Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12936/R

Business name: 
VACHMAN s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/01/2005)
VACHMAN s.r.o.
  (from: 10/29/2001 until: 12/31/2004)
Registered seat: 
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 05
  (from: 10/29/2001)
Identification number (IČO): 
36 320 919
  (from: 10/29/2001)
Date of entry: 
10/29/2001
  (from: 10/29/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/29/2001)
Objects of the company: 
strážna služba podľa § 3 písm. a) bod 1 - 10 zák.č. 379/1997 Z.z. v znení zák.č. 225/2000 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
ochrana osoby
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedené v prvom až deviatom bode
  (from: 10/29/2001 until: 04/28/2005)
Partners: 
František Hruška
Novomeského 2670/10
Trenčín
  (from: 10/29/2001)
Ing. Jozef Hruška
Halašu 2701/1
Trenčín
  (from: 10/29/2001)
Contribution of each member: 
František Hruška
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 10/29/2001)
Ing. Jozef Hruška
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/29/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/29/2001)
František Hruška
Novomeského 2670/10
Trenčín
From: 10/29/2001
  (from: 06/30/2017)
František Hruška
Novomeského 2670/10
Trenčín
  (from: 10/29/2001 until: 11/19/2004)
František Hruška
Novomeského 2670/10
Trenčín
From: 10/29/2001
  (from: 11/20/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomné konanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie konateľ svoju funkciu a pripojí svoj podpis.
  (from: 10/29/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/20/2004)
200 000 Sk
  (from: 10/29/2001 until: 11/19/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2004
  (from: 01/01/2005)
 Liquidators:
Jozef Hruška
Halašu 2701/1
Trenčín 911 08
From: 12/31/2004
  (from: 01/01/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti iba úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 01/01/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.8.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/29/2001)
Date of updating data in databases:  12/12/2018
Date of extract :  12/14/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person