Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1411/V

Obchodné meno: 
Východoslovenská distribučná, a.s.
  (od: 15.02.2007)
Sídlo: 
Mlynská 31
Košice 042 91
  (od: 15.02.2007)
IČO: 
36 599 361
  (od: 15.02.2007)
Deň zápisu: 
04.11.2005
  (od: 15.02.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.02.2007)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 15.02.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 15.02.2007)
distribúcia elektriny
  (od: 01.07.2007)
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2007)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 01.07.2007)
montáž určených meradiel
  (od: 01.01.2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 01.01.2014)
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia
  (od: 01.01.2014)
počítačové služby
  (od: 01.01.2014)
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy
  (od: 01.01.2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 01.01.2014)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
  (od: 01.01.2014)
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia skupina A a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
  (od: 01.01.2014)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 01.01.2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.01.2014)
opravy pracovných strojov
  (od: 01.01.2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 01.01.2014)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 01.01.2014)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.01.2014)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 01.01.2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.01.2014)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (od: 01.01.2014)
verejné obstarávanie
  (od: 01.01.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.01.2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.01.2014)
reklamné a marketingové služby
  (od: 01.01.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 01.01.2014)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 01.01.2014)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 01.01.2014)
vydavateľská činnosť
  (od: 01.01.2014)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (od: 01.01.2014)
V výroba technických zariadení elektrických V rozsahu: E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 01.01.2014)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby
  (od: 18.07.2014)
výkon činnosti energetického audítora
  (od: 18.07.2014)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297
  (od: 18.07.2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (od: 18.07.2014)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.11.2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.11.2014)
technik požiarnej ochrany
  (od: 24.07.2015)
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach
  (od: 11.05.2017)
dohľad nad pracovnými podmienkami
  (od: 04.07.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.02.2007)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 01.01.2019)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 09.07.2020)
Ing. Marian Kapec - Člen predstavenstva
Ota Holúska 8500/1C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 23.09.2020
  (od: 02.10.2020)
Roman Šipoš , MBA - Podpredseda predstavenstva
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 04.12.2020)
Ing. Peter Čech - Člen predstavenstva
Gagarinovo námestie 12
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020)
JUDr. Tomáš Bucsko - člen predstavenstva
10
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.03.2020 do: 16.11.2020)
JUDr. Tomáš Bucsko - člen predstavenstva
10
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
JUDr. Tomáš Bucsko - člen predstavenstva
Odborárska 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 18.03.2020)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 03.08.2011)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 04.08.2011 do: 22.04.2014)
Ing. Marcel Fitere - člen predstavenstva
Vyšný Klátov 53
Vyšný Klátov 044 12
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 22.04.2014)
Ing. Radoslav Haluška
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 12.04.2018 do: 31.12.2018)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 23.04.2014 do: 11.04.2018)
Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva
Hlavná 414/20
Geča 044 10
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Ing. Jaroslav Hrušč - člen predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 30.03.2011)
Ing. Jaroslav Hrušč - člen predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 14.02.2011
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
Ing. Jaroslav Hrušč - člen predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 31.03.2011 do: 27.07.2012)
Ing. Jaroslav Hrušč - predseda predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 22.04.2014)
Ing. Jaroslav Hrušč - predseda predstavenstva
Nová 57
Poproč 044 24
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 22.04.2014)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 12.07.2016)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 13.07.2016 do: 29.12.2016)
JUDr. Eduard Hulík - člen predstavenstva
Pribišova 25
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 01.01.2014 do: 12.07.2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 13.07.2016 do: 29.12.2016)
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 15.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 29.12.2016)
Prof. Ing. Michal Kolcun - podpredseda predstavenstva
Vojenská 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 19.11.2007)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - člen predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 27.07.2012)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - člen predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
prof. Ing. Michal Kolcun , Phd. - podpredseda predstavenstva
208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 31.12.2013)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - podpredseda predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 20.11.2007 do: 03.08.2011)
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD. - podpredseda predstavenstva
Baška 208
Baška 040 16
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Ing. Peter Melniček - podpredseda predstavenstva
Sídlisko II 1217/44
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.07.2019
  (od: 11.07.2019 do: 16.11.2020)
Ing. Peter Melniček - podpredseda predstavenstva
Sídlisko II 1217/44
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.07.2019 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 08.07.2016)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 09.07.2016 do: 08.07.2016)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2016
  (od: 09.07.2016 do: 08.07.2020)
Ing. Jana Palková - člen predstavenstva
Adlerova 21
Košice 040 22
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 09.07.2020 do: 08.07.2020)
Ing. Peter Pipák , MPH - podpredseda predstavenstva
Košická 5480/50
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 22.11.2017
  (od: 13.12.2017 do: 10.07.2019)
Ing. Peter Pipák , MPH - podpredseda predstavenstva
Košická 5480/50
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 22.11.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2019
  (od: 11.07.2019 do: 10.07.2019)
Ing. Jozef Sedlák - člen predstavenstva
Borodáčova 18
Košice 040 17
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 03.08.2011)
Ing. Jozef Sedlák - člen predstavenstva
Borodáčova 18
Košice 040 17
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 30.03.2011)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 14.02.2011
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 31.03.2011 do: 27.07.2012)
Dr. Steffen Schattner - predseda predstavenstva
Suchá 39
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 27.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Peter Schwartz - podpredseda predstavenstva
Zvončeková 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 27.07.2012)
Ing. Peter Schwartz - podpredseda predstavenstva
Zvončeková 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Vladimír Valach - podpredseda predstavenstva
Donnerova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 12.12.2017)
Ing. Vladimír Valach - podpredseda predstavenstva
Donnerova 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 21.11.2017
  (od: 13.12.2017 do: 12.12.2017)
Roman Šípoš , MBA - Podpredseda predstavenstva
Duklianskych hrdinov 33
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 03.12.2020)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß-Str. 19a
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
  (od: 23.04.2014 do: 11.04.2018)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß-Str. 19a
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Klaus Buhl
Nikolaus-Groß -Str. 19A
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 12.04.2018 do: 31.12.2018)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß -Str. 19A
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 01.01.2019 do: 01.10.2020)
Klaus Buhl - člen predstavenstva
Nikolaus-Groß -Str. 19A
Hattingen 455 29
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 22.09.2020
  (od: 02.10.2020 do: 01.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (od: 17.11.2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
  (od: 15.02.2007 do: 16.11.2020)
Základné imanie: 
220 040 272 EUR Rozsah splatenia: 220 040 272 EUR
  (od: 01.01.2019)
217 735 515 EUR Rozsah splatenia: 217 735 515 EUR
  (od: 04.07.2018 do: 31.12.2018)
437 735 515 EUR Rozsah splatenia: 437 735 515 EUR
  (od: 01.01.2014 do: 03.07.2018)
432 815 515 EUR Rozsah splatenia: 432 815 515 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 31.12.2013)
13 039 000 000 Sk Rozsah splatenia: 13 039 000 000 Sk
  (od: 01.07.2007 do: 31.12.2008)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 15.02.2007 do: 30.06.2007)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 920 000 EUR
  (od: 01.01.2014)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 212 782 315 EUR
  (od: 04.07.2018)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 304 757 EUR
  (od: 01.01.2019)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 432 782 315 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 03.07.2018)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.02.2007 do: 31.12.2008)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 038 000 000 Sk
  (od: 01.07.2007 do: 31.12.2008)
Akcionár: 
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31
Košice 042 91
  (od: 18.07.2014)
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
Košice 042 91
  (od: 15.02.2007 do: 17.07.2014)
Dozorná rada: 
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
Vznik funkcie: 25.08.2019
  (od: 03.09.2019)
Ing. Jozef Jenčo
Južná trieda 1562/26
Košice-Juh 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2019
  (od: 03.09.2019)
Marián Palenčar
Tehelná 6309/16
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 25.08.2019
  (od: 03.09.2019)
Ing. Tomáš Turek , PhD. - podpredseda dozornej rady
Olšová 282
Letkov 326 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.09.2020
  (od: 02.10.2020)
JUDr. Milan Piršč
Ul. D. Millyho 808/70
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020)
Ing. Juraj Slafkovský
Skladná 1/B
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020)
Ing. Andrej Buday
Federátov 1
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020)
Mgr. Vladimír Hojstrič
Prakovce 246
Prakovce 055 62
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020)
Mgr. Ľuboš Sopoliga
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 27.10.2020
  (od: 17.11.2020)
Ing. František Barnáš - člen
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 03.08.2011)
Ing. František Barnáš - člen
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
František Barta - člen
Okružná 1293/34
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 25.08.2007
  (od: 27.09.2007 do: 02.02.2010)
František Barta - člen
Okružná 1293/34
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 25.08.2007 Skončenie funkcie: 31.12.2009
  (od: 03.02.2010 do: 02.02.2010)
Ing. Artúr Benes - člen
Krížna 24
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 30.09.2016)
Ing. Artúr Benes - člen
Krížna 24
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.10.2016 do: 30.09.2016)
JUDr. Juliana Blichárová - člen
Bajkalská 29
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 16.07.2007)
JUDr. Juliana Blichárová - člen
Bajkalská 29
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 17.07.2007 do: 16.07.2007)
Ladislav Dický - člen
184
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 25.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 02.09.2019)
Ladislav Dický - člen
184
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 25.08.2015 Skončenie funkcie: 24.08.2019
  (od: 03.09.2019 do: 02.09.2019)
Mgr. Juraj Drahovský - podpredseda
Palárikova 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 30.03.2011)
Mgr. Juraj Drahovský - podpredseda
Palárikova 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 25.01.2011
  (od: 31.03.2011 do: 30.03.2011)
Ing. Stanislav Dzurňák - člen
Pribišova 18
Spišský Hrhov 053 02
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 27.07.2012)
Ing. Stanislav Dzurňák - člen
Pribišova 18
Spišský Hrhov 053 02
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Ján Džugan - predseda
Štefánikova 24
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 03.08.2011)
Ing. Ján Džugan - predseda
Štefánikova 24
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Ing. Slavomír Hlinka - člen
Obrancov Mieru 185/6
Košice - Sever 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 07.11.2019)
Ing. Slavomír Hlinka - člen
Obrancov Mieru 185/6
Košice - Sever 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2015 Skončenie funkcie: 24.08.2019
  (od: 08.11.2019 do: 07.11.2019)
Ing. Vladimír Katuščák - člen
Dilongova 10
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 25.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.10.2014)
Ing. Vladimír Katuščák - člen
Dilongova 10
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 25.08.2011 Skončenie funkcie: 29.09.2014
  (od: 01.11.2014 do: 31.10.2014)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice - Západ 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2007
  (od: 27.09.2007 do: 31.08.2011)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice - Západ 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2007 Skončenie funkcie: 24.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.08.2011)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice-Západ 040 01
Vznik funkcie: 30.09.2014
  (od: 01.11.2014 do: 25.08.2015)
Ing. Zuzana Kisidayová - člen
Markušova 274/11
Košice-Západ 040 01
Vznik funkcie: 30.09.2014 Skončenie funkcie: 24.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Ing. Jozef Kislík - člen
Karpatská 5
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 27.07.2012)
Ing. Jozef Kislík - člen
Karpatská 5
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 03.02.2010 do: 31.08.2011)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 24.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.08.2011)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 16.01.2014
  (od: 18.03.2014 do: 25.08.2015)
Ing. Melánia Kožejová - člen
Bočná 232/2
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 16.01.2014 Skončenie funkcie: 24.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Mgr. Ján Kuba - člen
Pribinova 84
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 03.08.2011)
Mgr. Ján Kuba - člen
Pribinova 84
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 04.10.2011
  (od: 10.11.2011 do: 27.07.2012)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 04.10.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 30.09.2016)
MUDr. Renáta Lenártová - člen
Irkutská 5
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.10.2016 do: 30.09.2016)
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
Vznik funkcie: 25.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 02.09.2019)
Andrej Macár - člen
220
Trhovište 072 04
Vznik funkcie: 25.08.2015 Skončenie funkcie: 24.08.2019
  (od: 03.09.2019 do: 02.09.2019)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2014
  (od: 18.07.2014 do: 03.07.2018)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2018
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 04.07.2018 do: 08.10.2019)
Thomas Merker - podpredseda
28. října 35
Jablonec nad Nisou 466 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 10.09.2019
  (od: 09.10.2019 do: 08.10.2019)
Marián Palenčar - člen
Tehelná 16
Prešov 080 07
Vznik funkcie: 25.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 25.08.2015)
Marián Palenčar - člen
Tehelná 16
Prešov 080 07
Vznik funkcie: 25.08.2011 Skončenie funkcie: 24.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
JUDr. Milan Piršč - predseda
D. Milliho 70
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 27.07.2012)
JUDr. Milan Piršč - predseda
D. Milliho 70
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Rajčianska 24
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 19.11.2007)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Rajčianská 24
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 20.11.2007 do: 03.08.2011)
Ing. Ladislav Porubec - člen
Rajčianská 24
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
JUDr. Lucia Radosová - člen
Amurská 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 16.07.2007)
JUDr. Lucia Radosová - člen
Amurská 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 17.07.2007 do: 16.07.2007)
Mgr. Radoslav Rigo - člen
Jarná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 30.09.2016)
Mgr. Radoslav Rigo - člen
Jarná 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.10.2016 do: 30.09.2016)
Doc. Ing. Ľubomír Sapák , PhD. - člen
Mošovského 19
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 17.07.2007 do: 03.08.2011)
Doc. Ing. Ľubomír Sapák , PhD. - člen
Mošovského 19
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Jakobyho 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 30.09.2016)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Jakobyho 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.10.2016 do: 30.09.2016)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Zimná 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 18.03.2020)
PhDr. Rudolf Sokol - člen
Kostolná 58
Slivník 076 12
Vznik funkcie: 04.10.2011
  (od: 10.11.2011 do: 27.07.2012)
PhDr. Rudolf Sokol - člen
Kostolná 58
Slivník 076 12
Vznik funkcie: 04.10.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 28.07.2012 do: 27.07.2012)
JUDr. Radoslava Staroňová - predseda
Československej armády 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007
  (od: 15.02.2007 do: 16.07.2007)
JUDr. Radoslava Staroňová - predseda
Československej armády 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 15.02.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 17.07.2007 do: 16.07.2007)
Ing. Marián Suchý - podpredseda
Palárikova 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.01.2011
  (od: 31.03.2011 do: 17.07.2014)
Ing. Marián Suchý - podpredseda
Palárikova 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.01.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2014
  (od: 18.07.2014 do: 17.07.2014)
Ing. Richard Tušan - člen
Liesková 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 28.07.2012 do: 30.09.2016)
Ing. Richard Tušan - člen
Liesková 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 01.10.2016 do: 30.09.2016)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 1446/19
Košice - Nad Jazerom 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2007
  (od: 27.09.2007 do: 31.08.2011)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 1446/19
Košice - Nad Jazerom 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2007 Skončenie funkcie: 24.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 31.08.2011)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 19
Košice-Nad jazerom 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2011
  (od: 01.09.2011 do: 17.03.2014)
Ing. Slavomír Veseleňák - člen
Ždiarska 19
Košice-Nad jazerom 040 01
Vznik funkcie: 25.08.2011 Skončenie funkcie: 15.01.2014
  (od: 18.03.2014 do: 17.03.2014)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Skladná 1/B
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
Ing. Juraj Slafkovský - predseda
Skladná 1/B
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 19.03.2020 do: 16.11.2020)
MUDr. Renáta Lenártová , PhD.
Irkutská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
MUDr. Renáta Lenártová , PhD.
Irkutská 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 16.11.2020)
Ing. Peter Želinský
Viedenská 26
Košice 040 13
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
Ing. Peter Želinský
Viedenská 26
Košice 040 13
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 16.11.2020)
Ing. Richard Tušan
Liesková 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
Ing. Richard Tušan
Liesková 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 16.11.2020)
Ing. Viliam Titka
Beša 50
Beša 076 72
Vznik funkcie: 16.12.2016 Skončenie funkcie: 26.10.2020
  (od: 17.11.2020 do: 16.11.2020)
Ing. Viliam Titka
Beša 50
Beša 076 72
Vznik funkcie: 16.12.2016
  (od: 30.12.2016 do: 16.11.2020)
Tamás Jászay - podpredseda
Királyhelmec u. 7
Budapešť H-1037
Maďarsko
Vznik funkcie: 11.09.2019
  (od: 09.10.2019 do: 01.10.2020)
Tamás Jászay - podpredseda
Királyhelmec u. 7
Budapešť H-1037
Maďarsko
Vznik funkcie: 11.09.2019 Skončenie funkcie: 22.09.2020
  (od: 02.10.2020 do: 01.10.2020)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku previedla Východoslovenská energetika a.s. dňa 1.7.2007 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov a zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke distribučná činnosť tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.07.2007)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku prevedie Východoslovenská energetika a.s. dňa 01.01.2014 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke sieťové služby tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
  (od: 01.01.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  14.01.2021
Dátum výpisu:  15.01.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR