Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1407/V

Obchodné meno: 
STABILITA, d.d.s., a.s.
  (od: 01.04.2007)
Sídlo: 
Bačíkova 5
Košice 040 01
  (od: 06.12.2007)
Bačíkova 5
Košice 041 48
  (od: 01.04.2007 do: 05.12.2007)
IČO: 
36 718 556
  (od: 01.04.2007)
Deň zápisu: 
01.04.2007
  (od: 01.04.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.04.2007)
Predmet činnosti: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je 1. vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok 2. vyplácanie dávok 3. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok 4. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu 5. vedenie obchodnej dokumentácie 6. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 7. zabezpečovanie plnenia daňových povinnosti spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 8. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 9. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 10. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 11. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči ním v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 12. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností 13. vnútorná kontrola 14. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom 15. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde 16. vnútorný audit, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (od: 04.01.2019)
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov b) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde c) administrácia, ktorou sa rozumie: 1. vedenie osobných účtov účastníkov 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv 3. vytváranie dávkových plánov 4. vyplácanie dávok 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu 7. vedenie obchodnej dokumentácie 8. zabezpečenie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 9. zabezpečenie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí orgánu dohľadu a vnútorných aktov riadenia 16. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (od: 01.04.2007 do: 06.08.2008)
vytváranie a správa doplnkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov b) riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovovm dôchodkovom fonde c) administrácia, ktorou je 1. vedenie osobných účtov účastníkov 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv 3. vytváranie dávkových plánov 4. vyplácanie dávok 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu 7. vedenie obchodnej dokumentácie 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 10. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia 16. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov 17. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde
  (od: 07.08.2008 do: 18.06.2014)
vytváranie a správa doplnkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je 1. vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok 2. vyplácanie dávok 3. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok 4. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu 5. vedenie obchodnej dokumentácie 6. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 7. zabezpečovanie plnenia daňových povinnosti spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 8. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 9. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 10. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 11. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči ním v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 12. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností 13. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia 14. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom 15. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (od: 19.06.2014 do: 03.01.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.04.2007)
JUDr. Marián Melichárek - podpredseda
Ružová 534/2A
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - predseda predstavenstva
Matičná 23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.07.2018)
Ing. Martin Pivarči - člen predstavenstva
Záhradnícka 64
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.04.2019
  (od: 08.05.2019)
Ing. Ivica Bucová - člen
Klimkovičova 2
Košice 040 23
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 07.12.2007)
Ing. Ivica Bucová - člen
Klimkovičova 2
Košice 040 23
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 28.11.2007
  (od: 08.12.2007 do: 07.12.2007)
Ing. Peter Gregor - predseda
Do Uhliska 30
Ružomberok 034 03
Vznik funkcie: 07.10.2014
  (od: 14.10.2014 do: 06.07.2018)
Ing. Peter Gregor - predseda
Do Uhliska 30
Ružomberok 034 03
Vznik funkcie: 07.10.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 07.07.2018 do: 06.07.2018)
Ing. Boris Gubriansky - člen predstavenstva
Moyzesova 14
Martin 036 01
Vznik funkcie: 07.10.2014
  (od: 14.10.2014 do: 12.04.2016)
Ing. Boris Gubrianský - člen predstavenstva
Jégého 16999/12
Bratislava-Ružinov 021 08
Vznik funkcie: 07.10.2014
  (od: 13.04.2016 do: 16.04.2019)
Ing. Boris Gubrianský - člen predstavenstva
Jégého 16999/12
Bratislava-Ružinov 021 08
Vznik funkcie: 07.10.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2019
  (od: 17.04.2019 do: 16.04.2019)
Ing. Igor Hornak , CSc. - člen
Červeňova 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 28.11.2007
  (od: 08.12.2007 do: 20.05.2013)
Ing. Igor Hornak , CSc. - člen
Červeňova 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 28.11.2007 Skončenie funkcie: 02.05.2013
  (od: 21.05.2013 do: 20.05.2013)
Ing. Miloš Krššák - predseda
Palackého 20
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 28.11.2007
  (od: 08.12.2007 do: 13.10.2014)
Ing. Miloš Krššák - predseda
Palackého 20
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 28.11.2007 Skončenie funkcie: 07.10.2014
  (od: 14.10.2014 do: 13.10.2014)
Ing. Valér Ostrovský - člen predstavenstva
Jadranská 76/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 02.05.2013
  (od: 21.05.2013 do: 13.10.2014)
Ing. Valér Ostrovský - člen predstavenstva
Jadranská 76/A
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 02.05.2013 Skončenie funkcie: 07.10.2014
  (od: 14.10.2014 do: 13.10.2014)
Ing. Marián Štofko , MBA - predseda
Čordákova 1
Košice 040 23
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 07.12.2007)
Ing. Marián Štofko , MBA - predseda
Čordákova 1
Košice 040 23
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 28.11.2007
  (od: 08.12.2007 do: 07.12.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich vždy musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.04.2007)
Základné imanie: 
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR
  (od: 01.01.2009)
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
  (od: 01.04.2007 do: 31.12.2008)
Akcie: 
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená
  (od: 01.01.2009)
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená
  (od: 01.04.2007 do: 31.12.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Žačko
Komárnická 42
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007)
JUDr. Magdaléna Martincová
Orgovánová 5
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007)
Ing. Ľubor Podracký
Horná Strieborná 16
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc.
Holíčska 6
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 07.08.2008)
Ing. Peter Benedikt
Na Holom vrchu 8314/3
Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 08.06.2011)
Ing. Ján Peržeľ
Lipová 506/2
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 08.06.2011)
JUDr. Nataša Kučerová
Šemša 185
Šemša 044 21
Vznik funkcie: 26.05.2011
  (od: 08.06.2011)
Ing. Róbert Rigo
Viestova 14885/7A
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.07.2012
  (od: 01.08.2012)
Ing. Pavol Bulla
Kresánkova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.05.2017
  (od: 25.05.2017)
Ing. Viliam Markócsy
Papierenská 3955/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 09.05.2019
  (od: 30.05.2019)
Ing. Peter Benedikt
Šancova 52
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 03.04.2008)
Ing. Peter Benedikt
Šancova 52
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 27.02.2008
  (od: 04.04.2008 do: 03.04.2008)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007 do: 31.07.2012)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 26.09.2007 Skončenie funkcie: 25.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga , MBA
Nižné Chmeľníky 21
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 15.04.2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga , MBA
Nižné Chmeľníky 21
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 16.04.2011 do: 15.04.2011)
Ing. Vladimír Lupták
Slovenská 13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 17.10.2007)
Ing. Vladimír Lupták
Slovenská 13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007 do: 17.10.2007)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 31.03.2011
  (od: 16.04.2011 do: 31.07.2012)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 31.03.2011 Skončenie funkcie: 25.07.2012
  (od: 01.08.2012 do: 31.07.2012)
Ing. Ladislav Martinkovič
Družstevná 3
Pezinok 902 03
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 06.08.2008)
Ing. Ladislav Martinkovič
Družstevná 3
Pezinok 902 03
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 24.06.2008
  (od: 07.08.2008 do: 06.08.2008)
Ing. Roman Mikulovský
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 17.10.2007)
Ing. Roman Mikulovský
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007 do: 17.10.2007)
Ing. Rudolf Pecar
3008
Plavecký Štvrtok 900 68
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 29.05.2018)
Ing. Rudolf Pecar
3008
Plavecký Štvrtok 900 68
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 16.05.2018
  (od: 30.05.2018 do: 29.05.2018)
Ing. Ján Peržeľ
Slnečnicová 24
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 15.04.2011)
Ing. Ján Peržeľ
Slnečnicová 24
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 16.04.2011 do: 15.04.2011)
Ing. Róbert Rigo
Gaštanová 4
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007 do: 15.04.2011)
Ing. Róbert Rigo
Gaštanová 4
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 26.09.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2011
  (od: 16.04.2011 do: 15.04.2011)
Ing. Anton Sklárčik
MDŽ 888
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 17.10.2007)
Ing. Anton Sklárčik
MDŽ 888
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007 do: 17.10.2007)
Ing. Juraj Tkáč
Gaštanova 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.05.2018
  (od: 30.05.2018 do: 04.04.2019)
Ing. Juraj Tkáč
Gaštanova 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.05.2018 Skončenie funkcie: 22.03.2019
  (od: 05.04.2019 do: 04.04.2019)
JUDr. Alena Vyskočilová
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 27.02.2008
  (od: 04.04.2008 do: 07.06.2011)
JUDr. Alena Vyskočilová
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 27.02.2008 Skončenie funkcie: 26.05.2011
  (od: 08.06.2011 do: 07.06.2011)
JUDr. Marián Zima
Švermova 2378/40
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 17.10.2007)
JUDr. Marián Zima
Švermova 2378/40
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 26.09.2007
  (od: 18.10.2007 do: 17.10.2007)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2020)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
STABILITA Servis, s.r.o.
Bačíkova 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (od: 01.01.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  04.06.2020
Dátum výpisu:  06.06.2020

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR