Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  744/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SALVE24.EU, a.s.
  (from: 11/03/2006)
BCF, a.s.
  (from: 12/05/2003 until: 11/02/2006)
RIMENA, a.s.
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Registered seat: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 11/03/2006)
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/03/2003 until: 11/02/2006)
Identification number (IČO): 
36 621 374
  (from: 11/03/2003)
Date of entry: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/03/2003)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/03/2003)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 11/03/2003)
administratívne práce
  (from: 11/03/2003)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 11/03/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/03/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2003)
úprava a spriadanie textilných vlákien
  (from: 12/05/2003)
výroba nití a nitiarenských výrobkov
  (from: 12/05/2003)
farbenie textílií a priadzí
  (from: 12/05/2003)
výroba a predaj obalových materiálov z plastických hmôt
  (from: 12/05/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2003)
Ján Komeda, MBA - predseda
K Avii 171
Praha 9 196 00
Česká republika
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006)
Mgr. Marek Picek MBA - člen
Mírové náměstí 260
Stachov 273 03
Česká republika
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006)
Ing. Boris Beniak - predseda
Hviezdoslavova 33
Žiar nad Hronom 965 01
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ing. Jozef Kammer
Vígľašská 6
Bratislava
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/12/2004)
Ing. Jozef Kammer
Vígľašská 6
Bratislava
From: 11/20/2003 Until: 01/14/2004
  (from: 04/13/2004 until: 04/12/2004)
Lucia Kraslová - predseda
Belinského 10
Bratislava 851 01
From: 01/14/2004
  (from: 04/13/2004 until: 11/16/2005)
Lucia Kraslová - predseda
Belinského 10
Bratislava 851 01
From: 01/14/2004 Until: 10/20/2005
  (from: 11/17/2005 until: 11/16/2005)
Peter Prazňák - predseda
Uloža 106
Vyšné Repaše 053 71
From: 10/20/2005 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Andrej Levský - člen
Palackého 22
Bratislava 811 02
From: 10/20/2005 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Peter Prazňák - predseda
Uloža 106
Vyšné Repaše 053 71
From: 10/20/2005
  (from: 11/17/2005 until: 11/02/2006)
Andrej Levský - člen
Palackého 22
Bratislava 811 02
From: 10/20/2005
  (from: 11/17/2005 until: 11/02/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná vždy spoločne predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva.
  (from: 11/17/2005)
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/03/2003 until: 11/16/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/03/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 11/03/2003)
Stockholder: 
SALVE GROUP LTD
NEW BOND STREET MAYFAIR 72
Londýn W1S 1RR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 11/03/2006)
NSD Consulting, s.r.o.
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Supervisory board: 
Doc. RNDr. Peter Bero , CSc - predseda
Levanduľová 5
Bratislava 821 07
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006)
Ing. Peter Krištofovič - člen
Bullova 3
Bratislava 841 01
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006)
Ing. Róbert Gaboš - člen
Vysoká nad Kysucou 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 9
Zohor
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/16/2004)
Ing. Martin Bečka - člen
Veternicová 7
Bratislava
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/16/2004)
JUDr. Ján Kuľbaga - predseda
Jesenského 28
Sabinov
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/16/2004)
Ing. Denisa Matušáková - člen
J. Francisciho 726/11
Prievidza II - Píly 971 01
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ing. Marek Morgenštern - predseda
Trubín 89
Lovčica - Trubín 966 23
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ľuboš Priehoda - člen
Svätoplukova 1240/34
Bánovce nad Bebravou
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ján Kuľbaga - predseda
Jesenského 28
Sabinov 083 01
From: 11/20/2003 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Martin Bečka - člen
Veternicová 7
Bratislava 841 05
From: 11/20/2003 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 9
Zohor 900 51
From: 11/20/2003 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
JUDr. Ján Kuľbaga - predseda
Jesenského 28
Sabinov 083 01
From: 11/20/2003
  (from: 04/17/2004 until: 11/02/2006)
Ing. Martin Bečka - člen
Veternicová 7
Bratislava 841 05
From: 11/20/2003
  (from: 04/17/2004 until: 11/02/2006)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 9
Zohor 900 51
From: 11/20/2003
  (from: 04/17/2004 until: 11/02/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2003 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 90466/2003 notárkou JUDr. Janou Nirházovou, podľa ust. § 154, 172 a nasl. zák. č. 513S/91 Zb.
  (from: 11/03/2003)
. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2003, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti, boli odvolaní členovia predstavenstva a členovia dozornej rady a bola schválená voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady, bol rozšírený predmet činnosti a schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/05/2003)
. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.01.2004, na ktorom bola schválená zmena štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (from: 04/13/2004)
Date of updating data in databases:  02/20/2019
Date of extract :  02/22/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person