Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  149/S

Business name: 
Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov so sídlom v Lučenci "v likvidácii"
  (from: 02/07/2006)
Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov so sídlom v Lučenci
  (from: 06/11/1965 until: 02/06/2006)
Registered seat: 
Dr. Herza 3
Lučenec 984 01
  (from: 06/30/2003)
Hviezdoslavova 1
Lučenec 984 01
  (from: 12/09/2002 until: 06/29/2003)
Lučenec 984 01
  (from: 06/11/1965 until: 12/08/2002)
Identification number (IČO): 
00 176 559
  (from: 06/11/1965)
Date of entry: 
06/11/1965
  (from: 06/11/1965)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/11/1965)
Objects of the company: 
stavebníctvo
  (from: 08/16/1993)
vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/16/1993)
staviteľ
  (from: 08/16/1993)
obchodná činnosť okrem koncesovaných živností
  (from: 08/16/1993)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácia výstavby bytov, rodinných domov, nebytových objektov a garáží, ich prevádzka a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním, iná hospodárska činnosť prispievajúca k uspokojovaniu potrieb občanov a organizácií:
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
a/ výstavba prípadne zabezpečovanie výstavby a prideľovanie bytov v drutstevných domoch rodinných domčekoch, objektov neslúžiacich na bývanie a garáží do osobného užívania svojim členom
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
b/ výstavba, prípadne zabezpečovanie výstavby bytov, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie a garáží, do osobného vlastníctva členom alebo do vlastníctva organizáciám
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
c/ vykonávať prípadne zabezpečovať údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytových a nebytových objektov
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
d/ poskytovať, prípadne zabezpečovať služby spojené s bývaním svojich členov
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
e/ poskytovať, prípadne zabezpečovať služby za odplatu občanom a organizáciám
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
f/ kooperačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania vrátane kúpy a predaja pre občanov a organizácie
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
g/ obchodná činnosť, nákup a predaj materiálu, tovaru a výrobkov, služieb s tým súvisiacich, predaj výrobkov členských organizácií, predaj použitého tovaru pre občanov a organizácie
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
h/ poskytovať služby v oblasti dopravy a poskytnutie žeriavu pre občanov a organizácie
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
ch/v rámci doplnkového využitia mozgového i fyzického potenciálu družstva poskytovať rôzne služby občanom, organizáciám, obecným úradom apod. v oblasti inžinierskej činnosti, MTZ, dopravy, HSV, PSV, poradenské služby apod. za úplatu
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
i/ zahranično-obchodná činnosť, s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/16/1993)
Managing board
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Ing. Jaroslav Cienik - podpredseda
9. mája 453
Poltár
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002)
Ing. Slavko Becko - člen
Dúbravská cesta 672/23
Veľký Krtíš
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002)
Ing. Milan Ozdinec - člen
31
Ozdín
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002)
Vojtech Dánay - člen
Slov.rep.rád 2825/16
Lučenec
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002)
Ing. Slavko Backo - člen
Veľký Krtíš
  (from: 08/16/1993 until: 06/16/1997)
Ing. Slavko Backo - člen
Dúbravská cesta 672/23
Veľký Krtíš
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Jaroslav Cienik - podpredseda
9. mája 453
Poltár
  (from: 06/11/1965 until: 06/16/1997)
Jaroslav Cienik - podpredseda
9. mája 453
Poltár
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Vojtech Dánay - člen
Slov. rep. rád 2825/16
Lučenec
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Ing. Ladislav Dedinský - člen
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Ing. Milan Findra - podpredseda
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Albert Frankovič - člen
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Ing. Jozef Králik - člen
Novohradská 10
Veľký Krtíš
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Ing. Jozef Králik - člen
Novohradská 10
Veľký Krtíš
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Jozef Králik - člen
Novohradská 10
Veľký Krtíš
From: 09/27/2002 Until: 05/07/2004
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ján Majer - člen
Poltár
  (from: 08/16/1993 until: 06/16/1997)
Ján Majer - člen
Pondelok 160
Hrnčiarska Ves
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Ján Majer - člen
Pondelok 160
Hrnčiarska Ves
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002 until: 07/07/2005)
Ján Majer - člen
Pondelok 160
Hrnčiarska Ves
From: 09/27/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Pavel Mázor - predseda
Obrancov mieru 239
Kalinovo
  (from: 08/16/1993 until: 06/16/1997)
Pavel Mázor - predseda
Obrancov mieru 239
Kalinovo
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Pavel Mázor - predseda
Obrancov mieru 362/17
Kalinovo
From: 09/27/2002
  (from: 12/09/2002 until: 02/06/2006)
Pavel Mázor - predseda
Obrancov mieru 362/17
Kalinovo
From: 09/27/2002 Until: 10/14/2005
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Igor Mäsiar - člen
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Ing. Milan Ozdinec - člen
31
Ozdín
Until: 09/27/2002
  (from: 06/17/1997 until: 12/08/2002)
Ing. Jaroslav Štrba - predseda
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Ing. .Vladimír Varga - člen
92
Závada
  (from: 06/11/1965 until: 06/16/1997)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/16/1993)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. . Člen ručí za prípadnú stratu družstva z inej hospodárskej činnosti do výšky 500,- Kčs a členské organizácie do výšky 5 000,- Kčs. Za likvidačný schodok ručí člen do výš- ky 3 000,- Kčs a členská organizácia do výšky 20 000,- Kčs.
  (from: 06/11/1965 until: 08/15/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Galád - predseda
86
Uderiná
From: 09/27/2002
  (from: 07/08/2005)
Ing. Ján Ragač - člen
45
Senné
From: 09/27/2002 Until: 10/14/2005
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Ján Ragač - člen
45
Senné
From: 09/27/2002
  (from: 07/08/2005 until: 02/06/2006)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 01/16/2009)
50 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 01/15/2009)
Basic member contribution: 
6,638784 EUR fyzická osoba
  (from: 01/16/2009)
663,878378 EUR právnická osoba
  (from: 01/16/2009)
20 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 12/08/2002)
200 Sk fyzická osoba
  (from: 12/09/2002 until: 01/15/2009)
20 000 Sk právnická osoba
  (from: 12/09/2002 until: 01/15/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/31/2005
  (from: 02/07/2006)
 Liquidators:
Ing. Ján Ragač
45
Senné 991 01
From: 10/31/2005
  (from: 02/07/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor - samostatne.
  (from: 02/07/2006)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.6.1965 a na základe stanov schválených touto členskou schôdzou. . Členská schôdza konaná dá 27.03.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotreb- nom, výrobnom a inom družstevníctve.
  (from: 06/11/1965)
. Družstvo na členskej schôdzi uskutočnenej dňa 16.12.1992 prijalo zmeny stanov v súlade s ustanovením zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 08/16/1993)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/17/1997)
Na členskej schôdzi konanej dňa 30.marca 2001 bola schválená zmena Stanov.
  (from: 05/03/2001)
. Uznesením členskej schôdze zo dňa 13.6.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené úplné znenie.
  (from: 06/30/2003)
. Kontrolná komisia: Ing. Ivan Galád , Uderiná 86 - predseda vznik funkcie: 27.09.2002 Ing. Anton Macko, r.č. , Veľký Krtíš - člen vznik funkcie: 27.09.2002 Ing. Ján Ragač, r.č. , Senné 45 - člen vznik funkcie: 27.09.2002 . Na členskej schôdzi konanej dňa 27.09.2002, bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 12/09/2002 until: 07/07/2005)
Date of updating data in databases:  03/21/2019
Date of extract :  03/25/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person