Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  760/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Satisfaction, a.s.
  (from: 02/17/2004)
Registered seat: 
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (from: 05/20/2004)
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/17/2004 until: 05/19/2004)
Identification number (IČO): 
36 623 741
  (from: 02/17/2004)
Date of entry: 
02/17/2004
  (from: 02/17/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/17/2004)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/17/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 02/17/2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 02/17/2004)
administratívne práce
  (from: 02/17/2004)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 02/17/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/17/2004)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/17/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/17/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2004)
Maxim Pavlov - predseda
Jedľová 8597/2
Bratislava 821 07
From: 05/05/2004
  (from: 05/20/2004)
Ing. Boris Beniak - predseda
Hviezdoslavova 33
Žiar nad Hronom
From: 02/17/2004
  (from: 02/17/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Boris Beniak - predseda
Hviezdoslavova 33
Žiar nad Hronom
From: 02/17/2004 Until: 05/04/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 02/17/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/17/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 02/17/2004)
Stockholder: 
NSD Consulting, s.r.o.
Horná 21
Banská Bystrica
  (from: 02/17/2004 until: 05/19/2004)
Supervisory board: 
Marina Pavlova - predseda
Jedľová 8597/2
Bratislava 821 07
From: 05/05/2004
  (from: 05/20/2004)
Lyudmila Shivalina - člen
Jedľová 8597/2
Bratislava 821 07
From: 05/05/2004
  (from: 05/20/2004)
Ing. Marek Morgenštern - predseda
Trubín 89
Lovčica - Trubín
From: 02/17/2004
  (from: 02/17/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Marek Morgenštern - predseda
Trubín 89
Lovčica - Trubín
From: 02/17/2004 Until: 05/04/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ľuboš Priehoda - člen
Svätoplukova 1240/34
Bánovce nad Bebravou
From: 02/17/2004
  (from: 02/17/2004 until: 05/19/2004)
Ľuboš Priehoda - člen
Svätoplukova 1240/34
Bánovce nad Bebravou
From: 02/17/2004 Until: 05/04/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Jozefína Stanová - člen
Družby 23
Banská Bystrica
From: 02/17/2004
  (from: 02/17/2004 until: 05/19/2004)
Jozefína Stanová - člen
Družby 23
Banská Bystrica
From: 02/17/2004 Until: 05/04/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Margarita Chernykh - člen
49/95
Vatutinki
Ruská federácia
From: 05/05/2004
  (from: 05/20/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.2003, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 124413/2003, napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, Banská Bystrica, Skuteckého 39, a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb..
  (from: 02/17/2004)
Date of updating data in databases:  02/20/2019
Date of extract :  02/22/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person