Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12940/R

Business name: 
ConsultPro, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 11/11/2010)
Registered seat: 
Partizánska 73
Bánovce nad Bebravou 957 11
  (from: 10/22/2001)
Identification number (IČO): 
31 379 389
  (from: 04/13/1999)
Date of entry: 
09/20/1994
  (from: 04/13/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
  (from: 04/13/1999)
poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
  (from: 04/13/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno s týmto povolením/
  (from: 04/13/1999)
reklamná činnosť
  (from: 04/13/1999)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 04/13/1999)
factoring a forfaiting
  (from: 04/13/1999)
prenájom strojov a prístrojov a priemyselného tovaru leasing
  (from: 04/13/1999)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/13/1999)
poskytovanie software predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 04/13/1999)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/13/1999)
montáž, inštalácia a servis hardware, počítačových sietí, software a informačných systémov
  (from: 04/13/1999)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/13/1999)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 04/13/1999)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/11/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/11/1999)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 02/18/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/18/2000)
Partners: 
TB TRADE, a.s.
Partizánska 73
Bánovce nad Bebravou 957 11
  (from: 04/23/2014)
Contribution of each member: 
TB TRADE, a.s.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 04/23/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/23/2014)
Ing. Milan Minarovič
Sládkovičova 1199/5
Bánovce nad Bebravou
From: 09/18/2001
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 10/22/2001)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/12/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2010
  (from: 11/11/2010)
 Liquidators:
Ing. Milan Minarovič
Sládkovičova 1199/5
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/01/2010
  (from: 11/11/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti s dodatkom "v likvidácii" pripojí svoj podpis a označenie funkcie likvidátora.
  (from: 11/11/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 08.07.1994 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153, zák. č. 513/91 Zb. Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 05.03.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.1997. Spoločenská zmluvaa zo dňa 04.04.1997. Zmena obchodného mena z EFFEZETA SLOVAKIA, spol. s r.o. na ConsultPro, s.r.o. Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 07.11.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 07.11.1997, na ktorom bolo schválené prijatie novej Spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva zo dňa 07.11.1997. Stary spis: S.r.o. 11882 Valné zhromaždenie konané dňa 03.07.1998 schválilo Dodatok č. 1, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z. Zapisuje sa zmena v zmysle uznensenia Valného zhromaždenia, zo dňa 08.12.1998.
  (from: 04/13/1999)
Na valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 17.5.1999 bol prijatý Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve dňa 17.5.1999
  (from: 06/11/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.9.1999 na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.9.1999.
  (from: 02/18/2000)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 11.2.2000. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná ako nové úplné znenie zo dňa 11.2.2000.
  (from: 04/18/2000)
Notárska zápisnica č. N 282/00, Nz 282/00 zo dňa 14.9.2000.
  (from: 02/05/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu Zmena o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.2001, na ktorom bol shválený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy.Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.2.2001.Nové úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené do notárskej zápisnice N 156/2001, Nz 152/2001 zo dňa 28.2.2001.
  (from: 05/10/2001)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 18.9.2001.
  (from: 10/22/2001)
Date of updating data in databases:  10/18/2018
Date of extract :  10/20/2018

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person