Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sr Vložka číslo:  623/B

Obchodné meno: 
Shopping Palace Bratislava, v.o.s. v likvidácii
  (od: 28.04.2020 do: 18.11.2020)
Shopping Palace Bratislava, v.o.s.
  (od: 27.04.2006 do: 27.04.2020)
Sídlo: 
Cintorínska 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 24.05.2019 do: 18.11.2020)
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
  (od: 27.04.2006 do: 23.05.2019)
IČO: 
31 370 519
  (od: 27.04.2006)
Deň zápisu: 
18.04.1994
  (od: 27.04.2006)
Deň výmazu: 
19.11.2020
  (od: 19.11.2020)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 19.11.2020)
Právna forma: 
Verejná obchodná spoločnosť
  (od: 27.04.2006)
Predmet činnosti: 
prenájom vlastných nehnuteľností, pričom sú poskytované len základné služby
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Spoločníci: 
Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH
Vordere Zollamtsstrasse 13
Viedeň 1030
Rakúsko
  (od: 27.04.2006 do: 15.08.2019)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Kapitulská 15
Bratislava 811 01
  (od: 27.04.2006 do: 29.04.2008)
Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH
Rothschildplatz 4
Viedeň 1020
Rakúska republika
  (od: 16.08.2019 do: 18.11.2020)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cintorínska 7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
  (od: 30.04.2008 do: 18.11.2020)
Štatutárny orgán: 
spoločník
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
M.A.I.L Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cintorínska 7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 11.09.2010 do: 16.07.2020)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 29.03.2008 do: 29.04.2008)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 30.04.2008 do: 08.12.2008)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 09.12.2008 do: 09.03.2010)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 10.03.2010 do: 10.09.2010)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Kapitulská 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 27.04.2006 do: 27.11.2006)
M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Kapitulská 15
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 28.11.2006 do: 28.03.2008)
M.A.I.L Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o.
Cintorínska 7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 17.07.2020 do: 18.11.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná spoločník samostatne.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Prokúra: 
Mag. Johann Karl Griesmayr
Dammstraße 10/3
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 27.04.2006 do: 28.03.2008)
Mag. Johann Karl Griesmayr
Dammstraße 10/3
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 07.03.2008
  (od: 29.03.2008 do: 28.03.2008)
Mag. Daniela Havlicek , M.B.L.
Gussriegelstraße 43/14
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.05.2012
  (od: 03.05.2012 do: 09.01.2013)
Mag. Daniela Havlicek , M.B.L.
Gussriegelstraße 43/14
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.05.2012 Skončenie funkcie: 22.11.2012
  (od: 10.01.2013 do: 09.01.2013)
Mag. Markus Kuttner
Schumanngasse 56
Viedeň 1170
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 18.09.2006
  (od: 28.09.2006 do: 27.09.2006)
Mag. Markus Kuttner
Schumanngasse 56
Viedeň 1170
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 27.04.2006 do: 27.09.2006)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne.
  (od: 03.05.2012 do: 09.01.2013)
Za spoločnosť koná prokurista spoločne so štatutárnym orgánom spoločnosti a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti obaja pripoja svoje meno a priezvisko, funkciu v spoločnosti a vlastnoručný podpis.
  (od: 27.04.2006 do: 28.03.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.3.2020
  (od: 28.04.2020)
 Likvidátor:
bnt attorneys-at-law, s. r. o.
Cintorínska 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 01.03.2020
  (od: 28.04.2020)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 28.04.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 11. 1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. tary spis: S.r.o. 13619
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Notárska zápisnica Nz 165/97 spísaná dňa 26.05.1997 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla, zvýšenie základného imania novým vkladom spoločníka a pristúpením ďalšieho spoločníka.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.07.1997, na ktorom bol menovaný ďalší konateľ. Stary spis: S.r.o. 13619
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1997 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 13619
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.1998.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 7.7.1998 a 8.10.1998. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 278/98, Nz 278/98 dňa 8.12.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Notárska zápisnica č. N 191/01, Nz 183/01 zo dňa 16.3.2001
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Notárska zápisnica č. Nz 362/01 zo dňa 22.8.2001.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčená do notárskej zápisnice č. N 933/01, Nz 885/01 dňa 8.11.2001.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 154/2002, Nz 154/2002 zo dňa 31.7.2002, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Shopping Center Rožňavská spol. s r.o., so sídlom Obchodná 43, Bratislava, IČO: 35 746 629, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Na spoločnosť Shopping Center Bratislava, spol. s r.o. prechádzajú všetky práva, záväzky, pohľadávky a to známe i neznáme, celý obchodný majetok zanikajúcej spoločnosti.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2005.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do not. zápisnice N 93/05 Nz 14221/05 dňa 05.04.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou, ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Shopping Center Development, spol. s r.o. IČO: 35745681, ktorá bola zrušená dňa 30.04.2005 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Shopping Center Bratislava, spol. s r.o. IČO: 31370510 preberajúcou dňom 06.05.2005 všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušenej spoločnosti, schválená zmluva o zlúčení spísaná do not. zápisnice N 91/05 Nz 14202/05 dňa 05.04.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2005.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.03.2006, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na verejnú obchodnú spoločnosť.
  (od: 27.04.2006 do: 18.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.06.2013.
  (od: 03.07.2013 do: 18.11.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.08.2015.
  (od: 28.08.2015 do: 18.11.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  28.11.2020
Dátum výpisu:  30.11.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR