Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2862/R

Business name: 
INGSERVIS, spol. s r.o.
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
Registered seat: 
Nad Terasami 8
Prievidza 971 01
  (from: 01/13/2005 until: 01/03/2011)
Ul. B. Slančíkovej 8
Prievidza 971 01
  (from: 01/13/1999 until: 01/12/2005)
Nováckeho 46/4
Prievidza 971 01
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Identification number (IČO): 
31 618 979
  (from: 11/21/1994)
Date of entry: 
11/21/1994
  (from: 11/21/1994)
Person dissolved from: 
22.10.2010
  (from: 01/04/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 01/04/2011)
Date of deletion: 
01/04/2011
  (from: 01/04/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/04/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/21/1994)
Objects of the company: 
projektová a predprojektová príprava stavieb
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
marketing
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
inžinierska a investorská činnosť
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
maloobchod - nákup a predaj stavebných materiálov, oceľových konštrukcií
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
veľkoobchod - nákup a predaj stavebných materiálov, oceľových konštrukcií
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
dodávka stavebných prác a oceľových konštrukcií
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
verejné obstarávanie
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a rehabilitáciu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
prevádzkovanie penziónu do 10 lôžok s podávaním raňajok a večerí pre ubytovaných
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
Partners: 
Ing. Milan Červeň
Nad Terasami 499/8
Prievidza 971 01
  (from: 03/01/2000 until: 05/15/2006)
Ing. Milan Červeň
Nad Terasami 499/8
Prievidza 971 01
  (from: 01/13/1999 until: 02/29/2000)
Ing. Milan Červeň
Nováckeho 46/4
Prievidza
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Martin Hanko
35
Lazany
  (from: 01/13/1999 until: 02/29/2000)
Martin Hanko
35
Lazany
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Jozef Priehoda
ul. Ndožerského 3/2
Nedožery - Brezany 972 12
  (from: 03/01/2000 until: 05/15/2006)
Ing. Milan Červeň
Nad Terasami 499/8
Prievidza 971 01
  (from: 05/16/2006 until: 01/03/2011)
Jozef Priehoda
ul. Ndožerského 3/2
Nedožery - Brezany 972 12
  (from: 05/16/2006 until: 01/03/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Červeň
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Martin Hanko
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Ing. Milan Červeň
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 02/29/2000)
Martin Hanko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 02/29/2000)
Ing. Milan Červeň
( peňažný vklad )
  (from: 03/01/2000 until: 05/15/2006)
Ing. Milan Červeň
Amount of investment: 270 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 270 000 Sk
  (from: 05/16/2006 until: 01/03/2011)
Jozef Priehoda
( peňažný vklad )
  (from: 03/01/2000 until: 05/15/2006)
Jozef Priehoda
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/16/2006 until: 01/03/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
Ing. Milan Červeň
Nováckeho 46/4
Prievidza
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Ing. Milan Červeň
Nad Terasami 499/8
Prievidza 971 01
  (from: 01/13/1999 until: 05/15/2006)
Ing. Milan Červeň
Nad Terasami 499/8
Prievidza 971 01
From: 11/21/1994
  (from: 05/16/2006 until: 01/03/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
Capital: 
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/16/2006 until: 01/03/2011)
200 000 Sk
  (from: 01/13/1999 until: 02/29/2000)
100 000 Sk
  (from: 11/21/1994 until: 01/12/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/37/2010-72 zo dňa 28. septembra 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2010, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi spoločnosť INGSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Nad Terasami 8, 971 01 Prievidza, IČO 31 618 979 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 01/04/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6378
  (from: 11/21/1994 until: 01/03/2011)
Doplnok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením konaným dňa 29.7.1998.
  (from: 01/13/1999 until: 01/03/2011)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.12.1999 schválilo prevod obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.12.1999 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/01/2000 until: 01/03/2011)
Valné zhromaždenie dňa 2.4.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy (dodatok č. 3) a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/31/2002 until: 01/03/2011)
Date of updating data in databases:  02/20/2019
Date of extract :  02/22/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person