo dňa 31.08.2010 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 09.09.2010.
  (od: 14.04.2011)
Povolenie konania: 9.9.2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/4/2010-1156 zo dňa 31.08.2010 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 09.09.2010.
  (od: 28.12.2010 do: 13.04.2011)
Reštrukturalizačný správca: 
Ing. Katarína Roderová
I.Olbrachta 900/6
Trenčín 911 01
Značka: S1369
Vznik funkcie: 09.09.2010 Skončenie funkcie: 11.03.2011
  (od: 14.04.2011)
Ing. Katarína Roderová
I.Olbrachta 900/6
Trenčín 911 01
Značka: S1369
Vznik funkcie: 09.09.2010
  (od: 28.12.2010 do: 13.04.2011)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 11.3.2011
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/4/2010-1377 zo dňa 4.3.2011 potvrdil reštrukturalizačný plán a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca Ing. Katarína Roderová, I.Olbrachta 900/6, Trenčín.
  (od: 14.04.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2021
Dátum výpisu:  19.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR