Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13215/N

Obchodné meno: 
InterMedical, spol. s r.o.
  (od: 03.05.2002)
Sídlo: 
Hodžova 11
Nitra 949 01
  (od: 17.06.2017)
Radlinského 10
Nitra 949 01
  (od: 11.11.2008 do: 16.06.2017)
Mostná 13
Nitra 949 01
  (od: 03.05.2002 do: 10.11.2008)
IČO: 
36 547 263
  (od: 03.05.2002)
Deň zápisu: 
03.05.2002
  (od: 03.05.2002)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 03.05.2002)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
  (od: 03.05.2002)
prenájom zdravotníckej techniky
  (od: 03.05.2002)
maloobchod a veľkoobchod so zdravotníckou technikou, dentálnym spotrebným materiálom
  (od: 03.05.2002)
finančný leasing
  (od: 03.05.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 03.05.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (od: 03.05.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 03.05.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 03.05.2002)
organizovanie odborných konzultácií, seminárov, kurzov a školení
  (od: 03.05.2002)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (od: 03.05.2002)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 03.05.2002)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 03.05.2002)
maloobchod so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou a kopírovacími strojmi
  (od: 23.05.2003)
veľkoobchod so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou a kopírovacími strojmi
  (od: 23.05.2003)
prieskum trhu
  (od: 23.05.2003)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (od: 10.08.2004)
nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
  (od: 10.08.2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 05.12.2014)
veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (od: 23.05.2003 do: 09.08.2004)
Spoločníci: 
Mgr. Jana Porubská
Mostná 20/221
Nitra 949 01
  (od: 07.10.2006)
LAURINDOL LIMITED
Erechtheiou 1
Nikózia 2413
Cyperská republika
  (od: 10.01.2012)
InterMedical Group, s.r.o.
Mostná 221/20
Nitra 949 01
  (od: 06.01.2012 do: 09.01.2012)
Mgr. Juraj Porubský
Mostná 20
Nitra 949 01
  (od: 05.08.2006 do: 05.01.2012)
Mgr. Juraj Porubský
Mostná 20
Nitra 949 01
  (od: 03.05.2002 do: 04.08.2006)
Marcel Staroň
Nám. M. Benku 6
Bratislava 811 07
  (od: 05.08.2006 do: 06.10.2006)
Marcel Staroň
Nám. M. Benku 6
Bratislava 811 07
  (od: 03.05.2002 do: 04.08.2006)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Mgr. Jana Porubská
Vklad: 1 660 EUR Splatené: 1 660 EUR
  (od: 04.05.2010)
LAURINDOL LIMITED
Vklad: 31 540 EUR Splatené: 31 540 EUR
Záložné právo: V prospech záložného veriteľa - Mgr. Juraja Porubského, nar. 03.01.1973, r.č.:»730103/6776«, bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej uzatvorením Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi záložným veriteľom a záložcom - spoločnosťou LAURINDOL LIMITED zo dňa 23.12.2011
  (od: 25.04.2012)
Mgr. Juraj Porubský
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 03.05.2002 do: 04.08.2006)
Marcel Staroň
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 03.05.2002 do: 04.08.2006)
Mgr. Juraj Porubský
Vklad: 150 000 Sk Splatené: 150 000 Sk
  (od: 05.08.2006 do: 03.05.2010)
Marcel Staroň
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 05.08.2006 do: 06.10.2006)
Mgr. Jana Porubská
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 07.10.2006 do: 03.05.2010)
Mgr. Juraj Porubský
Vklad: 4 980 EUR Splatené: 4 980 EUR
  (od: 04.05.2010 do: 07.12.2011)
Mgr. Juraj Porubský
Vklad: 31 540 EUR Splatené: 31 540 EUR
  (od: 08.12.2011 do: 05.01.2012)
InterMedical Group, s.r.o.
Vklad: 31 540 EUR Splatené: 31 540 EUR
  (od: 06.01.2012 do: 09.01.2012)
LAURINDOL LIMITED
Vklad: 31 540 EUR Splatené: 31 540 EUR
  (od: 10.01.2012 do: 24.04.2012)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 03.05.2002)
Mgr. Juraj Porubský
Mostná 20
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.05.2002
  (od: 03.05.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 03.05.2002)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 08.12.2011)
6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR
  (od: 04.05.2010 do: 07.12.2011)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 03.05.2002 do: 03.05.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 8.2.2002 a dodatkom zo dňa 26.4.2002 k spoločenskej zmluve podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (od: 03.05.2002)
Spoločenská zmluva zo dňa 8.2.2002 bola menená dodatkom zo dňa 21.2.2003 (rozšírenie predmetu činnosti).
  (od: 23.05.2003)
Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti v zmysle zápisnice z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2011 o zlúčení spoločnosti InterMedical, spol. s r.o. so sídlom Radlinského 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 547 263, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.13215/N so spoločnosťou InterMedical Group, s r.o. so sídlom Mostná 221/20, 949 01 Nitra, IČO: 46 470 221 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30394/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 29.12.2011 vo forme notárskej zápisnice č. N 190/2011, Nz 59826/2011, NCRls 61023/2011 sa obchodná spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. so sídlom Radlinského 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 547 263, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.13215/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti InterMedical Group, s r.o. so sídlom Mostná 221/20, 949 01 Nitra, IČO: 46 470 221 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30394/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti InterMedical Group, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 10.01.2012.
  (od: 10.01.2012)
Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 29.12.2015 opísanej v znaleckom posudku č. 28/2015 zo dňa 07.12.2015, uzatvorená medzi spoločnosťou InterMedical, spol. s r.o., IČO: 36 547 263 ako prevádzajúcim a InterMedical Plus, s.r.o. IČO: 50 085 999 ako nadobúdateľom za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti InterMedical Plus, s.r.o. o nepeňažný vklad v súlade s § 59 ods. 4 OBZ. Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 29.12.2015 opísanej v znaleckom posudku č. 29/2015 zo dňa 07.12.2015, uzatvorená medzi spoločnosťou InterMedical, spol. s r.o., IČO: 36 547 263 ako prevádzajúcim a Javorie, s.r.o. IČO: 50 090 640 ako nadobúdateľom za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti Javorie, s.r.o. o nepeňažný vklad v súlade s § 59 ods. 4 OBZ.
  (od: 23.02.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 10.01.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
InterMedical Group, s.r.o.
Mostná 221/20
Nitra 949 01
  (od: 10.01.2012)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku InterMedical spol. s r.o. opísanej v znaleckom posudku č. 27/2015 zo dňa 07.12.2015 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 01.01.2016, uzatvorenej medzi spoločnosťou InterMedical, spol. s r.o., IČO: 36 547 263 ako prevádzajúcim a spoločnosťou InterMedical Group, s.r.o., IČO: 50 090 623 ako nadobúdateľom.
  (od: 23.02.2016 do: 28.07.2016)
*
  (od: 29.07.2016)
Predaj časti podniku
Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 28.11.2016 opísanej v znaleckom posudku č. 20/2016 zo dňa 29.09.2016, uzatvorená medzi spoločnosťou InterMedical, spol. s r.o. ako prevádzajúcim a InterMedical Group, s.r.o. IČO: 50 090 623 ako nadobúdateľom za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti InterMedical Group, s.r.o. o nepeňažný vklad v súlade s § 59 ids. 4 OBZ.
  (od: 25.04.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  17.01.2019
Dátum výpisu:  19.01.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR