Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  34/S

Obchodné meno: 
Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii", "v konkurze"
  (od: 23.04.2014)
Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"
  (od: 04.10.2006 do: 22.04.2014)
Investičný fond Psips a.s.
  (od: 20.04.1993 do: 03.10.2006)
Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť, a.s.
  (od: 31.12.1991 do: 19.04.1993)
Sídlo: 
Rudlovská cesta 85
Banská Bystrica 974 01
  (od: 20.04.1993)
Gliderova 12
Banská Bystrica 974 01
  (od: 31.12.1991 do: 19.04.1993)
IČO: 
30 230 217
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
30.12.1991
  (od: 31.12.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolektívneho investovania
  (od: 28.06.1993)
investovanie a reinvestovanie prostriedkov kúpou cenných papierov, nemovitostí, movitých vecí, pozemkov, budov a umeleckých diel a ich ukladanie na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve a na osobitné účty v banke
  (od: 28.06.1993)
kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach
  (od: 28.06.1993)
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté do majiteľov investičných kupónov
  (od: 31.12.1991 do: 27.06.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.12.1991)
Ing. Miroslav Nakládal - predseda
Javornícka 12
Banská Bystrica
  (od: 06.12.2016)
Ing. Ivo Stražovec - podpredseda
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (od: 29.06.2017)
Ing. Jozef Šalma - podpredseda
Sitnianska 21
Banská Bystrica
  (od: 06.12.2016)
Ing. Vladislav Jaroš - podpredseda
Šrobárova 50
Poprad
  (od: 31.12.1991 do: 19.04.1993)
Ing. Miroslav Nakládal - predseda
Javornícka 12
Banská Bystrica
  (od: 31.12.1991 do: 05.12.2016)
Ing. Ivo Strážovec - podpredseda
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (od: 31.12.1991 do: 05.12.2016)
Ing. Jozef Šalma - podpredseda
Sitnianska 21
Banská Bystrica
  (od: 20.04.1993 do: 05.12.2016)
Ing. Ivo Strážovec - podpredseda
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (od: 06.12.2016 do: 28.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen predstavenstva,každý samostatne.
  (od: 31.12.1991)
Prokúra: 
Ing. Ivan Bošela , CSc.
A. Matušku 11
Prešov
  (od: 08.12.1994 do: 06.02.2007)
Ing. Ivan Bošela , CSc.
A. Matušku 11
Prešov
Skončenie funkcie: 16.03.1995
  (od: 07.02.2007 do: 06.02.2007)
Základné imanie: 
3 760 826 000 Sk
  (od: 15.02.1994)
1 100 000 Sk
  (od: 20.04.1993 do: 14.02.1994)
100 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 19.04.1993)
Akcie: 
Počet: 3760826
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.02.1994)
Počet: 1
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 100 000 Sk
  (od: 20.04.1993 do: 14.02.1994)
Počet: 1
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 19.04.1993)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 30.7.2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1 K 6/2013 - 149 zo dňa 04. 07. 2013, právoplatným dňa 30. 07. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Investičný fond Psips a.s. " v konkurze", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984 01 Lučenec.
  (od: 23.04.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14.4.2000
  (od: 19.04.2000 do: 22.04.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Ladislav Kokavec
J. Vargu 16
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.07.2013
  (od: 23.04.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Jela Faltányová - člen
Sládkovičova 68
Banská Bystrica
  (od: 07.07.1993)
Ing. Zdenka Slivková - predseda
Švermova 16
Banská Bystrica
  (od: 20.04.1993)
PaeDr. Svätopluk Polach - člen
Sokolovská 2419
Kroměříž
Česká republika
  (od: 20.04.1993)
Hana Bosáková - člen
Náměstí míru 1205
Kroměříž
Česká republika
  (od: 20.04.1993 do: 06.07.1993)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 4.2.2000
Na valnom zhromaždení konanom dňa 04.02.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.
  (od: 04.10.2006)
 Likvidátor:
Ing. Jozef Šalma
Prešovská 2402/25
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 16.08.2007
  (od: 17.10.2007)
 Likvidátor:
Ing. Vladimír Holub
Slnečná 16
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.02.2000
  (od: 04.10.2006 do: 19.06.2007)
 Likvidátor:
Ing. Vladimír Holub
Slnečná 16
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 04.02.2000 Skončenie funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 19.06.2007)
 Likvidátor:
Ing. Miloš Surovič
Palárikova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 18.05.2007
  (od: 20.06.2007 do: 16.10.2007)
 Likvidátor:
Ing. Miloš Surovič
Palárikova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 18.05.2007 Skončenie funkcie: 16.08.2007
  (od: 17.10.2007 do: 16.10.2007)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne likvidátor spoločnosti.
  (od: 04.10.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť založená zakladateľským plánom zo dňa 30.12.1991 a schválením stanov v zmysle § 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 180
  (od: 31.12.1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 20.04.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 30.9.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.02.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.1.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.11.1994)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14.4.2000, č.k. 51 - 24 K 83/00 bol vyhlásený konkurz na majetok Investičný fond Psips a.s., Rudlovská cesta 85, Banská Bystrica, IČO: 30 230 217. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: JUDr. Miroslav Háber, advokát, s miestom podnikania Zvolen, Trhová 1.
  (od: 19.04.2000)
Opatrením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.9.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.9.2004 bola ustanovená osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová, r.č. 506120/106, Levočská 2, 010 01 Žilina.
  (od: 08.02.2007)
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6 M Obdo 4/2005 zo dňa 22.02.2006 zrušil opatrenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 83/00-1049 zo dňa 16.09.2004, ktorým bola do funkcie vymenovaná osobitná správkyňa konkurznej podstaty Ing. Oliva Naništová.
  (od: 12.07.2007)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 1.6.2012
  (od: 23.08.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2018
Dátum výpisu:  22.09.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR