Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10331/N

Obchodné meno: 
PENAM SLOVAKIA, a.s.
  (od: 03.03.2006)
Sídlo: 
Štúrova 74/138
Nitra 949 35
  (od: 21.09.2006)
IČO: 
36 283 576
  (od: 03.03.2006)
Deň zápisu: 
03.03.2006
  (od: 03.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.03.2006)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (od: 03.03.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (od: 03.03.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.03.2006)
mlynárstvo
  (od: 03.03.2006)
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín
  (od: 03.03.2006)
marketing
  (od: 03.03.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 03.03.2006)
poradenská činnosť v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
  (od: 03.03.2006)
výroba strojov pre potravinársku výrobu a spracovanie tabaku
  (od: 03.03.2006)
výroba krmív a kŕmnych zmesí
  (od: 03.03.2006)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (od: 24.11.2006)
prieskum trhu v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
  (od: 01.01.2009)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2009)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2010)
poradenská činnosť v oblasti mlynárskej, pekárskej a výpočtovej techniky
  (od: 01.01.2010)
maloobchodný predaj pohonných hmôt - prevádzkovanie čerpacej stanice PHM
  (od: 01.01.2010)
veľkoobchod s obilím a múkou
  (od: 01.01.2010)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (od: 01.01.2010)
reklamná činnosť
  (od: 01.01.2010)
stredné odborné učilištia - praktická výuka
  (od: 01.01.2010)
výroba trvanlivého pečiva
  (od: 01.01.2010)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.01.2010)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.01.2010)
výroba mlynárskych výrobkov
  (od: 01.01.2010)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (od: 01.01.2010)
predaj tovaru z automatov
  (od: 01.01.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.01.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.01.2010)
Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
  (od: 13.03.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2010)
počítačové služby
  (od: 21.09.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vzidla
  (od: 05.04.2014)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 01.01.2018)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (od: 01.01.2018)
leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov,strojných zariadení a technológií
  (od: 01.01.2018)
reklamná a propagačná činnosť a výstavníctvo
  (od: 01.01.2018)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (od: 01.01.2018)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (od: 01.01.2018)
faktoring a forfaiting
  (od: 01.01.2018)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 01.01.2018)
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (od: 01.01.2018)
výroba pekárenských, cukrárenských a cereálnych výrobkov
  (od: 01.01.2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 13.04.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.03.2006)
Peter Živický - podpredseda
Voderady 58
Voderady 919 42
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018)
Ing. Martin Ťapay - člen
Ulica Rudolfa Hanáka 3592/11
Nitra - Chrenová 949 01
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018)
Ing. Vladislav Baričák - člen
Šteberlova 5852/53
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018)
Ing. Marián Chovan - člen predstavenstva
Horná Poruba 391
Horná Poruba 018 35
Vznik funkcie: 01.09.2019
  (od: 17.10.2019)
Ing. Jaroslav Kurčík - predseda
K oboře 898
Praha 4 - Šeberov 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
  (od: 17.10.2019)
Základné imanie: 
7 800 000 EUR Rozsah splatenia: 7 800 000 EUR
  (od: 17.12.2020)
Akcie: 
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 800 000 EUR
  (od: 11.11.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 000 EUR
  (od: 17.12.2020)
Akcionár: 
PENAM, a.s.
Cejl 38
Brno 602 00
Česká republika
  (od: 03.03.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Martina Polónyová - člen
Výstavná 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.06.2017
  (od: 08.07.2017)
Ing. Stanislav Alt
Havelkova 788/13
Loštice 789 83
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018)
Mgr. Georgios Koulisianis , MBA
Pod Horkou 503/9
Brno 635 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená dňa 01. 03. 2006 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 969/2006, NZ 7805/2006, NCRIs 7783/ 2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 03.03.2006)
Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576 zo dňa 24.10.2006 sa spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. zlučuje so spoločnosťou TERO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 34 112 880, so spoločnosťou Pekáreň Novohrad, spol. s.r.o. , so sídlom Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36 627 470 a so spoločnosťou DANIPEK, spol. s.r.o., so sídlom B.S.Timravy 1, 17 639 085 Trnava, IČO: 17 639 085. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 5357/2006; Nz 41721/2006, NCRIs 41530/2006 zo dňa 24.10.2006. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. : 10331/N sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.11.2006.
  (od: 01.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.06.2008 o zlúčení obchodnej spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N so spoločnosťou Zvolenská veľkopekáreň, a.s., so sídlom Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 633 323, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 288/S. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 4437/2008, Nz 26673/2008, NCRIs 26391/2008 zo dňa 23.06.2008 sa obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Zvolenská veľkopekáreň, a.s., so sídlom Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 633 323, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 288/S. Zanikajúca spoločnosť bola na základe rozhodnutia jej jediného akcionára zrušená bez likvidácie ku dňu 30.06.2008 a zlúčená s nástupníckou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N sa stáva právnym nástupcom a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Zvolenská veľkopekáreň, a.s. dňom 01.07.2008.
  (od: 01.07.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.12.2008 o zrušení spoločnosti SATES-PMD s.r.o., so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 326 054 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 9063/2008, Nz 61702/2008, NCRIs 61170/2008 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosťou SATES-PMD s.r.o. . Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10331 /N sa stáva dňom 01.01.2009 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SATES-PMD s.r.o. , so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 326 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel Sro, vložka č. 13498/R a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2009 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
  (od: 01.01.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2009 o zrušení spoločností NIPEK, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra, PSČ 949 35, IČO : 31 417 868 bez likvidácie a spoločnosti PMD – Union, akciová spoločnosť, so sídlom Račianska 72, Bratislava, PSČ 830 03, IČO: 31 395 716 ku dňu 31.12.2009 zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 3561/2009, Nz 51061/2009, NCRIs 51668/2009 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosťami PMD – UNION, akciová spoločnosť a NIPEK, a.s.. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra, PSČ 949 35 , IČO : 36 283 576 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10331 /N sa stáva dňom 01.01.2010 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NIPEK, a.s. , so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 31 417 868 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sa, vložka č. 65/N a spoločnosti PMD – Union, akciová spoločnosť, so sídlom Račianska 72, 830 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl.č.838/B a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2010 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
  (od: 01.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 9.11.2017 o zlúčení spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N so spoločnosťou PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. so sídlom Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO: 35 804 661 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2644/B. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 30.11.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1956/2017, Nz 49044/2017, NCRls 49843/2017 sa obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s.. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. so sídlom Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO: 35 804 661 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2644/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda ku dňu 1.1.2018.
  (od: 01.01.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
DANIPEK, spol. s r.o.
B.S.Timravy 1
Trnava 917 01
  (od: 01.11.2006)
NIPEK, a.s.
Štúrova 74/138
Nitra 949 35
  (od: 01.01.2010)
Pekáreň Novohrad, spol. s r.o.
Mikušovská cesta 26
Lučenec 984 01
  (od: 01.11.2006)
PMD - Union, akciová spoločnosť
Račianska 72
Bratislava 830 03
  (od: 01.01.2010)
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
Budatínska 36
Bratislava 851 05
  (od: 01.01.2018)
SATES-PMD s.r.o.
Slovenských partizánov 1423/1
Považská Bystrica 017 01
  (od: 01.01.2009)
TERO SLOVAKIA, s.r.o.
Štúrova 74/138
Nitra 949 35
  (od: 01.11.2006)
Zvolenská veľkopekáreň, a.s.
Pod Dráhami 1703/1
Zvolen 960 01
  (od: 01.07.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2021
Dátum výpisu:  19.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR